KATAR 2017 – TEATR
9 grudnia 2017 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
9 grudnia 2017 r.

KATAR 2017 – TEATR

 

W Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu 9 grudnia odbył się przegląd finałowy XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru. Do udziału w Konfrontacjach zgłosiły się dwadzieścia cztery zespoły, z których do prezentacji podczas przeglądu finałowego zostało zaproszonych osiem. Zostały pokazane spektakle: Witaj w reżyserii Hany Sierdzińskiej  według scenariusza zespołu – Przedsiębiorstwa Indywidualnej Groteski z o.o.  z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, Karzeł Pära Lagerkvista – monodram Tomasza Piotrowskiego w reżyserii Anety Giemza-Bartnickiej – Młodzieżowego Teatru CBR`60 z Brodnickiego Domu Kultury w Brodnicy, Serenada Sławomira Mrożka w reż. Zofii Dąbrowskiej – Teatru Szpila z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Na smyczy w reżyserii Beaty Ziółkowskiej według scenariusza zespołu – Teatru A co tam  z Zespołu Szkół w Lubiewie, O losie, któż się z twą potęgą zmierzy? według Sofoklesa w  reżyserii Iwony Hajdasz i Eweliny Wolszlegier – Teatru Bez Nazwy  z Zespołu Szkół w Kamieniu Krajeńskim, Babett kłamie Ákosa Németha w  reżyserii Anny Gołębiewskiej-Polak – Teatru Talia z Zespołu Szkół w Chrostkowie, Epopeja Grzegorza Reszki w reżyserii Igi Jambor-Skupniewicz – Teatru Agrafka ze Stowarzyszenia Teatr Agrafka w Chełmnie, Pustostan Maliny Prześlugi w reżyserii Elżbiety Piniewskiej – Inowrocławskiego Teatru Otwartego z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Jako impreza towarzysząca został pokazany monodram Igi Jambor-Skupniewicz Mamusiu, co to za ptaszek? według tekstu Karoliny Kasprzak w reżyserii Krystiana Wieczyńskiego.

Jury w składzie Dorota Nowak, Barbara Rogalska, Agnieszka Zakrzewska, Paweł Paszta i Jerzy Rochowiak przyznało pierwszą nagrodę Inowrocławskiemu Teatrowi Otwartemu za spektakl Pustostan, dwie równorzędne drugie nagrody Teatrom A co tam za spektakl Na smyczy i Przedsiębiorstwo Indywidualnej Groteski za spektakl Witaj, dwie równorzędne trzecie nagrody Teatrom Agrafka za spektakl Epopeja i Szpila za spektakl Serenada. Jury wyróżniło Teatr Talia za spektakl Babett kłamie i Młodzieżowy Teatr CBR`60 za monodram Karzeł oraz Teatr Bez Nazwy za nawiązanie do teatru antycznego w spektaklu O losie któż się z twą potęgą zmierzy.

 

 

Protokół
XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
KATAR Teatr 2017

9 grudnia 2017 r., Toruń

 

Jury w składzie:


Dorota Nowak
– aktorka, pedagog teatru, specjalistka od emisji głosu i pracy w oparciu o technikę dramy

Barbara Rogalska – aktorka, pedagog teatru, autorka i realizatorka projektów
z dziedziny teatru

Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, instruktorka teatralna, specjalistka ds. teatru interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

Paweł Paszta – reżyser, pedagog teatru, dyrektor ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 

Jerzy Rochowiak  – autor tekstów o teatrze i dla teatru, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

po obejrzeniu 8 spektakli zakwalifikowanych do finałowego przeglądu, postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

 

I NAGRODA

INOWROCŁAWSKI TEATR OTWARTY – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
Pustostan, reżyseria: Elżbieta Piniewska

 

II NAGRODA

TEATR P.I.G. z o.o.– Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu
Witaj, reżyseria: Hana Sierdzińska

TEATR A CO TAM – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie
Na smyczy, reżyseria: Beata Ziółkowska

 

III NAGRODA

 TEATR AGRAFKA – Stowarzyszenie Teatr Agrafka z Chełmna
Epopeja, reżyseria: Iga Jambor-Skupniewicz

TEATR SZPILA – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Serenada, reżyseria: Zofia Dąbrowska

 

WYRÓŻNIENIA

MŁODZIEŻOWY TEATR CBR’60 – Brodnicki Dom Kultury
monodram Tomasza Piotrowskiego Karzeł, reżyseria: Aneta Giemza-Bartnicka

TEATR TALIA – Zespół Szkół w Chrostkowie
Babett kłamie, reżyseria: Anna Gołębiewska-Polak

TEATR BEZ NAZWY – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim
O losie, któż się z twą potęgą zmierzy? reżyseria: Iwona Hajdasz, Ewelina Wolszlegier

 


Galeria zdjęć

fot. Stanisław Jasiński

INOWROCŁAWSKI TEATR OTWARTY – Pustostan   I NAGRODA

 

TEATR A CO TAM – Na smyczy   II NAGRODA

 

TEATR P.I.G. z o.o. – Witaj   II NAGRODA

 

TEATR AGRAFKA – Epopeja   III NAGRODA

 

TEATR SZPILA – Serenada   III NAGRODA

 

MŁODZIEŻOWY TEATR CBR’60 – Karzeł    WYRÓŻNIENIE

 

TEATR TALIA – Babett kłamie   WYRÓŻNIENIE

 

TEATR BEZ NAZWY – O losie, któż się z twą potęgą zmierzy?     WYRÓŻNIENIE

 

Mamusiu, co to za ptaszek? – monodram Igi Jambor-Skupniewicz w reżyserii Krystiana Wieczyńskiego – impreza towarzysząca.

 

Ogłoszenie wyników


 

Wyniki kwalifikacji

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza do prezentacji podczas przeglądu finałowego XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru 9 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury Od Nowa w Toruniu zespoły prezentujące następujące spektakle:

Witaj w reżyserii Hany Sierdzińskiej
Teatr PIG z o.o., Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Karzeł w reżyserii Anety Giemza-Bartnickiej
Teatr CBR`60, Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy

Serenada Sławomira Mrożka w reżyserii Zofii Dąbrowskiej
Teatr Szpila, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu

Na smyczy w reżyserii Beaty Ziółkowskiej
Teatr A co tam, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie

O losie, któż się z twą potęgą zmierzy? w reżyserii Iwony Hajdasz i Eweliny Wolszlegier
Teatr Bez Nazwy, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. I Armii Wojska Polskiego
w Kamieniu Krajeńskim

Babett kłamie Ákosa Németha w  reżyserii Anny Gołębiewskiej-Polak  
Teatr Talia z Zespołu Szkół w Chrostkowie

Epopeja w reżyserii Igi Jambor-Skupniewicz
Teatr Agrafka, Stowarzyszenie Teatr Agrafka z Chełmna

Pustostan Maliny Prześlugi w reżyserii Elżbiety Piniewskiej
Teatr ITO w Inowrocławiu, KCK w Inowrocławiu

Mamusiu, co to za ptaszek? – monodram Igi Jambor-Skupniewicz w reżyserii Krystiana Wieczyńskiego – impreza towarzysząca.

 

katar plakat net

 

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki.
 2. Konfrontacje będą przebiegały dwuetapowo:

            • I etap: kwalifikacja spektakli do przeglądu finałowego dokonana przez Organizatora na podstawie nagrania,

            • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 9 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 22 października 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłoszone spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Do udziału w przeglądzie konkursowym mogą być wyjątkowo dopuszczone przez Organizatora spektakle dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 5. Nagranie całego spektaklu lub jego próby powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 7. Organizator zapewnia scenę 8×8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.