„DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”
konkurs memiarski
zgłoszenia
do 13.03.2023

Czy Kopernik miał poczucie humoru? Jeśli tak, co go śmieszyło? Tego nie wiemy, ale… Spróbujmy mimo to go rozśmieszyć. Stwórz i wyślij do nas (konkurs@woak.torun.pl) mem o Koperniku, o jego odkryciach, komentujący jego słowami współczesność i weź udział w konkursie #DajcieWięcejKopernika Najciekawsze prace wydrukujemy i pokażemy na okolicznościowej wystawie, której wernisaż zaplanowaliśmy – jakże! – … Czytaj dalej „DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”
konkurs memiarski
zgłoszenia
do 13.03.2023

„DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”
konkurs memiarski
zgłoszenia
do 13.03.2023

Czy Kopernik miał poczucie humoru? Jeśli tak, co go śmieszyło? Tego nie wiemy, ale… Spróbujmy mimo to go rozśmieszyć.
Stwórz i wyślij do nas (konkurs@woak.torun.pl) mem o Koperniku, o jego odkryciach, komentujący jego słowami współczesność i weź udział w konkursie #DajcieWięcejKopernika
Najciekawsze prace wydrukujemy i pokażemy na okolicznościowej wystawie, której wernisaż zaplanowaliśmy – jakże! – w prima aprilis.

REGULAMIN KONKURSU MEMIARSKIEGO PT.  „DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, osoby niepełnoletnie biorą udział za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu mema o Koperniku, o jego odkryciach astronomicznych i ekonomicznych; komentujący jego słowami współczesność albo w jakiś inny sposób związany z postacią torunianina. Memy powinny być zapisane w pliku JPG, PNG, PDF. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac (w granicach zdrowego rozsądku).
 4. Wybrane prace zostaną wydrukowane na koszt Organizatora i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana od 1 kwietnia 2023 r. w nowej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu (V piętro Młyna Kultury, ul. Kościuszki 75-77) oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Memy należy wysłać pod adres: konkurs@woak.torun.pl podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.
 6. Zgłaszać można wyłącznie autorskie memy wykorzystujące utrwalone (istniejące) zdjęcia, obrazy i inne teksty kultury na prawie cytatu.
 7. Zgłaszane prace nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne ani w inny sposób nie mogą naruszać prawa i zasad współżycia społecznego.
 8. Ostateczny termin zgłoszeń: 13 marca 2023 r., godz. 23:59
 9. Oceny zgłoszonych prac i ich wyboru na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez Organizatora.
 10. Ocenie podlega oryginalność pomysłów, kreatywność i dowcip.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy bez podania przyczyny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk uczestników wystawy.
 13. Po zakończeniu wystawy pokonkursowej każdy jej Uczestnik otrzyma wydruk zgłoszonej pracy na płycie PCV w formacie 50×70 cm. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania wydruku z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 14. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz promocji.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 16. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących i zgłaszających jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury  w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: ido@woak.torun.pl
 3. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „KONKURS MEMIARSKI PT.  „DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”
 4. Dane są zbierane dla potrzeb niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz promocji, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury  w Toruniu.
 5. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
 6. Osoby uczestniczące i zgłaszające mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających nie są przekazywane do żadnych podmiotów niewymienionych w przepisach prawa ani do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
 8. Osoby uczestniczące i zgłaszające mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub  stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

REGULAMIN KONKURSU (.pdf)