ABC instruktora tańca
16-18 marca 2018 r.

ABC instruktora tańca

fot. pixabay

Adresaci:

Instruktorzy tańca, animatorzy kultury, starsza młodzież tańcząca, pracownicy domów kultury, świetlic środowiskowych, nauczyciele.

Cel:

Przygotowanie do pracy w charakterze instruktora tańca.

Program:

Podstawy pracy instruktora tańca. Jak pracować z dziecięcym i młodzieżowym zespołem tanecznym. Motywacja do rozwoju. Integracja grupy – współpraca i współdziałanie. Podstawy technik tanecznych, dobór muzyki, podstawy kompozycji, dobór kostiumów, przygotowanie prezentacji. Opracowanie niezbędnika instruktora tańca.

Prowadzący:

Marta Zawadzka– tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą (m.in. podczas Festiwalu Malta 2016 i Solo Dance Contest). Zrealizowała szereg projektów artystycznych i edukacyjnych z dziedziny tańca. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, rozwoju osobistego przez ruch. Współpracowała z teatrami (Baj Pomorski, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny), stale współpracuje z Teatrem Atofri (sceną dla dzieci naj-najmłodszych), z katedrą kulturoznawstwa UMK, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz wieloma placówkami kulturalnymi, kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.

Harmonogram:

piątek 16 marca 2018 r. w godz.17.30-20.30
sobota 17 marca 2018 r. w godz. 10.00-13.00 i 14.30-16.30
niedziela 18 marca 2018 r. w godz. 10.00-14.00
Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych.

KIEDY 16-18 marca 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 9 marca 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 200 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH