KATAR 2018 – TEATR
Finał 8 grudnia 2018 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
8 grudnia 2018 r.

KATAR 2018 – TEATR

Protokół

XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu

KATAR Teatr 2018
8 grudnia 2018 r., Toruń

Jury w składzie:

Dorota Basczok – aktorka, pedagog teatru, specjalistka od emisji głosu,
Magdalena Jasińska – teatrolożka, animatorka kultury, specjalistka ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w WOAK, Toruń,
Barbara Rogalska – aktorka, pedagog teatru, autorka i realizatorka projektów,
Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, instruktorka teatralna, specjalistka ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w WOAK, Toruń,
Paweł Paszta – reżyser, pedagog teatru, dyrektor ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
Jerzy Rochowiak  – autor tekstów o teatrze i dla teatru, dyrektor WOAK, Toruń,

po obejrzeniu 5 spektakli finałowego przeglądu, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

Nagroda I

Teatr na rogu – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Świecie za spektakl: Ja, Janko Muzykant? w reżyserii: Igi Jambor-Skupniewicz


Nagroda II (dwie równorzędne)

Teatr Zakręt – Zespół Szkół Samorządowych nr 1, Kruszwica za spektakl: Bam w reżyserii: Lidii Łukowskiej i Agnieszki Dubienieckiej
Teatr Talia – Zespół Szkół, Chrostkowo, za spektakl: Elikia w reżyserii: Anny Gołębiewskiej-Polak


Wyróżnienia (dwa równorzędne)

Teatr Winda – Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, Bydgoszcz za spektakl: Będziesz żałował w reżyserii: Karoliny Suchodolskiej
Teatr Remus – Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Bydgoszcz za spektakl: Zabawa w życie, w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik


Nagroda publiczności:

Teatr Zakręt – Zespół Szkół Samorządowych nr 1, Kruszwica

Publikacja KATAR TEATR 2018

 

Galeria zdjęć z występów finałowych
fot. Stanisław Jasiński

Teatr na rogu


Teatr Zakręt


Teatr Talia


Teatr Winda


Teatr Remus


Impreza towarzysząca – Damian Droszcz “Ściana”


Warsztaty dla instruktorów i aktorów – KATAR TEATR 2018


Ogłoszenie wyników – KATAR TEATR 2018


 

 

wyniki kwalifikacji

XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu

KATAR 2018
Teatr

                   Jury w składzie:
Jerzy Rochowiak, dyrektor WOAK
Magdalena Jasińska, specjalista ds. teatru i przedsięwzięć interdyscyplinarnych WOAK
Agnieszka Zakrzewska, specjalista ds. teatru i przedsięwzięć interdyscyplinarnych WOAK
Kamil Hoffmann, specjalista ds. informacji kulturalnej WOAK

po zapoznaniu się z nagraniami spektakli zgłoszonych do udziału w XXVII Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru, zaprasza do udziału w finałowym przeglądzie konkursowym następujące zespoły teatralne:

– Teatr Talia – Elikia
– Teatr Remus – Zabawa w życie
– Teatr na rogu – Ja, Janko Muzykant
– Teatr Winda – Będziesz żałował
– Teatr Zakręt – BAM 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom, zarówno tym, które znalazły się w finale jak i tym, z którymi w tym roku się nie zobaczymy, za pracę nad spektaklami i zgłoszenie do Konfrontacji. Jak zwykle czerpaliśmy wielką przyjemność z oglądania efektów pracy. Dziękujemy instruktorom za poszukiwania repertuarowe, uważność w procesie twórczym i czerpanie z grupy. Zachęcamy wszystkich do dalszej teatralnej zabawy oraz teatralnych eksperymentów.
W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z przewodniczącym jury Panem Jerzym Rochowiakiem.
Wszystkie zespoły wraz z rodzicami, przyjaciółmi, bliskimi zapraszamy na nasze teatralne święto 8 grudnia, o godz. 10.00, w Akademickim Centrum Kultury
i Sztuki „Od Nowa”. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konfrontacji prześlemy w późniejszym terminie.
W tym roku wszystkie zespoły oraz całą widownię zaprosimy do głosowania na najlepszy spektakl – przyznana zostanie Nagroda Publiczności.

więcej informacji

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki.
 2. Konfrontacje będą przebiegały dwuetapowo

  • I etap: kwalifikacji spektakli do przeglądu finałowego dokona komisja powołana przez Organizatora na podstawie nagrania,
  • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 20 października 2018 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłoszone spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Do udziału w przeglądzie konkursowym mogą być wyjątkowo dopuszczone przez Organizatora spektakle dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 5. Nagranie całego spektaklu lub jego próby powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 7. Organizator zapewnia scenę 8 x 8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

Program festiwalu teatralnego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w ramach XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu