Obecność
obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
23 marca - 5 kwietnia 2020 r.

Obecność
obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu


Dzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania różnorodności praktyk twórczych oraz znoszenia granic w przestrzeni i środowisku teatru. Projekt Dotknij Teatru wykorzystuje potencjał święta i kreuje warunki do przeżywania teatru według zasady
:

POZNAJ – DOŚWIADCZAJ – ZROZUM – POKOCHAJ.

…deklarują inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Dotknij teatru: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA w Łodzi oraz Instytut Teatrany im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ponieważ zasada ta również nam jest bliska, po raz trzeci dołączamy do akcji proponując szereg teatralnych wydarzeń dla odbiorców w różnym wieku. W 2020 roku jeszcze bardziej wiążemy się z edycją łódzką działając pod wspólnym hasłem – OBECNOŚĆ (www.dotknijteatru.pl).

Zapraszamy grupy zorganizowane jak i uczestników indywidualnych do korzystania z naszej specjalnej oferty.

 

Harmonogram obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru  w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
23 marca – 5 kwietnia 2020 r.

Dla grup zorganizowanych

W związku z zawieszeniem na okres 12-25 marca wszystkich zajęć w szkołach i przedszkolach warsztaty dla grup zorganizowanych zaplanowane
na poniedziałek 23 marca i wtorek 24 marca odbędą się w późniejszym terminie. Zostanie on ustalony w porozumieniu z opiekunami zgłaszających się grup
w terminie 26 marca – 5 kwietnia (czas trwania obchodów Dotknij Teatru w Toruniu).

            23 marca:

godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 – Warsztaty teatralne dla przedszkoli (grupy sześciolatków)

Poprzez gry i zabawy zaangażujemy dzieci do bycia „tu i teraz”, do skupienia i uważności. Wspólnie rozważymy, co znaczy być obecnym i jak można obecnym być? Staniemy się artystami, którzy na różne sposoby wyrażają siebie.

Na warsztaty prosimy zabrać obuwie na przebranie.

            24 marca:

godz. 9.00-10.30 i 11.30-13.00  – Warsztaty teatralne dla klas 1-3

Proponując szereg ćwiczeń i zabaw zachęcimy dzieci do skupienia i uważności. Wspólnie rozważymy, co znaczy być obecnym i jak można obecnym być? Zastanowimy się co jest dla nas ważne, w co i dlaczego warto się angażować? Wspólnie stworzymy maszynę, która rozbudzi naszą świadomą obecność – na co, do czego? Tego dowiemy się od młodych inżynierów.

Na warsztaty prosimy zabrać obuwie na przebranie.            26 marca:

godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – Warsztaty teatralne dla klas 4-6

Podczas tego spotkania artystycznego wprowadzimy młodych w świat eksperymentów teatralnych. Rozbudzimy chęć bycia twórcą, skłoni do skupienia i uważności. Co znaczy być obecnym i jak można obecnym być? Co jest dla nas ważne, w co i dlaczego warto się angażować? Co po sobie zostawimy? Na warsztatach wspólnie stworzymy maszynę, która rozbudzi naszą świadomą obecność – na co, do czego? Tego dowiemy się od młodych twórców.

Na warsztaty prosimy zabrać obuwie na przebranie.

            27 marca

godz. 9.00-11.00 i 12.00-14.00 – Warsztaty teatralne dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadgimnazjalnych, połączone z interaktywnymi działaniami w przestrzeni miejskiej

Warsztat dla młodzieży dotyczyć będzie …obecności artystycznej względem zagrożeń związanych ze zmierzchem świata, jaki nieuchronnie nadchodzi i wynika m.in ze zmian klimatu, wielkich migracji, ciągle powiększającej się nadprodukcji i nadkonsumpcji; świadomego bycia tu i teraz (Dotknij Teatru). Rozważać będziemy, co znaczy być zaangażowanym i świadomym? Zaprojektujemy interaktywne działania w przestrzeni miejskiej, by następnie artystycznie zaznaczyć naszą obecność, będącą komentarzem wynikającym z warsztatów.

Na warsztaty dla grup zorganizowanych WSTĘP WOLNY.
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca poprzez formularz na stronie  www.woak.torun.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń grup!

Prowadzenie: Agnieszka Zakrzewska

 

Dla uczestników indywidualnych

            27 marca:

godz. 17.30-19.30 – (nie)obecni? – warsztaty teatralne dla dorosłych (w każdym wieku)

Zapraszamy dorosłych w każdym wieku na warsztaty teatralne wokół hasła OBECNOŚĆ. Będzie to teatralny „strzał”, który poprzez gry i ćwiczenia pozwoli być „tu i teraz”, rozbudzi uważność na siebie i ludzi wokół nas, poruszy do zmiany. Uczestnicy stworzą przestrzeń spotkania, zbudują wspólnotę myśli, a poprzez współdziałanie wyrażą swoje potrzeby wobec świata, a także artystycznie skomentują rzeczywistość. Odpowiedzą sobie na pytanie: czy chcemy/jesteśmy w stanie poświęcić część swojej uwagi, czasu czy energii na rzecz wspólnych projektów dotyczących problemów dzisiejszego świata?

Wstęp wolny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

            28 marca:

godz. 9.00-10.30 – Teatralny rozruch – comiesięczne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat

Z okazji uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, zapraszamy wszystkich młodych ludzi spragnionych teatralnych przygód na Wielkie Święto w WOAK-u. Obecni, za sprawą zabaw, historii i kostiumów, przeniosą się w tajemnicze krainy, zdobędą o nich nową wiedzę, a następnie zabiorą głos i być może znajdą sposób na uratowanie świata przed niejednym zagrożeniem.

Prosimy o zabranie dowolnych kostiumów.

Cena: 5 zł dziecko/młodzież.

godz. 11.00-11.45 i 12.15-13.00 – Poranne figle, psoty i żarty – comiesięczne zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami

W marcu, tuż po Międzynarodowym Dniu Teatru, zapraszamy małych i dużych miłośników teatru na Wielkie Święto w WOAK-u. Obecność i wspólne świętowanie porwie nas w nieodkryte teatralne światy. Będzie ciekawie, kolorowo i radośnie!

Prosimy o zabranie dowolnych  kostiumów.

Cena: 5 zł dziecko (opiekunowie bezpłatnie).

            30 marca:

godz. 16.30-18.00 – Artystycznie obecni – comiesięczne zajęcia teatralne dla młodzieży w wieku 11-15 lat

W marcu dotykamy teatru jeszcze bardziej – inugurujemy cykl spotkań dla kolejnej grupy! Tym razem zapraszamy do WOAK-u młodzież, która chce doświadczać teatru, tworzyć i być artystycznie obecna, zaangażowana oraz gotowa do teatralnych spotkań wokół tematów, które są ważne dla młodych ludzi. Nie musisz mieć zdolności aktorskich, by dołączyć – wystarczy chęć, ciekawość lub pasja.

Cena: 5 zł dziecko/młodzież

Na zajęcia dla dzieci, rodzin i młodzieży prosimy zabrać obuwie na przebranie.

Prowadzenie: Agnieszka Zakrzewska
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 25 marca 2020 r.

INFORMACJI UDZIELA: Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel.: 56 6522755

 

            4-5 kwietnia

godz. 9.00-17.00 – Wielowymiarowy rozwój osobisty metodą improwizacji praktycznej

Zapraszamy na warsztaty dotyczące improwizacji, które poprowadzi Mirosław Urban – improwizator, psycholog biznesu, pedagog cyrku, żongler.

Czym jest improwizacja?

Otóż metoda improwizacji powstała w latach 70. równocześnie w Stanach Zjednoczonych (Viola Spolin) i Wielkiej Brytanii (Keith Johnston), niezależnie od siebie. Początkowo służyła aktorom występującym na scenie jako metoda rozwoju. Był to zbiór ćwiczeń i zadań, które miały sprawić, że na scenie aktorzy będą skoncentrowani i uważni, będą słuchali się̨ wzajemnie i reagowali bez stresu na pojawiające się̨, nieoczekiwane trudności. Jednak metoda ta, dzięki swoim niezwykłym rezultatom, od ponad 40 lat jest stosowana również̇ w biznesie i rozwoju osobistym, a znana jest pod nazwą improwizacja praktyczna. Improwizacja? To banalnie proste – to gadanie tego, co przyjdzie do głowy. Przecież od 10 lat jako trener tak mówię do grup od 5 do 150 osób. Nie boję się stanąć przed grupą i mówić, opowiadać, wyjaśniać, odpowiadać na pytania. A więc… hello… jestem gotowy do improwizowania – tak myślałem o improwizacji do 2015 r. O jakże srogo się myliłem!

W wieku 36 lat, gdy rozpoczynałem naukę improwizacji przy nowo powstającej grupie w Lublinie, doświadczyłem najpiękniejszych lekcji – pokory, zaufania, realnego uczenia się na błędach, słuchania, uważności, świadomości siebie i nastawienia na drugiego człowieka. Bo o tym jest improwizacja. Nie o gadaniu – improwizowaniu. Jest przede wszystkim o słuchaniu siebie i drugiej osoby. A wtedy zaczynają dziać się cuda!

            W programie warsztatów:

Ćwiczenia aktywizujące ciało i umysł; gry i zadania improwizowane dotyczące rozwoju umiejętności miękkich w zakresie: komunikacji i pracy zespołowej (ćwiczenie precyzji komunikatów, słuchania; empatia, ofertowanie, nadawanie kierunku komunikacji; zaufanie i odpowiedzialność za innych w zespole); kreatywności i rozwiązywania problemów (podstawa kreatywności – skojarzenia; akceptacja i reagowanie na niespodziewane sytuacje i  problemy; praca nad otwartością i odwagą w pokonywaniu barier myślowych); wystąpienia publiczne i opowiadanie historii (postawa gotowości i otwartości do wystąpień; komunikacja werbalna – mówienie zwięzłym i prostym językiem; historie improwizowane); zarządzanie zmianą – postawa proaktywna vs reaktywna; podejmowanie decyzji; działanie pod presją czasu.

Na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i obuwie sportowe.

Harmonogram:
sobota 4 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 5 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

Prowadzący: Mirosław Urban

CENA: 200 zł

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: 27 marca 2020 r.

INFORMACJI UDZIELA: Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55,  kom. 601 332 611

 

Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8 i 6.

KIEDY 23 marca - 5 kwietnia 2020 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:

agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55, (w. 38)