KATAR – TEATR
Finał 7 grudnia 2019 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

finał 7 grudnia w 2019 r.

KATAR 2018, Teatr na rogu, fot. Stanisław Jasiński

KATAR – TEATR

KATAR 2018, Teatr na rogu, fot. Stanisław Jasiński
KATAR 2018, laureat I nagrody – Teatr na rogu za spektakl: Ja, Janko Muzykant?
w reżyserii: Igi Jambor-Skupniewicz
fot. Stanisław Jasiński

 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy indywidualnych twórców oraz zespoły teatralne: formuła artystyczna i wykonawcza jest otwarta,

 2. Do 19 października 2019 r., czekamy na zgłoszenia online na stronie: woak.torun.pl i wymagane załączniki (scenariusz: doc/pdf/txt/docx; spektakle: link z możliwością pobrania pliku, ewentualnie nagrania CD/DVD),

 3. Kwalifikacje:
 • I etap: jury obejrzy spektakle i nominuje do finałowego konkursu; ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
 • II etap: finał 7 grudnia w 2019 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.
 1. Ważne:
 • spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut; jury może dopuścić warunkowo spektakle do 50 min., ale przekroczenie tego limitu musi być uzasadnione względami artystycznymi.
 • nagranie powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.
 1. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 2. Zapewniamy scenę 8 x 8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 3. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVIII KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2019
Teatr1. Nazwa zespołu / wykonawca *


wiek wykonawców (od-do):                 


2. Tytuł spektaklu *


3. Instytucja delegująca / patronująca:

nazwa:                

miejscowość:  

telefon:              

e-mail:                


4. Kierownik / instruktor zespołu / zgłaszający / adres do korespondencji:

Imię i nazwisko * :                

Miejscowość*:                        

Kod pocztowy*:                      

Ulica*:                                           

Nr domu/Nr mieszkania*

Telefon*:                                      

E-mail*:                                        


5. Autor*:                 


6. Scenariusz*:      


7. Reżyseria*:        


8. Scenografia*:     


9. Oświetlenie*:     


10. Dźwięk*:            


11. Muzyka*:          


12. Autor zdjęć nadesłanych do folderu*:     


13. Pozostali twórcy / autorzy spektaklu:     


14. Czas trwania spektaklu (prosimy o dokładne oszacowanie i przestrzeganie podczas prezentacji konkursowej)*:     


15. Czas montażu i przygotowania do spektaklu*:     


16. Czas demontażu scenografii*:     


17. Wymagania techniczne:

a) oświetlenie (dokładne rozmieszczenie reflektorów, dołączyć scenariusz w wersji elektronicznej (.jpg lub .pdf)
ze zmianami oświetlenia w poszczególnych scenach):


b) nagłośnienie i ilość sprzętu audio:     


c) przestrzeń sceniczna
(wymiary, ustawienie względem widowni, dołączyć szkic sytuacyjny(.jpg lub .pdf)):


18. Krótka informacja o prezentowanym spektaklu
(informacja zostanie opublikowana w programie Konfrontacji)*:


19. Krótka informacja o zespole
(nagrody, wyróżnienia i inne ważne wydarzenia*:


20. Występują:


1) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


2) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


3) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


4) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


5) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


6) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


7) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


8) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


9) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


10) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


11) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


12) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


13) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


14) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


15) imię i nazwisko  :              
funkcja / rola w spektaklu:


21. Instruktorzy i obsługa techniczna:

1) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


2) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


3) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


22. Wybierz sposób przesłania prezentacji:

link z możliwością pobrania pliku:  

przesłanie spektaklu na płycie CD/DVD, nagranego w formacie MP4 H264
pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


23. Załączniki obowiązkowe (.doc) *:

scenariusz            
scenopis                
opis spektaklu    

zdjęcia ze spektaklu (.jpg) :
24. Informacje dla Organizatora:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2019:

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Zgłaszając w/w spektakl do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym autorem koncepcji inscenizacji, przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych i osobistych do spektaklu jako dzieła, jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz że wyrażono skutecznie odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w materiałach przekazanych organizatorowi oraz przez organizatora przygotowanych przed, w trakcie i po zakończeniu Konfrontacji KATAR 2019, w zakresie koniecznym do rozporządzania i korzystania z niej przez organizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w zbiorze danych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych/zrealizowanych podczas Konfrontacji przez osobę posiadającą upoważnienie organizatora w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (www.woak.torun.pl, https://www.facebook.com/WOAKtorun, www.youtube.com)

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy."


KIEDY Finał 7 grudnia 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 19 października 2019 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE