KATAR 2021 – FOTOGRAFIA

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

wyniki konkursu
18 czerwca 2021 r.