Fotografowanie zabytków i dzieł sztuki
15-16 maja 2015 r.

Fotografowanie zabytków i dzieł sztuki

Adresaci:

Dorośli i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – osoby fotografujące (początkujące i średnio zaawansowane) pragnące poprawnie fotografować zabytki i dzieła sztuki.

Cel:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad fotografowania zabytków i dzieł sztuki.

Program:

Po krótkim wstępie teoretycznym prowadzący skupi się na praktycznych zajęciach warsztatowych. Uczestnicy będą fotografować w obiekcie zabytkowym – zarówno plany ogólne, jak i detale architektury oraz elementy wystroju wnętrz.

W programie zajęć są też zasady prezentacji prac, porady techniczne i kompozycyjne, wskazówki dotyczące właściwego naświetlania plików cyfrowych oraz ich obróbki.

Zasygnalizowane też będzie zagadnienie wierności odtwarzania działa sztuki oraz granice kreatywnego podejścia do fotografowania zabytków i dzieł sztuki.

Prowadzący:

Andrzej Skowroński – członek Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Pracuje w Pracowni Fotograficznej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Wykonuje dokumentacje prac konserwatorskich, fotografie do katalogów i albumów o Toruniu. Jest autorem zdjęć do książki Dzieje sztuki Torunia.
Współtworzył dokumentację fotograficzną zespołu zabudowy staromiejskiej Torunia i Zamku Krzyżackiego w Malborku wykonaną podczas starań o wpisanie ich na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Współpracuje także z Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Harmonogram:

Zajęcia będą się odbywały się według harmonogramu:
piątek 15 maja w godz. 1500-2000 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8
sobota 16 maja godz.1000– 1400
wyjazd we wskazane wcześniej miejsce we własnym zakresie
(w granicach powiatu toruńskiego)

KIEDY 15-16 maja 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 8 maja 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 120 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

stanislaw.jasinski@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH