Inspiracje w pracy
z dziecięcym zespołem teatralnym.
Wskazówki dla nauczycieli
16-17 kwietnia 2016 r.

Inspiracje w pracy
z dziecięcym zespołem teatralnym.
Wskazówki dla nauczycieli

fot. archiwum

Adresaci:

Opiekunowie dziecięcych grup teatralnych oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i opiekunowie placówek opiekuńczo- wychowawczych, którzy chcieliby podjąć teatralne wyzwanie, a także wszystkie osoby, które wykorzystują – bądź chcą wykorzystywać – teatr w swojej pracy edukacyjnej i wychowawczej.

Cel:

Zdobycie nowych narzędzi (wiadomości i konkretnych umiejętności) do pracy z dziecięcą grupą teatralną oraz do wykorzystania w toku edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3. Zajęcia mają przede wszystkim, ale nie wyłącznie, charakter warsztatów praktycznych.

Program:

Prezentacja metod i etapów tworzenia zespołu teatralnego od zapoznania ze sobą i integracji uczestników, poprzez oswajanie przestrzeni, rozwijanie wyobraźni, przygotowanie artykulacyjne, po scalenie grupy. Poszczególne etapy powstawania spektaklu w amatorskim zespole teatralnym: wybór tekstu, analiza utworu i przydział ról; projekt i wykonanie scenografii, przygotowanie oprawy muzycznej; dobór rekwizytów i kostiumów; ustawienie postaci i zachowania na scenie oraz przygotowanie przedstawienia do prezentacji.

Uczestnicy warsztatów proszeni są o posiadanie wygodnego, pozwalającego na swobodny ruch stroju oraz miękkiego obuwia.

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

Prowadzący:

Małgorzata Peplińska – nauczyciel i socjoterapeuta, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu, gdzie prowadzi klasę teatralną. Z zamiłowania reżyser i instruktor teatralny. W teatr bawi się ze swoimi podopiecznymi od zawsze, od 2007 roku zabawa ta zyskała nazwę Bum Bum Cyk, a od 2011 ten klasowy zespół pracuje w ramach innowacji pedagogicznej.
Wraz teatrem odniosła wiele sukcesów m.in.: Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Płocki Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży – HECA (2010, 2011); Grand Prix na Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych Kurtyna w Bydgoszczy (2009, 2010, 2011); Nominacja do udziału w IV Spotkaniach Mistrzów Teatru, przyznana przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (2010); Nagroda Główna na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Tucholi (2012).
Swoją metodę tworzy na podstawie eurytmii, pedagogiki zabawy, muzyki, tańca i bardzo rygorystycznej organizacji przedstawienia. Jednocześnie po mistrzowsku angażuje w działania teatru wszystkich dookoła – rodziców, pracowników szkoły, miłośników teatru i zapaleńców pedagogiki i edukacji przez sztukę.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8,
sobota, 16 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą),
niedziela, 17 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą).

KIEDY 16-17 kwietnia 2016 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 1 kwietnia 2016 r.
MIEJSCE WOAK Toruń
CENA 100 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

radek.garncarek@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH