KATAR – FOTOGRAFIA
Finał 14 czerwca 2019 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

KATAR – FOTOGRAFIA

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby zajmujące się sztuką fotografii bez względu na wiek i technikę.

 2. Tematem przewodnim jest hasło: Poza obrazem.

 3. Kwalifikacje:

I etap: do 11 maja 2019 r. czekamy na zgłoszenie online na stronie: www.woak.torun.pl i prace konkursowe: nie więcej niż 10 zdjęć: pojedynczych lub tworzących zestaw, wykonanych w dowolnej technice, z możliwością tworzenia montażu zdjęć współczesnych z archiwalnymi,

II etap: 14 czerwca 2019 r. (piątek) ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, której towarzyszy prezentacja folderu,

 1. Ważne:
 • każda praca powinna być opatrzona tym samym godłem autora oraz zawierać tytuł lub numer (miejsce zdjęcia w zestawie),
 • użytkownicy klasycznych technik srebrowych oraz technik specjalnych przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do 18 x 24 cm.
 • użytkownicy technik cyfrowych przesyłają kopie elektroniczne zdjęć o rozmiarze minimalnym 8 Mpix w formacie JPG,
 • prace nie spełniające wyżej podanych wymagań nie będą poddane ocenie,
 • organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
 1. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową (pula nagród: 4000.00 zł).

 2. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVIII KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2019
Fotografia

1. AUTOR

Godło autora*:

Imię i nazwisko*:
Miejscowość*:
Rok urodzenia*:
Telefon*:
E-mail*:

Jestem osobą pełnoletnią, nie potrzebuję zgody opiekuna*:

TAK - mam skończone 18 lat

NIE - nie mam 18 lat


2. PRACE ZGŁOSZONE NA KONKURS

(przykład zapisu: Godło autora_zestaw lub tytuł zdjęcia lub nr pliku)

Prześlij zdjęcia (.jpg) lub fotokasty (foldery skompresowane .zip)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -


3. WYBIERZ SPOSÓB PRZESŁANIA ZDJĘĆ:

przesłanie przez formularz zgłoszeniowy on-line

przesłanie plików na dysku CD/DVD pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


4. INFORMACJE DLA ORGANIZATORA:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2019, którego nieodłącznym elementem są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy KATAR”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) „Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
7) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

- *Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) zgodnie z (RODO art. 6 ust. 1 lit b).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez WOAK-u
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) na portalach społecznościowych Ośrodka (facebook, google+, youtube, twitter, instagram, flickr, itp.) oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl
TAK

NIE

- *Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody na nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej.
TAK

NIE

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."

KIEDY Finał 14 czerwca 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 11 maja 2019 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE