Ja to mam szczęście!

„Kiedy miałem 5 lat, mama mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że „chcę być szczęśliwy”. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia.

John Lennon

plakat

Ja to mam szczęście!

plakat

 

JESTEŚMY TEŻ NA:

logo

logo

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Edukacja – Edukacja kulturalna.

Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kiedy miałem 5 lat, mama mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że „chcę być szczęśliwy”.  Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia.

John Lennon

FOTO

GALERIA ZDJĘĆ

foto

ZOBACZ FILM ZE SPOTKANIA ZE SŁAWKIEM WIERZCHOLSKIM W PLUSKOWĘSACH

logo

ZOBACZ FILM… SZCZĘŚCIE… POWSTAŁY NA WARSZTATACH W GÓRSKU

ZOBACZ PUBLIKACJĘ Z PROJEKTU

logo

ARTYKUŁY O PROJEKCIE
Z BIULETYNU INFORMACJI KULTURALNEJ
WOAK 11-12.2014

INFORMACJA W DZIENNIKU „NOWOŚCI” 7.11.2014

Pod hasłem Ja to mam szczęście realizowane jest przedsięwzięcie, którego adresatami są uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach w Gminie Chełmża, Gimnazjów nr 11 i 2 w Toruniu, Gimnazjum w Zespole Szkól w Górsku, podopieczni Domu Rodzinnego Państwa Rzewuskich w Toruniu oraz członkowie Centrum Aktywizacji Seniorów działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

 

Celem projektu Ja to mam szczęście jest zbudowanie trwałego kapitału społecznego opartego na umiejętności życia świadomego i w zgodzie ze sobą – czyli na życiu szczęśliwym. Młodzi ludzie znajdują się pod wpływem wzorców bardzo często rozpowszechnianych przez media, które propagują konsumpcyjny i bezrefleksyjny styl życia. W konsekwencji odczuwają apatię i żyją w przekonaniu, że nic od nich nie zależy, że to inni (rodzice, politycy, jacyś „oni”) decydują za nich jak mają żyć i co robić.

 

W realizacji zamierzonego celu pomaga przykład osób życiowo spełnionych, które mogą podpowiedzieć uczestnikom projektu – ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie – jak odkrywać drogi prowadzące do szczęścia. Zadaniem uczestniczącej w projekcie młodzieży jest odnalezienie tych życiowo spełnionych osób w swoim otoczeniu.

 

Drugim – obok szczęścia – zagadnieniem ogniskującym tematykę zajęć jest pojęcie roli życiowej. Młodzi ludzie uświadomią sobie, że codziennie wchodzą w wiele życiowych ról np. ucznia, dziecka, kolegi, członka grupy społecznej. Przede wszystkim jednak odgrywają, kreują i reżyserują najważniejszą rolę swojego życia – rolę Osoby Ludzkiej. Każdy w darze od losu otrzymał „życiowe aktywa i pasywa” – uważa Erwin Regosz, pomysłodawca projektu, wymieniając m.in.: wyposażenie genetyczne, typ urody, talenty, zdolności, umiejętności, poziom wiedzy, deficyty, bloki i zahamowania. Jakość życia zależy od tego, jak te dary zostaną wykorzystane w odgrywaniu ról życiowych: „od poziomu gry i umiejętności „reżyserskich” zależy jakość ich życia. Przeżyć życie po mistrzowsku – oto zadanie warte wszystkich wysiłków i starań! – podsumowuje swój pomysł Erwin Regosz.

 

W ramach projektu Ja to mam szczęście odbywają się zajęcia artystyczne, podczas których młodzież twórczo interpretuje pojęcia szczęśliwego człowieka w języku sztuki teatralnej, muzyki, filmu, fotografii, tańca i publicystyki. Działania artystyczne poszerzają wiedzę i umiejętności uczestników, ułatwiając im dokonywanie wyborów życiowych i świadome odegranie najważniejszej roli w życiu – roli Szczęśliwego Człowieka.

W ramach projektu odbędzie się 78 warsztatów, które prowadzić będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu:

 1. prof.Hanna Liberska –
  pracę zawodową nauczyciela akademickiego rozpoczęła w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz: w latach 1981 – 1989 pracowała jako asystent, a później jako starszy asystent pod kierunkiem Profesor Marii Tyszkowej. W tym czasie przygotowała pracę doktorską zatytułowaną Efektywność strategii rozwiązywania problemów intelektualnych, jej uwarunkowania i rozwój w okresie dorastania, której promotorem była Profesor dr hab. Maria Tyszkowa. Po złożeniu egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniu 6 marca 1989 roku. Od 1 października 1989 roku do 1993 roku pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka, którym kierowała Profesor dr hab. Maria Tyszkowa. Od 1993 roku była zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną kierowanym przez Profesor UAM dr hab. Barbarę Harwas-Napierałę. Praca habilitacyjna Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania ukazała się w 2004 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w styczniu 2005 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Recenzentami byli Profesorowie: Janusz Trempała (UKW), Adam Niemczyński (UJ) i Stefan Frydrychowicz (UAM). Od 2007 pracuje w Instytucie psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kieruje Zakładem Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą. Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii (sprawy naukowe). Kierownik Studiów Doktoranckich z zakresu psychologii (od 2009). Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach rozwoju człowieka, szczególnie na procesach rozwoju młodzieży i młodych dorosłych w kontekście przemian cywilizacyjnych, a w ostatnim okresie – także na zagadnieniach z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny oraz psychologii społecznej, w szczególności dotyczą socjalizacji politycznej. Uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, w Polsce i zagranicą a także organizuje konferencje, sympozja, seminaria i sesje. Poprowadzi warsztaty psychologiczne.
 1. Jerzy Afanasjew –
  producent telewizyjny i teatralny, reżyser, dziennikarz radiowy i telewizyjny (Radio Gdańsk, TVP), wydawca, autor i producent pierwszych koncepcji wizerunku miasta Sopotu w Internecie. Studiował na wydziale aktorskim w PWST w Warszawie, na wydziale anglistyki w Uniwersytecie Gdańskim oraz na wydziale realizacji TV w PWSFTViT w Łodzi. Współtworzył kampanię wyborczą Prezydenta Lecha Wałęsy w TVP, później asystent Prezesa Telewizji Polskiej SA. Autor i producent 8 edycji Międzynarodowych Plenerów Filmowych dla najzdolniejszych młodych filmowców świata (szkoły filmowe z USA, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Polski, Ukrainy, Węgier, Polski, Rosji, Litwy, Holandii i Francji) z udziałem takich ikon kinematografii jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Kazimierz Kutz i Aleksander Bardini. Autor i współtwórca głośnych filmów dokumentalnych dla telewizji: m. in. „Mag z Sopotu” oraz „Jeden pomoże, drugi zabije”, „Lider”, „Dzieci stanu wojennego”. Producent kilkudziesięciu krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych TV dla I i II Programu TVP SA, Telewizji Polsat oraz kanałów satelitarnych EuroNews oraz Arte/ZDF. Wieloletni współpracownik Fundacji Video Studio Gdańsk, agend Rady Europy, filii Fundacji Sorosa w Europie Środkowo-Wschodniej, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi, UNESCO, Ars Baltica oraz ministerstwami kultury krajów nadbałtyckich.
 2. Magda Jasińska –
  kierownik literacki Teatru „Baj Pomorski”, w którym zajmuje się również edukacją teatralną. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikowała recenzje teatralne na łamach „Teatru”, „Teatru Lalek”, „Sceny”, a także na portalach internetowych www.artpapier.pl, www.kulturaenter.pl. Autorka książki „Zaparawanem Zaczarowanego Świata” napisanej z myślą o jubileuszu Teatru Lalek „Zaczarowany Świat.” Przez rok pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, gdzie prowadziła liczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Komunikacji społecznej i PR w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W roku 2012 z ramienia Fundacji Rozwoju Wolontariatu prowadziła projekt Inspiracja-Kreacja-Akcja finansowany ze środków Akademii Orange. W roku 2013 w Baju Pomorskim prowadziła warsztaty w ramach projektu Lato w teatrze (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie).
 3. Violka Kuś Violetta Maria Kuś –
  Wielkopolanka, Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
  Twórczyni nadproduktywnej myśli realizowanej i badanej w sztukach wizualnych. W archeologii obyczaju zachowań i w historycznych tekstach źródłowych próbuje odkrywać nowe obszary tożsamości i relacji międzyludzkich. Eksploruje własny umysł, wchodząc w różne role – archiwistki, etnografki, historyczki czy badaczki ludzkiego mózgu – i odtwarzając je w formie performance unistycznego (drugoplanowego). Poddaje analizie rzeczywistość, tworząc duże, rozbudowane instalacje składające się z różnych mediów. Sięga też do naukowych metod z przestrzeni fenomenologii, wykorzystując metodę poznawczą naoczności wyobrażeniowej (przykład wyobrażony). Obecnie istotnym obszarem analizy artystki są zagadnienia z zakresu neurokognitywistyki, m.in. obserwacja i analiza kondycji neuro-psycho-fizycznej człowieka w oparciu o długofalowe działania performatywne, a także projekty artystyczno-badawcze związane ze zjawiskiem języka intencjonalnego jako synonimu słyszalnego dźwięku w komunikacji między bytami
  ludzkimi i nie-ludzkimi. Stypendystka Ministra Kultury RP 2004, 2007 i 2011.
  Obszar realizacji: efekty wtórne nadproduktywnej myśli – komunikaty, fenotypy, symulacje, archiwalia.
  www.violkakus.pl

