Jak twórczo i z pomysłem
animować grupy seniorów
11-13 grudnia 2015 r.

Jak twórczo i z pomysłem
animować grupy seniorów

Adresaci:

Seniorzy oraz osoby pracujące z ludźmi starszymi i w grupach łączących pokolenia, nauczyciele, instruktorzy, animatorzy czasu wolnego, studenci.

Program:

Poznanie metod aktywizujących osoby w starszym wieku; propozycje zabaw integracyjnych, ruchowych i tańców w kręgu, działań muzycznych, plastycznych; kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć z udziałem seniorów i grup wielopokoleniowych; twórcze pomysły na przygotowanie kameralnych spotkań oraz imprez łączących pokolenia.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka-absolwentka Akademii Trenera UAM. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8,
według harmonogramu:
piątek 11 grudnia w godz.1600-1900
sobota 12 grudnia w godz. 900-1700
niedziela 13 grudnia w godz. 900-1400

KIEDY 11-13 grudnia 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 27 listopada 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 80 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

alicja.usowicz@woak.torun.pl

56 652 27 55,    601 332 611

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH