Kadra kultury on-line

Kadra kultury on-line

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci!

Nasz wniosek spośród 254 dotacji na realizację warsztatów on-line, webinariów i kursów e-learningowych z zakresu edukacji kulturalnej.

Do udziału w projekcie „Kadra kultury on-line” zaprosimy kadry kultury, bibliotekarzy, edukatorów, wychowawców świetlic, pracowników NGO, którzy chcą rozwijać przestrzenie odbioru kultury poprzez narzędzia on-line i zwiększać obecność kultury w życiu społecznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji beneficjentów, rozwijanie ich umiejętności pracy zdalnej oraz inspirowanie do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennych działaniach twórczych upowszechniających kulturę w sieci. Proponowane warsztaty on-line wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu organizacji pracy zdalnej, w tym zarządzania projektami i zespołami oraz wdrożą w ich pracę użyteczne programy i aplikacje, techniki webwritingu, podstawy filmowania i prezentacji przed kamerą. Beneficjenci będą umieli tworzyć przestrzenie dla kultury dostępnej on-line, promować swoje działania oraz współpracować z mediami. Projekt realizowany jest w okresie maj-październik 2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Więcej informacji wkrótce.

Kontakt: weronika.droszcz@woak.torun.pl