KATAR 2018 – FOTOGRAFIA
Finał 8 czerwca 2018 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
8 czerwca 2018 r.

KATAR 2018 – FOTOGRAFIA

Silhouette and reflection of photographer in Bahariya salt lake

 

Katar Foto 2018 Net Ok

Publikacja KATAR FOTOGRAFIA 2018

 


Galeria zdjęć z wernisażu
fot. Stanisław Jasiński

 

Galeria zdjęć z wernisażu
fot. Karolina Fordońska

 

Protokół

XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
w dziedzinie fotografii
Fotofikcje

8 czerwca 2018 r., Toruń

Jury w składzie:
Anna Kola – dr hab. w dziedzinie sztuk plastycznych, Zakład Plastyki Intermedialnej UMK Toruń, członek ZPAF i ZPAP 
Marek Noniewicz – artysta fotografik, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek ZPAF, kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, członek ZPAF
Monika Bojarska – historyk sztuki, grafik komputerowy, stypendystka Miasta Torunia, instruktor WOAK 

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi postanowiło przyznać:

II nagroda:
• Katarzyna Tykałowska 
• Sławomir Świątkiewicz 

III nagroda:
• Zuzanna Lewandowska 
• Jowita Kunicka 

wyróżnienie:
• Kasper Hein 
• Magdalena Halicka 
• Krzysztof Herman 

wyróżnienie w kategorii poniżej 16 lat:
• Zofia Nocna

 

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do oglądania wystawy!


Uczestnicy wystawy:

Katarzyna Derengowska, Olga Grybowicz, Magdalena Halicka, Kasper Hein, Krzysztof Herman, Robert Kowalewski, Beata Kozłowska, Katarzyna Krzywdzińska, Hanna Kulągowska-Puzio, Jowita Kunicka, Zuzanna Lewandowska, Dorota Lewandowska-Osóbka, Martyna Łazarz, Dariusz  Łenski, Natalia Mazurkiewicz, Zofia Nocna, Julia Ostrowska, Aleksandra Pojawis, Marta Sochacka, Dariusz Sompolski, Lidia Sompolska, Bartosz Stranc, Regina Szczęsna, Sławomir Świątkiewicz, Katarzyna Tykałowska, Weronika Wieczorek, Zuzanna Zajączkowska, Izydor Zaręba

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ KATAR FOTOGRAFIA 2018.pdf


 

  1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się sztuką fotografii. Tematem przewodnim jest hasło: Fotofikcje

  2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – do lat 16,

– II kategoria – powyżej 16 roku życia.

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: woak.torun.pl do 5 maja 2018 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.
  2. Uczestnicy mogą przesłać:
  • nie więcej niż 10 zdjęć: pojedynczych lub tworzących zestaw, wykonanych w dowolnej technice, z możliwością tworzenia montażu zdjęć współczesnych z archiwalnymi,
  • nie więcej niż 5 fotokastów.
  1. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tym samym godłem autora oraz zawierać tytuł lub numer (miejsce zdjęcia w zestawie).
  2. Użytkownicy klasycznych technik srebrowych oraz technik specjalnych przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do 18 x 24 cm. Użytkownicy technik cyfrowych przesyłają zgodnie z instrukcją dołączoną do formularza zgłoszenia kopie elektroniczne zdjęć w formacie JPEG, w plikach o rozmiarze minimalnym 8 Mpix. Prace nie spełniające wyżej podanych wymagań mogą zostać odrzucone przez jury.

  3. Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane prace, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową (pula nagród: 4000.00 zł).

  4. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2018 r. (piątek) podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.

Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach