KATAR 2018 – FILM
Finał 12 maja 2018 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
12 maja 2018 r.

KATAR 2018 – FILM

 Plakat Film 2018 NET


galeria zdjęć z finału Konfrontacji
fot. Karolina Fordońska

 

Protokół
XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
KATAR FILM 2018
12 maja 2018 r., Toruń

Jury w składzie:
Jędrzej Bączyk, reżyser;
Maciej Cuske, reżyser, operator i scenarzysta
Remigiusz Zawadzki, reżyser i operator;

po obejrzeniu 10 filmów w finałowym przeglądzie KATAR Film, postanowiło przyznać:

GRAND PRIX  dla Jarosława Piskozuba za film ‘Między brzegami’

I nagrodę dla Mateusza Buławy za film ‘Nieoczekiwane’

II nagrodę
dla Ewy i Pawła Piątków za film ‘Test’

III nagrodę
dla Kajetana Pochylskiego za film ‘Tam gdzie koza chodzi’

Wyróżnienie honorowe dla Szymona Skowrońskiego za jedyny pokazywany w przeglądzie film fabularny ‘Zagadka zemsty’.

Wszystkim Laureatom oraz Uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

 

Wyniki kwalifikacji KATAR FILM 2018

Jury w składzie:

Jędrzej Bączyk, Wojciech Budny i Karolina Fordońska

po obejrzeniu filmów nadesłanych na konkurs, postanowiło zakwalifikować do finałowego Przeglądu KATAR Film 2018 następujące produkcje filmowe (kolejność przypadkowa):

 

 1. Если бы (Gdyby)

reżyseria: Ewa Ślusarczyk

 1. Włosy

reżyseria: Ewa i Paweł Piątek

 1. Za rogiem

reżyseria: Robert Kowalewski

 1. Tam gdzie koza chodzi

reżyseria: Kajetan Pochylski

 1. The Mocracy

reżyseria: Szymon Skowroński, Agata Frankowska

 1. Test

reżyseria: Ewa i Paweł Piątek

 1. Nieoczekiwane

reżyseria: Mateusz Buława

 1. ORety! – Market

reżyseria: Karolina Kołatka, Urszula Radzik, Jakub Jankowski

 1. Zagadka zemsty

reżyseria: Szymon Skowroński

 1. Między brzegami

reżyseria: Jarosław Piskozub

 

Wszystkim Twórcom serdecznie gratulujemy.

 


 

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się twórczością filmową.
 2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – do lat 16,
 • II kategoria – powyżej 16 roku życia

i będą przebiegały dwuetapowo:

 • I etap: kwalifikacja nadesłanych filmów do przeglądu finałowego dokonana przez komisję powołaną przez Organizatora,
 • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 12 maja 2018 r. w miejscu  wskazanym przez Organizatora.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: woak.torun.pl do 31 marca 2018 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z podanym wyborem w karcie zgłoszenia.
 2. Nadesłane filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Wyjątkowo do udziału w finałowym przeglądzie konkursowym decyzją komisji mogą być dopuszczone filmy dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 3. Zgłoszone filmy powinny być nagrane w dowolnym formacie video o rozdzielczości 1920 x 1080 lub 1280 x 720 z zastrzeżeniem, że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu i dokładnie opisany w karcie zgłoszenia. Czołówka filmu powinna zwierać tylko tytuł filmu, a napisy końcowe nazwiska wszystkich twórców.

 4. Nadsyłać można filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, wideoklipy. Filmy mogą być zrealizowane w konwencji aktorskiej lub animacyjnej, bądź łączyć obie te konwencje.

 5. Jeden autor może zgłosić nie więcej niż trzy filmy.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna podczas prezentacji finałowych nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 5000.00 zł).

 7. Konkursowi będą towarzyszyć warsztaty filmowe. Dla uczestników zgłaszających swój film na Konfrontacje udział w warsztatach jest bezpłatny.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.