Edukacja kulturalna
w wakacje 2014

Uczniowie szkół wiejskich od lutego do czerwca uczestniczyli w Programie Edukacji Kulturalnej dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości, który co roku realizuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Edukacja kulturalna
w wakacje 2014

 

Uczniowie szkół wiejskich od lutego do czerwca uczestniczyli w Programie Edukacji Kulturalnej dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości, który co roku realizuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów biorą udział w zajęciach, w ramach projektu Ja to mam szczęście, programu Poznaję i tworzę, w warsztatach, które odbywają się w ośrodkach kultury, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Instruktorzy artystyczni Ośrodka mogą poprowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim również w wakacje – w lipcu. Z tej propozycji mogą skorzystać przede wszystkim organizatorzy półkolonii dla dzieci w małych miejscowościach i gminach wiejskich. Zajęcia prowadzą: teatralne Radosław Garncarek i Krystian Wieczyński, taneczne Marta Zawadzka, cyrkowe Alicja Usowicz, muzyczne Erwin Regosz, fotograficzne Stanisław Jasiński, z projektowania graficznego Monika Bojarska.

Zajęcia są bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszt dojazdu instruktorów.

Informacji o szczegółach oferty edukacyjnej Ośrodka i możliwości skorzystania z poszczególnych jej elementów udziela Dział Edukacji Artystycznej.

Alicja Usowicz 
– kierownik Działu Edukacji Artystycznej,
główny instruktor
 
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55