Teatr, drama
Bibliodrama i metody twórcze.
Poszukiwanie skarbu.
Przypowieść w bibliodramie
5-6 września 2020 r.

Bibliodrama i metody twórcze.
Poszukiwanie skarbu.
Przypowieść w bibliodramie

fot. pixabay

Adresaci:

Kadry kultury, instruktorzy, nauczyciele, katecheci, pedagodzy, wychowawcy świetlic środowiskowych, pracownicy socjalni, osoby zainteresowane wykorzystaniem metod dramowych i bibliodramowych w swojej pracy.

Cel:

Zdobycie umiejętności (do pracy m.in. z młodzieżą), które pomogą w odkrywaniu i uświadomieniu jej systemu wartości. Uświadomienie, że wartości to zasoby, które mogą pomóc w twórczym działaniu na rzecz innych, a jednocześnie przez to działanie nauczą szacunku dla wartości drugiego człowieka.

Program:

Pierwsza część warsztatów związana będzie z tematem identyfikacji wartości w życiu każdego człowieka i zrozumieniem, że wartości wywierają  wpływ na nasze decyzje.
W czasie zajęć uczestnicy będą odkrywali indywidualnie czy przy pomocy fotosymboli, jaka wartość na obecny czas jest najważniejsza, następnie wspólnie będą mogli spotkać się z daną wartością w relacji czy na zasadzie gorącego krzesła (metoda dramowa) i bardziej ją poznać (personifikacja wartości).
Druga część spotkania będzie związana z wykorzystaniem bibliodramy. Pod pojęciem „bibliodrama” rozumiemy różne metody pracy z tekstem biblijnym angażujące całego człowieka, w wymiarze ciała,  psychiki i ducha, rozbudzające jego kreatywność i spontaniczność.
Uczestnicy zostaną zaproszeni do pracy z przypowieścią o skarbie i perle – z pytaniem o wartości. Co jest taką perłą w moim życiu?

Prowadzący:

Anna Łoboda – nauczycieka dyplomowana, trenerka dramy, katechetka, pedagożka pracująca w gimnazjum. Ukończyła pedagogikę terapeutyczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, studia podyplomowe Profilaktyka i terapia problemów wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie; jest też absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (studia teologiczne, magisterskie) oraz absolwentką Szkoły Trenerów XXXVIII edycji organizowanej przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne. Brała udział w pilotażowych warsztatach Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych zorganizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku Białej. Ukończyła kurs Bibliodrama w praktyce – Kurs dla liderów, który przygotowuje do prowadzenia bibliodramy we własnej praktyce zawodowej i zakończony jest licencją lidera bibliodramy wg Karty EBN lub Europejskiego Stowarzyszenia Bibliodramy. Ponadto jest absolwentką wielu szkoleń z dziedziny dramy, psychodramy i bibliodramy prowadzonych przez ekspertów z kraju i zagranicy. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przez wiele lat prowadziła koło teatralne w gimnazjum oraz realizowała autorski program zajęć z dramy w ramach działań artystycznych dla uczniów gimnazjum. Prowadzi grupę teatralną PRETEKST. Prowadzi warsztaty rozwojowe metodami dramy i bibliodramy w kraju i za granicą. Występuje jako ekspert podczas międzynarodowych konferencji bibliodramatycznych. Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Dramy w Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way w Warszawie. Za pracę wychowawczą otrzymała wyróżnienia: dyplom Euntes ergo docente omnes gentes (2004), Medal Prymasowski Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti (2006).

Harmonogram:

sobota 5 września 2020 r. w godz. 10.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 6 września 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych.

KIEDY 5-6 września 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 28 sierpnia 2020 r.
MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH