Świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru

22-28.03.2021

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru

22-28.03.2021

BEZPŁATNE  SPOTKANIA  ON-LINE

   

Dzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania różnorodności praktyk twórczych oraz znoszenia granic w przestrzeni i środowisku teatru. Projekt Dotknij Teatru wykorzystuje potencjał święta i kreuje warunki do przeżywania teatru według zasady:

POZNAJ – DOŚWIADCZAJ – ZROZUM – POKOCHAJ

…deklarują inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Dotknij teatru: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA w Łodzi oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ponieważ zasada ta również nam jest bliska, po raz kolejny dołączamy do akcji proponując szereg teatralnych wydarzeń dla odbiorców w różnym wieku. W 2021 roku działamy pod wspólnym hasłem – OBECNOŚĆ (www.dotknijteatru.pl), która wybrzmiewa podwójnie – w czasie pandemicznej rzeczywistości doświadczamy nieobecności lub obecności w nadmiarze, choćby zdalnej. Dlatego nasz program chcemy skupić na wydarzeniach, które będą oscylować wokół jakości obecności. Wraz z osobami uczestniczącymi w święcie teatru będziemy stawiać pytania, szukać odpowiedzi, sprawdzać np.: Jak świadomie być? Szczególnie w momencie bycia w dwóch światach: realnym i wirtualnym. Czy propaganda obecności i nadobecność są faktem? Jakie są różnice między obecnością w sztuce, kulturze a obecnością naturalną? I czy istnieje sztuka obecności?

W tegorocznej toruńskiej edycji zaplanowaliśmy szereg bezpłatnych działań on-line. Odbędą się warsztaty teatralne, dyskusja, wydarzenia artystyczne – teatralne i muzyczne. Naszemu świętowaniu towarzyszyć będzie konkurs na Facebooku czy możliwość słuchania muzyki okołoteatralnej na Spotify. Wyjątkowym wydarzeniem będzie interaktywne okno WOAK-u na ul. Szpitalnej 8.

Zachęcamy do korzystania z propozycji, które przygotowaliśmy zapraszając do współpracy toruńskich aktorów i artystów związanych z regionem.

       Plakat Obecność program do pobrania         Plakat Obecność do pobrania