KATAR 2020 – MUZYKA
19 września 2020 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

19 września 2020 r.

KATAR 2020 – MUZYKA

 

Dziękujemy za oddane głosy na portalu gra.fm
Głosowanie jest już zakończone, a jego wyniki poznamy na koncercie finałowym.

Mamy zaplanowany nowy termin finału konkursu.
Prosimy śledzić nasze komunikaty.


 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły i wykonawcy indywidualni – formuła artystyczna zgłaszanych utworów i prezentacji jest otwarta.

 2. Do 15 marca 2020 r. czekamy na zgłoszenia trzech utworów oraz ich tekstów (jeśli są to utwory autorskie) online na stronie: woak.torun.pl,

 3. Kwalifikacje:

I etap: przesłuchanie nagrań przez jury i nominacja dwóch utworów do prezentacji podczas finałowego koncertu konkursowego.

II etap: finałowy koncert konkursowy 18 kwietnia  19 września 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 1. Ważne:
 • muzyka powinna być przesłana w formacie mp3/wma, linki,
 • teksty: doc./pdf,txt/docx,
 1. Nagrody:
 • Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia.
 • Nagrodę otrzyma laureat głosowania publiczności podczas finałowego koncertu konkursowego.
 • Pula nagród jest nie mniejsza niż 6000 zł.
 1. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie sceny, standardowy zestaw perkusyjny, wzmacniacze gitarowe i możliwość przeprowadzenia próby.

 2. Uczestnicy przywożą własne instrumenty, przetworniki dźwięku, werbel, talerze, stopę i pałki.

 3. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

Przegląd Konfrontacji Muzyka jest organizowany w partnerstwie z Radiem Gra, Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa oraz Muzycznym Kramem TV Toruń.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

XXIX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020

Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań artystów amatorów. W Konfrontacjach mogą wziąć udział osoby i zespoły mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru.

    1. Organizatorem Konfrontacji jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zwany dalej Organizatorem.

    2. Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypełnienie zgłoszenia online i przesłanie go wraz z załącznikami pod adres organizatora (drogą elektroniczną – formularz dostępny na stroniewoak.torun.pl) lub tradycyjną.

    3. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konfrontacji posiada pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Ścieżka dźwiękowa, grafiki, zdjęcia, teksty literackie i materiały wideo wykorzystane w projektach nie mogą naruszać praw osób trzecich dotyczące zarówno praw autorskich jak i praw do wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz ich praw do wizerunku.

    4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nadesłanych utworów (piosenek, zdjęć, filmów, spektakli i choreografii) w całości lub we fragmentach w mediach, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Flickr, YouTube), opracowaniach promujących konkurs, materiałach edukacyjnych. Uczestnik zezwala na rejestrację audio-wideo i dokumentowanie fotograficzne tych utworów oraz wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konfrontacji.

    5. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konfrontacjach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na finałowe spotkania przyjeżdżają z dorosłym opiekunem.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konfrontacjach.

    7. Nadsyłane prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.

    8. Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz o miejscu i programie przeglądu finałowego w poszczególnych dziedzinach będą przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

    9. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. Można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do prezentacji finałowych lub na wystawę pozostają w archiwum Organizatora.

    10. Uczestnicy przeglądów finałowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

    11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Konfrontacji w zależności od liczby zakwalifikowanych zespołów lub w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.

    12. Organizator oczekuje, że laureaci Konfrontacji w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę przeglądu.

    13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

KIEDY 19 września 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 15 marca 2020 r.
MIEJSCE Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

e-mail: katar@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55