KATAR 2019 – FILM
Finał 25 maja 2019 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

KATAR 2019 – FILM

❗❗🎥🎥🎥KATAR FILM mamy wyniki❗❗❗🎥🎥🎥

🎥 Nagroda dla Natalii Oliwiak za spójną i dojrzałą wypowiedź filmową w trudnej technice filmowej, jaką jest animacja – „The game”

🎥 wyróżnienia dla:
– Marianny Korman za zdjęcia do filmu „Przechowalnia”
– za scenografię do wideoklipu do piosenki „Bieg lat (nie dotyczy nas)” zespołu SIGALS
– za twórcze wykorzystanie animacji w filmie o tematyce historycznej w filmie „Epopeja narodowa” Grażyny Zielińskiej

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. Wszystkim Uczestnikom i Widzom dziękujemy za Waszą obecność-do zobaczenia za rok! 🍾

 


W Kinie Centrum zostanie zaprezentowanych osiem filmów zakwalifikowanych – spośród osiemnastu nadesłanych – do pokazu konkursowego przez komisję w składzie Karolina Fordońska, Jędrzej Bączyk i Wojciech Budny.

Są to filmy:

Prawo do miłości w reżyserii Kamili Agejczyk

Przechowalnia w reżyserii Marianny Korman

Stop dopalaczom – masz jedno życie w reżyserii Miłosza Rajczakowskiego

The Game w reżyserii Natalii Oliwiak

Epopeja narodowa w reżyserii Grażyny Zielińskiej

Zdun w reżyserii Bartosza Jaworskiego

My chcemy Polski w reżyserii Marcina Łaukajtysa

Sigals – bieg lat w reżyserii Artura Czerwińskiego.  

 

Filmy będzie oceniało jury w składzie: Julia Groszek (reżyserka filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych, absolwentka programu dokumentalnego w Szkole Wajdy, autorka filmu Arabski sekret, który otrzymał Grand Prix dla najlepszego filmu polskiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym HumanDoc w Warszawie, Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu w Łodzi.), Maciej Cuske (reżyser i scenarzysta, absolwent Szkoły Wajdy, autor wielu nagradzanych filmów dokumentalnych, m.in.: Elektryczka, Pamiętaj abyś dzień święty święcił, Daleko od miasta, współzałożyciel Bydgoskiej Kroniki Filmowej) i Remigiusz Zawadzki (filmowiec, operator telewizyjny i filmowy, reżyser dokumentalista, scenarzysta, producent, autor sekwencji filmowych do spektakli teatralnych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, kierownik pracowni Film/Kino w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy; absolwent Szkoły Wajdy; główny organizator i dyrektor międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu Camera Obscura w Bydgoszczy).

Autorzy najlepszych filmów otrzymają nagrody o łącznej wartości 6000 zł.

Po projekcjach konkursowych zapraszamy na pokaz specjalny filmu
Żalanasz – pusty brzeg  Marcina Sautera

Tytułowy Żalanasz to miasto portowe nad częściowo wyschniętym jeziorem Aralskim. Miejsce pomiędzy wielką wodą i rozległą pustynią, niegdyś dobrze prosperujące ogniwo gospodarki sowieckiej, dzisiaj zaledwie cień dawnej świetności. W obiektywie Marcina Sautera Żalanasz to jednak nie tylko sugestywne krajobrazy, lecz przede wszystkim losy ludzi, którzy zainwestowali tutaj swoje życiowe nadzieje i oczekiwania, a teraz pozostało im trawić swoją samotność pośród ruin statków oraz portowych żurawi.

Marcin Sauter – reżyser, scenarzysta, operator filmów dokumentalnych, fotografik. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w PWSFTviT w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Wajda School, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Laureat kilkudziesięciu nagród filmowych na całym świecie. Wspólnie z Maciejem Cuske prowadzi kurs filmu dokumentalnego pod nazwą Bydgoska Kronika Filmowa.

 


 1. Do udziału w konkursie zapraszamy twórców bez względu na wiek, realizujących filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, wideoklipy, animacje.

 2. Do 8 kwietnia 2019 r. czekamy na zgłoszenie online na stronie: woak.torun.pl i wymagane załączniki: (link z możliwością pobrania pliku, przesłanie filmu na dysku CD/DVD, nagranym w formacie MP4 H264 nie mniejszym niż 1280 x 720),
 • I etap: jury obejrzy filmy, kwalifikując je do finałowego konkursu,
 • II etap: finał 25 maja 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej.
 1. Ważne:
 • jeden autor może zgłosić nie więcej niż trzy filmy.
 • filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut; jury może dopuścić warunkowo filmy dłuższe ale przekroczenie tego limitu musi być uzasadnione względami artystycznymi,
 • filmy powinny być nagrane w dowolnym formacie video o rozdzielczości 1920 x 1080 lub 1280 x 720 z zastrzeżeniem, że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu,
 • czołówka filmu powinna zwierać tylko tytuł filmu, a napisy końcowe nazwiska wszystkich twórców.
 1. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 2. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVIII KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2019
Film

1. AUTOR FILMU
Imię i nazwisko*
Data urodzenia*

Miejscowość*:         
Kod pocztowy*:         
Ulica*:         
Nr domu/Nr mieszkania*:         
Telefon*:                     
E-mail*:                       
Instytucja/Szkoła:


Jestem osobą pełnoletnią, nie potrzebuję zgody opiekuna*:

TAK - mam skończone 18 lat         NIE - nie mam 18 lat


2. TYTUŁ FILMU*:


3. KATEGORIA FILMU*:

film dokumentalny/reportaż         film fabularny         wideoklip


4. REŻYSER*:


5. SCENARIUSZ*:


6. ZDJĘCIA*:


7. MUZYKA:


8. ANIMACJA:


9. MONTAŻ:


10. CZAS PROJEKCJI [mm:ss]*:


11. ROK PRODUKCJI*:


12. KRÓTKI OPIS FILMU*:


13. KRÓTKA INFORMACJA O AUTORZE/AUTORACH FILMU*:


14. WYBIERZ SPOSÓB PRZESŁANIA FILMU:

link z możliwością pobrania pliku:  

przesłanie filmu na dysku CD/DVD, nagranym w formacie MP4 H264 nie mniejszym niż 1280 x 720 pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


15. INFORMACJE DLA ORGANIZATORA:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2019, którego nieodłącznym elementem są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy KATAR”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) „Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
7) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

- *Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) zgodnie z (RODO art. 6 ust. 1 lit b).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez WOAK-u
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) na portalach społecznościowych Ośrodka (facebook, google+, youtube, twitter, instagram, flickr, itp.) oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl
TAK

NIE

- *Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody na nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej.
TAK

NIE

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."