  5. Dorota Nowak –

  aktorka, absolwentka PWST w Krakowie, Wydział Lalkarski we Wrocławiu i Studium Podyplomowego Zdolności i Twórczości w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Aktorka m.in. Teatru Wierzbak z Poznania, pedagog teatru, specjalistka od emisji głosu i pracy w oparciu o technikę dramy. W pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi stosuje szeroki wachlarz technik i metod, od wspomnianej dramy przez zajęcia specjalistyczne z techniki emisji i impostacji po zajęcia integrujące, otwierające wyobraźnię, a także oparte o pracę z rekwizytem i improwizacje teatralne. Od 16 lat zdobywa doświadczenie prowadząc liczne warsztaty i zajęcia stałe.
 4. Ryszard Giedrojć –
  absolwent studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 w Ilustrowanym Kurierze Polskim w Bydgoszczy, jako reporter działu miejskiego, a następnie szef działu kultury. Pracował w redakcjach tygodników: „Kultura” i „Szpilki”, gdzie pisał reportaże, felietony i teksty publicystyczne. W latach 1990 – 1996 był dziennikarzem Polskiego Radia w Bydgoszczy. Od 1996 r. w TVP S.A w Oddziale w Bydgoszczy, od 1996 r. w TVP 3 w Warszawie redagował pasmo reportażu, kierował redakcją publicystyki i zespołem parlamentarnym. Podczas pracy w TVP był stałym współpracownikiem Akademii Telewizyjnej jako analityk programowy oraz autor publikacji w „Zeszytach telewizyjnych”. Od 2010 r. jest redaktorem prowadzącym wydania w „Expressie Bydgoskim”.
 5. Marta Zawadzka –
  tancerka, choreograf, pedagog, instruktor tańca w WOAK. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie tańca współczesnego w Poznaniu. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Prowadzi szereg zajęć i warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi.

 6. Erwin Regosz –

  muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, instruktor muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 7. Sławek Wierzcholski –
  wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista, autor tekstów i muzyki, dziennikarz radiowy i prasowy. Założyciel grupy Nocna Zmiana Bluesa. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. W 1982 roku założył grupę Nocna Zmiana Bluesa, której jest nadal liderem i z którą dalej koncertuje w Polsce i za granicą w kilkunastu krajach: Francja, Niemcy, Holandia, Zimbabwe i innych. Z tym zespołem i pod własnym nazwiskiem wydał ponad dwadzieścia płyt (LP, CD, DVD) oraz wystąpił w wielu programach radiowych i telewizyjnych. Jako sideman, Sławek gra na harmonijce na kilkunastu płytach takich wykonawców jak m.in. Maanam, Majka Jeżowska, Zdrowa Woda i inni. W nagraniu autorskiej płyty Ciśnienie Sławkowi towarzyszyła kultowa na polskiej scenie grupa Dżem. Koncertował i nagrywał z bluesmanami amerykańskimi, wśród których byli m.in. Charlie Musselwhite, Junior Wells i Louisiana Red oraz z czołówką polskich muzyków rockowych i jazzowych. Z Nocną Zmianą Bluesa otwierał koncert grupy Blues Brothers (Norymberga 1989) i B.B. Kinga (Warszawa 1996). Sławek jest wykonawcą partii harmonijki ustnej na ścieżkach dźwiękowych kilku filmów i seriali telewizyjnych gdzie wykonywał m.in. kompozycje Krzesimira Dębskiego i Michała Lorenca. Sam stworzył muzykę do serialu TVP „Babilon.pl” (reż. W. Maciejewski), do spektaklu „Historia o Miłosiernej” w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Wierzcholski jest autorem i kompozytorem wielu znanych utworów bluesowych, jak m.in. „Chory na bluesa”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker”, „Ciężki dzień”, „Hotelowy blues”, „Szósta zero dwie” i wielu innych. Od roku 2001 prowadzi autorską audycję Okolice bluesa w warszawskim Radiu dla Ciebie. Wcześniej przez czternaście lat prowadził w Programie 3 Polskiego Radia audycje popularyzujące bluesa: Z muzycznej kolekcji Marii Jurkowskiej, Blues w pigułce, Bluesełka, Trójka pod księżycem,Trochę bluesa. Od roku 1992 zajmuje się dodatkowo dziennikarstwem, jego artykuły ukazywały się w takich czasopismach jak: Jazz Forum, Jazzi Magazine, Bluesman, Express Wieczorny oraz Sztandar Młodych. Współpracował również z miesięcznikiem Muza. Jest autorem dwóch podręczników gry na harmonijce ustnej, telewizyjnego kursu gry na tym instrumencie oraz wykładowcą na warsztatach instrumentalnych (m.in. w le Creusot we Francji). W roku 1997, Sławek, jako pierwszy Polak – bluesman, wystąpił wśród najwybitniejszych harmonijkarzy na Światowym Festiwalu Harmonijki w Trossingen w Niemczech. S. Wierzcholski jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego i wiceprezesem Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP.
 8. Andrzej Kowalewski –
  dokumentalista filmowy – współpracownik regionalnej TVP
 9. Kamil Hoffmann –
  redaktor wydawnictwa opisującego projekt – obserwator zjawisk kultury współczesnej z różnych dziedzin, także ich komentator. Recenzje spektakli publikował m.in. w miesięcznikach Teatr, Teatr Lalek oraz w prasie lokalnej i regionalnej. W latach 2001-2002 redaktor naczelny miesięcznika Puls, od 2005 roku sekretarz redakcji wydawanego przez WOAK Biuletynu Informacji Kulturalnej.
 10. Klaudia Boniecka –
  magister psychologii, ukończyła również studia licencjackie z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Stypendystka programu Erasmus w roku 2007. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ze studentami UKW prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, psychologii reklamy i mediów oraz psychologii politycznej. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół zachowań prozdrowotnych oraz zagadnień związanych z dobrostanem. Autorka publikacji z tego zakresu.
 11. Robert Marszałkowski –
  specjalista do spraw informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Absolwent studiów pierwszego stopnia i student studiów drugiego stopnia informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W projekcie będzie administrował stronę internetową.
 12. Katarzyna Koźlikowska –
  instruktor ds. inicjatyw kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie kulturą. W WOAK realizuje przeglądy i konkursy amatorskich zespołów artystycznych w dziedzinach: teatr, taniec, muzyka, film i fotografia. Redaguje Internetowy Kalendarz Kulturalny. W projekcie będzie redagowała teksty na stronie poświęconej projektowi i na Facebooku.
 13. Stanisław Jasiński –
  instruktor fotografii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, kurator wystaw fotograficznych w Galerii Spotkań oraz plenerów fotograficznych WOAK od 2007 r. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku filologia polska oraz Studium Fotografii Artystycznej ZPAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych realizowanych od 1974 roku oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Publikuje w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, współredaktor Biuletynu Informacji Kulturalnej WOAK, pisze głównie o historii i współczesności fotografii artystycznej. W projekcie będzie pełnił funkcję dokumentującego fotograficznie całość projektu.
 14. Alicja Usowicz –
  kierowniczka Działu Edukacji Artystycznej w WOAK w Toruniu, animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy specjalizująca się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK, trenerka PSPiA KLANZA. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.W projekcie koordynacja organizacyjna.

plakat