Internetowe Kalendarium Kulturalne

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu przystępuje do opracowania Kalendarza Imprez w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2009 roku.

baner

Internetowe Kalendarium Kulturalne

baner

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu przystępuje do opracowania Kalendarza Imprez w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2009 roku. Chcielibyśmy, by Kalendarz ukazał się na początku stycznia przyszłego roku. Prosimy zatem o nadsyłanie do 20 listopada tego roku Kart Imprez planowanych na rok 2009.

Podstawowym źródłem informacji o imprezach kulturalnych w naszym województwie jest Internetowe Kalendarium Kultury dostępne na naszej stronie internetowej www.woak.torun.pl oraz na nowej stronie gdzie można również zgłosić imprezę www.ikk.art.pl Tam znajdą się wszystkie nadesłane do nas informacje – i będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. W związku z tym w Kalendarzu Imprez w wersji drukowanej znajdą się informacje o imprezach najważniejszych – kulturotwórczych. Będą to przede wszystkim informacje o imprezach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, a także tych imprezach lokalnych (powiatowych, gminnych, miejskich, wiejskich), które mają znaczenie kulturotwórcze oraz mogą zainteresować nie tylko środowiska lokalne.

Do prośby o nadsyłanie informacji dołączmy kolejną: o zasugerowanie tych imprez, które powinny być odnotowane w Kalendarzu Imprez Kulturalnych. Uwarunkowana analizą wszystkich nadesłanych kart imprez ostateczna, decyzja o umieszczeniu poszczególnych informacji w Kalendarzu należy do zespołu redakcyjnego publikacji.

Projekt „Internetowe Kalendarium Kulturalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego” jest realizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „MECENAT 2006”

logo