ABC instruktora teatru
7-8 listopada 2015 r.

ABC instruktora teatru

fot. Stanisław Jasiński

Adresaci:

Nauczyciele, pracownicy kultury i wszystkie osoby, które podejmują lub chciałyby podjąć pracę teatralną z dziećmi i młodzieżą.

Cel:

Zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy niezbędnych, by utworzyć zespół teatralny i tworzyć przedstawienia teatralne z udziałem dzieci i młodzieży.

Program:

Tworzenie zespołu teatralnego, konsolidowanie grupy, praca z młodym aktorem, mówienie na scenie, dialog, ruch sceniczny, wykorzystywanie przestrzeni scenicznej, wypracowywanie tematu przedstawienia, rozwijanie tematu – praca nad pomysłem na spektakl, praca nad scenami i dramaturgią spektaklu oraz jego spójnością, podstawy reżyserii teatralnej, improwizacja na scenie, rozwiązywanie konfliktów poprzez improwizowanie scen, praktyczne ćwiczenia obejmujące dykcję, emisję głosu, ruch, plastykę ciała.

Prowadzący:

Inka Dowlasz – reżyser, dramaturg, psycholog, wykładowca akademicki, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, doktor sztuki teatralnej, związana z Teatrem Ludowym w Krakowie, gdzie założyła Studio Improwizacji i Studium Terapii przez Sztukę. Reżyseruje w kraju i za granicą. Jest m. in. autorką scenariusza i reżyserem monodramu Elizabeth Watson – cichociemna (o gen. prof. Elżbiecie Zawackiej). Spośród sztuk Inki Dowlasz do najczęściej granych należą: Toksyczni rodzice, Bici biją, Odlot, Sytuacja bez wyjścia, Wakacje w Holandii, Sekrety Baronowej, Idź się leczyć.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8,
według harmonogramu:
sobota 7 listopada w godz. 1000-1700 (z przerwą)
niedziela 8 listopada w godz. 1000-1700 (z przerwą)

KIEDY 7-8 listopada 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 23 października 2015
MIEJSCE WOAK
CENA 150 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

radek.garncarek@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH