Coś za coś.
Międzypokoleniowy jarmark wymiany myśli, uczuć i zdarzeń

Projekt dofinansowany przez MKiDN
4 listopada 2017 r.

Coś za coś.
Międzypokoleniowy jarmark wymiany myśli, uczuć i zdarzeń

 

 

Projekt autorstwa Erwina Regosza „Coś za coś. Międzypokoleniowy jarmark wymiany myśli, uczuć i zdarzeń” jest dofinansowany przez MKiDN.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników projektu poprzez stworzenie modelu harmonijnego bycia i wzajemnej współpracy grup pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym, m.in.: tolerancji, wzajemnego szacunku, kultury osobistej, integracji, patriotyzmu, bezinteresownej pomocy oraz solidarności międzypokoleniowej. Służyć temu będą spotkania i warsztaty, na których młodzież i seniorzy będą dzielić się przemyśleniami dotyczącymi wzajemnych relacji, identyfikować emocje tym relacjom towarzyszące oraz tworzyć zdarzenia służące realizacji założonych celów. Wspólne dyskusje, zabawy, zajęcia, wymiana życzeń, a nawet kulinarnych recept i talizmanów, konkursy oraz świętowanie różnych uroczystości obchodzonych przez Polaków – m.in. Dzień Narodzin, Serca, Dziecka, Matki, Ojca, Aktora, Weterana, itp, zostaną przełożone na język sztuki muzycznej, teatralnej, plastycznej, multimedialnej i mody. Ustanowiony zostanie też Światowy Dzień Na Razie Nie Wiadomo Czego. W programie wezmą udział: grupa  uczniów, absolwentów i seniorów  z Wronia i Wąbrzeźna, działająca przy toruńskim WOAK-u grupa Centrum Aktywizacji Seniorów, studenci z toruńskiego teatru Status quo, młodzież działająca w LO nr.3 w Toruniu oraz emerytowani toruńscy aktorzy.

 

więcej...

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizuje projekt Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników poprzez stworzenie modelu harmonijnej współpracy różnych grup pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym: tolerancji, wzajemnego szacunku, kultury osobistej, integracji, patriotyzmu, bezinteresownej pomocy oraz solidarności międzypokoleniowej. W projekcie będą uczestniczyły trzy dwudziestoosobowe grupy międzypokoleniowe – tworzone przez młodzież i seniorów. Będą składały się z uczniów i absolwentów Zespołu Szkół we Wroniu i Klubu Seniora Echo działającego w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i grupy emerytowanych toruńskich aktorów, uczniów różnych toruńskich szkół średnich, aktorów studenckiego Status quo i seniorów z Centrum Aktywizacji Seniorów działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Projekt zainicjował wykład dr Bernadetty Didkowskiej Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Autorka przedstawia m.in. materiały z Biuletynu Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym podjęt0 zagadnienia dotyczące zrównoważonych relacji międzypokoleniowych na podstawie opracowań M. Rosochackiej-Gmitrzak i A. Chabiery, wyniki badań Domu Badawczego Maison Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych, opracowanie Waldemara Hoffa Budowanie dialogu międzypokoleniowego. Wnioski z doświadczeń zagranicznych.

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wespół z emerytowanymi aktorami biorą udział w cyklu warsztatów teatralnych, które będzie prowadzi Dorota Nowak. Przygotowują spektakl teatralny Z wyrazami szacunku.

Toruńska młodzież licealna, aktorzy studenckiego Teatru Status quo i seniorzy z Centrum Aktywizacji Seniorów biorą udział w cyklu zajęć z dziedziny kultury wizualnej, które prowadzi dr Bernadetta Didkowska, a także w zajęciach z dramy, które prowadzi Magdalena Jasińska oraz w zajęciach integrujących seniorów i młodzież, które prowadzi Alicja Usowicz. Uczestnicy przygotowują spotkanie Skarby mojego – naszego życia oraz cykl etiud teatralnych Moda dawniej i dziś.

Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół we Wroniu oraz członkowie Klubu Seniora Echo działającego w Wąbrzeskim Domu Kultury w Wąbrzeźnie biorą udział w cyklu zajęć z dziedziny poezji i fotografii Między słowem a obrazem, które prowadzi Aleksandra Bacińska. Wspólnie przygotowują Dzień Słowobrazu oraz publikację, w której zamieszczą swoje utwory literackie i fotografie.

Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w cyklu zajęć muzycznych i z emisji głosu, które prowadzi Erwin Regosz. Przygotowują proklamację Światowego Dnia Na Razie Nie Wiadomo Czego.

Projekt obejmuje łącznie ponad pięćdziesiąt warsztatów i spotkań. Zakończy się w listopadzie otwartym spotkaniem zaproszonych osób ze środowisk zainteresowanych podjętą w przedsięwzięciu problematyką, wszystkich uczestników i prezentacją przygotowanych form artystycznych w sali widowiskowej Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

Autorem projektu jest Erwin Regosz, a koordynatorką przedsięwzięcia – Alicja Usowicz.

 

 

Galeria zdjęć z projektu

Galeria zdjęć z zakończenia projektu