KATAR 2020 – MUZYKA

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

Przegląd w podanym przez nas terminie nie odbędzie się.
Zostanie on zorganizowany w roku 2021.

KATAR 2020 – MUZYKA

 

Dziękujemy za oddane głosy na portalu gra.fm
Głosowanie jest już zakończone, a jego wyniki poznamy na koncercie finałowym.


 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły i wykonawcy indywidualni – formuła artystyczna zgłaszanych utworów i prezentacji jest otwarta.

 2. Do 15 marca 2020 r. czekamy na zgłoszenia trzech utworów oraz ich tekstów (jeśli są to utwory autorskie) online na stronie: woak.torun.pl,

 3. Kwalifikacje:

I etap: przesłuchanie nagrań przez jury i nominacja dwóch utworów do prezentacji podczas finałowego koncertu konkursowego.

II etap: finałowy koncert konkursowy 19 września 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.
Przegląd w podanym przez nas terminie nie odbędzie się.
Zostanie on zorganizowany w roku 2021.

 1. Ważne:
 • muzyka powinna być przesłana w formacie mp3/wma, linki,
 • teksty: doc./pdf,txt/docx,
 1. Nagrody:
 • Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia.
 • Nagrodę otrzyma laureat głosowania publiczności podczas finałowego koncertu konkursowego.
 • Pula nagród jest nie mniejsza niż 6000 zł.
 1. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie sceny, standardowy zestaw perkusyjny, wzmacniacze gitarowe i możliwość przeprowadzenia próby.

 2. Uczestnicy przywożą własne instrumenty, przetworniki dźwięku, werbel, talerze, stopę i pałki.

 3. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

Przegląd Konfrontacji Muzyka jest organizowany w partnerstwie z Radiem Gra, Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa oraz Muzycznym Kramem TV Toruń.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

XXIX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020

Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań artystów amatorów. W Konfrontacjach mogą wziąć udział osoby i zespoły mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru.

    1. Organizatorem Konfrontacji jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zwany dalej Organizatorem.

    2. Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypełnienie zgłoszenia online i przesłanie go wraz z załącznikami pod adres organizatora (drogą elektroniczną – formularz dostępny na stroniewoak.torun.pl) lub tradycyjną.

    3. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konfrontacji posiada pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Ścieżka dźwiękowa, grafiki, zdjęcia, teksty literackie i materiały wideo wykorzystane w projektach nie mogą naruszać praw osób trzecich dotyczące zarówno praw autorskich jak i praw do wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz ich praw do wizerunku.

    4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nadesłanych utworów (piosenek, zdjęć, filmów, spektakli i choreografii) w całości lub we fragmentach w mediach, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Flickr, YouTube), opracowaniach promujących konkurs, materiałach edukacyjnych. Uczestnik zezwala na rejestrację audio-wideo i dokumentowanie fotograficzne tych utworów oraz wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konfrontacji.

    5. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konfrontacjach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na finałowe spotkania przyjeżdżają z dorosłym opiekunem.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konfrontacjach.

    7. Nadsyłane prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.

    8. Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz o miejscu i programie przeglądu finałowego w poszczególnych dziedzinach będą przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

    9. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. Można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do prezentacji finałowych lub na wystawę pozostają w archiwum Organizatora.

    10. Uczestnicy przeglądów finałowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

    11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Konfrontacji w zależności od liczby zakwalifikowanych zespołów lub w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

    12. Organizator oczekuje, że laureaci Konfrontacji w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę przeglądu.

    13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.