Jak pracować z młodym recytatorem?

23 listopada 2019 r. i 18 stycznia 2020 r.

Jak pracować z młodym recytatorem?

fot. archiwum
Adresaci:

Nauczyciele i instruktorzy przygotowujący dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich, prowadzący lub planujący założenie grupy teatralnej, opiekunowie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.

Cel:

Poszerzenie wiedzy związanej z nauką sztuki interpretacji, poznanie nowych narzędzi i metod w pracy z młodym recytatorem.

Program:

Dobór repertuaru, analiza tekstu literackiego (poezji i prozy), analiza tekstu poprzez zamieszczone w nim znaki interpunkcyjne, które często wyznaczają kierunek interpretacji i których respektowanie tworzy poprawną strukturę i wymowę tekstu, zagadnienia interpretacji tekstu, wymowa rozumiana jako uświadomienie sobie znaczenia artykulacji w wypowiadanym tekście, praca nad świadomością ciała na scenie w interpretacji i jego znaczeniem.
Prosimy uczestników o przygotowanie tekstów (wiersz i proza), na których chcą pracować podczas warsztatów.

Prowadzący:

Anna Katarzyna Chudek – aktorka Teatru Baj Pomorski, instruktorka teatralna oraz logopeda (ukończyła PWSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), jurorka wielu przeglądów recytatorskich. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku. Realizuje się w repertuarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią wielu ciekawych i inspirujących kreacji teatralnych, autorką scenariuszy i spektakli. Wielbicielka rysi. W 2015 roku odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis. Zdobywczyni Nagrody Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku.

Harmonogram:

sobota 23 listopada 2019 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)
sobota 18 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych

KIEDY 23 listopada 2019 r. i 18 stycznia 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 15 listopada 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA warsztaty bezpłatne
WIĘCEJ INFORMACJI:

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH