Improwizacja i teatr psychofizyczny
jako metoda w edukacji / kształceniu młodego aktora
26-27 września 2015 r.

Improwizacja i teatr psychofizyczny
jako metoda w edukacji / kształceniu młodego aktora

Adresaci:

Nauczyciele, instruktorzy i pedagodzy teatralni, osoby przygotowujące młodzież do egzaminów do szkół teatralnych, konkursów recytatorskich i krasomówczych, osoby na co dzień prezentujące się wobec audytorium.

Cel:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu kształtowania warsztatu aktorskiego zarówno w pracy własnej, jak i w pracy z aktorem.

Program:

Techniki i metody służące kształceniu podstawowych umiejętności aktorskich: improwizacji; rozwijaniu wyobraźni i kreatywności oraz ekspresji i świadomości ciała, świadomości przestrzeni i działania w przestrzeni; skupienia i życia w fikcji scenicznej; budowania relacji z partnerem – postacią na scenie; budowania postaci.

Anna Dziedzic w swojej metodzie kształcenia młodego aktora łączy dramę z improwizacją i technikami teatru psychofizycznego. W warsztatach zostaną wykorzystane m.in. techniki teatru społecznego, w tym Augusto Boala (teatr obrazu, teatr forum); improwizacje psychologiczno-realistyczne i surrealistyczne; improwizacje na podstawie dzieł plastycznych; improwizacje na podstawie utworu literackiego; techniki właściwości fizycznej akcji; sceny teatralne na podstawie tekstu literackiego.

W zajęciach zostanie także przekazana podstawowa wiedza teoretyczna na temat tendencji w kształceniu aktora w poststanisławowskim teatrze początku XXI wieku. Uzupełnieniem będą materiały (zdjęcia, fragmenty zapisu video) z realizacji wybranych spektakli dyplomowych studentów Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, w reżyserii Anny Dziedzic.

Prowadzący:

Anna Dziedzic – pionierka i popularyzatorka dramy w Polsce. Od wielu lat prowadzi warsztaty i kursy dramy w edukacji, terapii i resocjalizacji dla studentów, nauczycieli, terapeutów i instruktorów teatralnych. Była wykładowcą dramy w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie. Aktualnie prowadzi zajęcia Edukacja teatralna w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Jest autorką sześciu książek o dramie i teatrze w edukacji, m.in. Drama a wychowanie, Teatr i Edukacji.

W Warszawskim Ośrodku Kultury, przemianowanym później na Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, przez wiele lat prowadziła Studio Dramy dla młodzieży szkół średnich i studentów. Zrealizowała około 60 przedstawień. Z grupami teatralnymi wyjeżdżała na festiwale i wymiany zagraniczne, do Francji, Włoch, Niemiec, Rumunii, na Litwę i na Syberię.

Pracuje od lat z aktorami zawodowymi. W Teatrze Ochoty reżyserowała spektakle edukacyjne dla młodzieży, (Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego, Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Papierowy kochanek Jerzego Szaniawskiego, Antygona Sofoklesa). W Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki reżyserowała spektakle: Pasja Jerzego Przeździeckiego, Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego, Lalek Zbigniewa Herberta.

Od pięciu lat jest wykładowcą w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, prowadzi przedmiot Improwizacja w edukacji teatralnej, a ostatnio także koło naukowe Teatr psychofizyczny. Ponadto reżyseruje spektakle dyplomowe (Ślub Witolda Gombrowicza w 2012 r., Szaloną Gretę Stanisława Grochowiaka w 2013 r., Dom Bernardy Alba Federico Garcii Lorki – 2013 r., Port-Royal Henry de Montherlanta 2014 r.). Ślub i Port-Royal prezentowała na Europejskich Spotkaniach Młodego Teatru w Grenoble, a Szaloną Gretę w Grenoble i na festiwalu TACT w Trieście.

Prowadzi warsztaty aktorskie za granicą, m.in. w Międzynarodowej Akademii Teatralnej w Rzymie, w szkole teatralnej przy Teatrze Frankfurt we Frankfurcie n/Odrą, w Centrum CREARC w Grenoble we Francji. Reżyseruje spektakle za granicą. Współpracuje z Teatrem Frankfurt, z Petit Theatre z Grenoble, z państwową Litewską Akademią Teatru i Muzyki z Wilna.

 Należy do zagranicznych i polskich stowarzyszeń praktyków i teoretyków dramy oraz teatru: National Drama, TaPRA (Wielka Brytania), CREARC (Francja) oraz Polskiego Ośrodka ASSITEJ.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8,
według harmonogramu:
sobota 26 września w godz. 900-1700 (z przerwą)
niedziela 27 września w godz. 900-1700 (z przerwą)
Warsztaty obejmują 18 godz. dydaktycznych.

KIEDY 26-27 września 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 11 września 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 150 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

krystian.wieczynski@woak.torun.pl

56 652 27 55

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH