63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Eliminacje rejonowe – 16 marca 2018
Eliminacje wojewódzkie – 13 kwietnia 2018

63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

OKR Plakat 2018  

 

galeria zdjęć z eliminacji wojewódzkich
fot. Stanisław Jasiński

 

Protokół posiedzenia jury
eliminacje wojewódzkie
63.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
13 kwietnia 2018, Toruń

Jury w składzie:
Magdalena Jasińska
Adam Pawlikowski
Erwin Regosz
Teresa Stępień-Nowicka
Agnieszka Zakrzewska

Po wysłuchaniu
11 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej,
2 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. dorosłych,
3 uczestniczek Turnieju teatrów jednego aktora,
1 uczestniczki Turnieju wywiedzione ze słowa,
2 uczestników Turnirju Poezji Śpiewanej

postanowiło zakwalifikować do finałowych przeglądów 63. OKR

w Turnieju recytatorskim:
Magdalenę Kwiatkowską – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
Mateusza Srokę – Technikum Mechatroniczne w Solcu Kujawskim

w Turnieju wywiedzione ze słowa  
bez kwalifikacji

w Turnieju teatrów jednego aktora
bez kwalifikacji

w Turnieju Poezji Śpiewanej
Marcelinę Bociek – Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy

Jury przyznało wyróżnienia:

w Turnieju recytatorskim:
Łukaszowi Deruckiemu – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
Aleksandrze Czubkowskiej – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
Emilii Lewandowskiej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Weronice Kalwat – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
Julii Przybojewskiej – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie

w Turnieju teatrów jednego aktora:
Agacie Markowskiej – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie
Julii Przybojewskiej – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie
    
    

 

 


 

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje wojewódzkie,
Toruń, 13 kwietnia 2018 r. godz. 10.00

P R O G R A M

10.10 – 11.10 prezentacje

Turniej recytatorski w kat. dorosłych

 1. Damian Klich – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Paulina Narczewska – studentka UMK

Turniej recytatorski w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej

 1. Łukasz Derucki – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
 2. Paweł Drozdowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
 3. Aleksandra Czubkowska – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 4. Weronika Kalwat – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
 5. Magdalena Kwiatkowska – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie

11.10 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prezentacje

 1. Emilia Lewandowska – IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Wiktoria Lubczyńska – Brodnicki Dom Kultury
 3. Julia Przybojewska – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie
 4. Karolina Rosiak – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy
 5. Katarzyna Rozpędowska – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie
 6. Mateusz Sroka – Technikum Mechatroniczne w Solcu Kujawskim

  Turniej wywiedzione ze słowa

 1. Aleksandra Olszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie

12.30 -12.50 przerwa

12.50 – 14.20 prezentacje

Turniej teatrów jednego aktora

 1. Julia Krzesińska – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
 2. Agata Markowska – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie
 3. Nga, Phan Vien – Dom Muz w Toruniu
 4. Julia Przybojewska – Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie

14.20 – 14.40 przerwa

14.40 – 15.10 prezentacje

Turniej Poezji Śpiewanej

 1. Marcelina Bociek – Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy
 2. Sebastian Modliszewski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

Około 15.30 ogłoszenie wyników

 

 

 


 

galeria zdjęć z eliminacji rejonowych
fot. Stanisław Jasiński

 

Protokół posiedzenia jury
eliminacje rejonowe
63.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
16 marca 2018, Toruń

Jury w składzie:

Elżbieta Chrulska
Erwin Regosz
Agnieszka Zakrzewska

Po wysłuchaniu:

9 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej,
4 uczestniczek Turnieju recytatorskiego w kat. dorosłych,
3 uczestniczek Turnieju teatrów jednego aktora,
2 uczestniczki Turnieju wywiedzione ze słowa

postanowiło zakwalifikować do udziału w eliminacjach wojewódzkich:

 

w Turnieju recytatorskim w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej

Paweł Drozdowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu

Wiktoria Lubczyńska – Brodnicki Dom Kultury

 

w Turnieju recytatorskim w kat. dorosłych

Paulina Narczewska – studentka UMK

 

w Turnieju teatrów jednego aktora

Nga Phan Vien – Dom Muz w Toruniu

Julia Krzesińska – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

 

w Turnieju wywiedzione ze słowa

Aleksandra Olszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie

 

ponadto jury przyznało wyróżnienia:

Klaudia Kamińska – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Sandra Guzowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu

Tomasz Dziak – Brodnicki Dom Kultury

Katarzyna Pawłowska – studentka

Maria Podolecka – studentka WSKSiM

 


63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Eliminacje rejonowe,
16 marca 2018 r. godz. 10.00
PROGRAM

10.10 – 11.10
Turniej teatrów jednego aktora
Maria Podolecka – studentka WSKSiM
Nga Phan Vien – Dom Muz w Toruniu

Turniej recytatorski – młodzież
Klaudia Kamińska – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
Weronika Makowska – Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie
Paweł Drozdowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w
Grudziądzu

11.10 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30
cd. Turniej recytatorski – młodzież
Wiktoria Golenia – IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
Marta Kubacka – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika nr 1 w
Chełmnie
Zuzanna Latańska – Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego w Grubnie
Wiktoria Lubczyńska – Brodnicki Dom Kultury
Oliwia Ośmiałowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika nr 1 w Chełmnie
Tomasz Dziak – Brodnicki Dom Kultury
Sandra Guzowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w
Grudziądzu
Lidia Szymańska – III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

12.30– 12.50 przerwa

12.50 – 14.10
Turniej teatrów jednego aktora
Julia Krzesińska – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
Turniej Wywiedzione ze słowa
Aleksandra Olszewska – Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie

Turniej recytatorski dorośli
Paulina Narczewska – studentka UMK
Nga Phan Vien – Dom Muz w Toruniu
Maria Podolecka – studentka WSKSiM
Katarzyna Pawłowska – studentka

14.10 – 14.50 przerwa

Około 14.50 ogłoszenie wyników


 

 

 

 


 Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

  pdf   Regulamin 63.OKR 2018.pdf

 
 
11 listopada 1918 roku – jedna z najbardziej doniosłych dat w historii Polski.

Po  123  latach  niewoli  odzyskaliśmy  niepodległość.  W  tym  dniu  w  Compiegne podpisano  rozejm,  kończący  I  wojnę  światową,  a  w  Warszawie  Rada  Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Zaczynała się budowa wolnej Polski, a ów dzień  szczególny  sejmową  ustawą  w  1937  roku  ustanowiony  został  Narodowym Świętem Niepodległości.  

Słowa  romantycznego  wieszcza  czynimy  mottem  naszego  artystycznego działania  –  w  tych  wersach  zawarty  został  los  narodu:  marzenie  wielu  pokoleń  o przyjściu  „jasności  dniowej”,  oczekiwanie  na  dzień  wolności,  na  „płacz zmartwychwstania”.  Dzisiaj  wracamy  pamięcią  do  tamtego  dnia,  ale  minął  wiek, przeto  myślą  musimy  objąć  długi  czas  codziennych  trudów  i  radości,  wielkich dokonań i tragicznych doświadczeń, jakich nie szczędziła historia. Składamy pokłon przeszłości, budujemy naszą rzeczywistość, planujemy przyszłość. Rocznicę uczcimy zbiorowym  wysiłkiem  –  dorobek  przodków  dopełnimy  efektami  własnej  pracy: dziełami  naukowymi,  osiągnięciami  cywilizacyjnymi,  kreacjami  w  różnych dziedzinach  sztuki.  Wolny  Ruch  Twórczej  Mowy  wnosi  swój  65-letni  dorobek  – społeczny,  edukacyjny,  wychowawczy,  artystyczny.  Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów  przez  mówienie  o  ważnych  sprawach  swojego  pokolenia,  środowiska,
kraju.

Strofa  Juliusza  Słowackiego  została  przywołana  nie  tylko  dlatego,  że  budzi pamięć; w niej odnajdujemy istotę o sens Konkursu. Jest wspaniałą poezją, mówi o czymś  ważnym  w  piękny  i  mądry  sposób  –  odwołuje  się  do  wyobraźni,  pobudza emocje,  ukazuje  złożoność  naszych  doznań  i  reakcji:  wolność  można  powitać płaczem, radość wyzwolenia każe przemierzyć raz jeszcze czas niewoli… Jeśli taki utwór  wzbogacimy  indywidualnym  przeżyciem,  jeśli  znajdziemy  właściwe  środki przekazu  –  zyskamy  szansę  przekroczenia  granic  poprawności,  dotarcia  do  sztuki recytacji, do kreacji…

Ufamy,  że  każdy  uczestnik  przeżyje  swoją  artystyczną  przygodę.  Ufamy,  że doniosły  moment  skłoni  dojrzałych  recytatorów  do  podjęcia  prób  artystycznej wypowiedzi  o  istotnych  sprawach  narodu  i  społeczeństwa  –  obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i gotowości działania dla jego dobra, postaw, dążeń i dokonań Polaków w przeszłości i dniu dzisiejszym, konieczności stawiania trudnych pytań  i  obowiązku  szukania  odpowiedzi.  Bardzo  podkreślamy  użyte  tu  słowo artystyczne,  bo  w  nim  zawierają  się  najpiękniejsze  cechy  tworzenia:  praca  nad zrozumieniem i wydobyciem prawdy, szukanie własnej interpretacji i własnego głosu w  wypowiedzi  opartej  na  mądrze  wybranym  literackim  dziele  –  zarówno współczesnym  jak  klasycznym,  zarówno  polskim  jak  zaczerpniętym  z  literatury
powszechnej.  

Nie  zapominamy  o  stale  obecnym  w  Konkursie  wymiarze  edukacyjnym. Pragniemy, aby przeglądy wszystkich stopni były miejscem nie tylko prezentacji, ale też  rozmów  i  spotkań  poszerzających  i  pogłębiających  znajomość  literatury, przestrzenią  doskonalenia  warsztatu  twórczego,  budowania  wspólnoty  ludzi złączonych  pasją  pracy  nad  doskonaleniem  ojczystego  języka.  Służąc  twórczo wielkiej sprawie, wyjdziemy z tego działania mądrzejsi i bogatsi.  
 
               

              Towarzystwo Kultury Teatralnej
              Zarząd Główny
 

 

 
R e g u l a m i n

I.

  Ogólnopolski  Konkurs  Recytatorski  jest  imprezą  otwartą  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych i osób starszych.

1.  Warunkiem  udziału  jest  przygotowanie  repertuaru  nie  prezentowanego  w
poprzednich  OKR  i  odpowiadającego  założeniom  wybranego  turnieju  (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.  

2.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie
organizatora najniższego w  województwie stopnia Konkursu  –  w terminie przez niego ustalonym.

3.  Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:  
a.  przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
–  drogę  eliminacji  –  stopnie  (środowiskowy,  miejski,  powiatowy)  ustalają
wojewódzcy organizatorzy konkursu.
– wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów
do przeglądu wyższego szczebla.
b.  przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 29
kwietnia 2018 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c.  Przeglądy  finałowe  wraz  z  warsztatami  odbywają  się  wg  poniższego
kalendarza:
•  turniej poezji śpiewanej –  06 – 09  czerwca 2018 roku we Włocławku;  
•  turniej teatrów jednego aktora – 14 – 16 czerwca 2018 roku w Słupsku;  
•  turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 06 – 09 czerwca 2018 roku
w Ostrołęce.

4.  OKR  jest  imprezą  o  charakterze  artystyczno-edukacyjnym:  organizatorzy
wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych  oraz  możliwość  indywidualnej  rozmowy  z  członkami  Sądów
Konkursowych.

II.

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.  Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
–  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
–  dorosłych.

2.  Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.  Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.  Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.  Repertuar obejmuje:
–  3 utwory śpiewane
–  1 utwór recytowany.

3.  W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
–  wykonywane  mogą  być  wiersze,  które  zostały  opublikowane  w  książkach
lub prasie literackiej;
–  przynajmniej  jeden  utwór  musi  być  oryginalny,  tzn.  mieć  nowo
skomponowaną muzykę;
–  uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.  Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.  Do  akompaniamentu  może  być  stosowany  1  instrument  lub  mały  zespół
muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.  Utwór  znany  i  posiadający  określony  kształt  wykonawczy  podlega  ocenie  tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.  Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.  Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3.  Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.  
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić  od  słowa,  być  próbą  jego  interpretacji,  sprawdzenia  jego  związków  z innymi językami sztuki.  

Obowiązują następujące  z a s a d y:

1.  Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.  Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.  Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

1.  Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.

2.  W  skład  Sądów  wchodzą  fachowcy  z  dziedziny  recytacji,  kultury  mowy,
literatury, reżyserii oraz muzyki.

3.  W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
–  przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
–  przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.  

4.  Nie mogą być jurorami:
a.  wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b.  instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.  

5.  Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
–  dobór  repertuaru  (wartości  artystyczne  utworów  oraz  ich  dobór  do
możliwości wykonawczych uczestnika);
–  interpretacja utworów;
–  kultura słowa;  
–  ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
–  celowość  użycia  środków  pozasłownych  (np.  kostiumu,  dźwięku,
elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
–  kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
–  opracowanie dramaturgiczne;
–  opracowanie reżyserskie;
–  wykonanie zadań aktorskich;
–  pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
–  zgodność muzyki z charakterem wiersza;
–  muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
–  wartości artystyczne muzyki.

6.  Podstawą  do  sformułowania  werdyktu  jest  wysłuchanie  przez  każdego  członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

7.  Ostateczny  werdykt  jest  ustalany  w  drodze  wspólnej  dyskusji  członków  Sądu Konkursowego.
W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

8.  Decyzja Sądu jest ostateczna.

9.  Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

10. Uczestnicy  mają  prawo  zwracania  się  do  Sądu  Konkursowego  o  uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.

1.  Kwalifikacja  wykonawców  do  przeglądów  stopnia  wyższego  jest  zgodna  z
hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.

2.  Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
–  w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;  
–  w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
–  w  turnieju  teatrów  jednego  aktora  –  1  wykonawcę  oraz  rekomendują
dodatkowo 1 wykonawcę – przesyłając rejestrację video jego spektaklu –
na adres organizatora spotkania finałowego;
–  w  turnieju  poezji  śpiewanej  –  1  wykonawcę  oraz  rekomendują
dodatkowo  3  wykonawców  –  przesyłając  rejestrację  prezentacji  na  adres
organizatora spotkania finałowego.

3.  Do  udziału  w  przeglądzie  finałowym  turnieju  recytatorskiego  zaproszeni  będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY’2017 dla Polaków z Zagranicy.

4.  W  finałach  63.  OKR  wezmą  udział  laureaci  konkursów  przeprowadzonych  w Wojsku  Polskim  oraz  w  Polskim  Związku  Niewidomych,  które  mają  status przeglądu wojewódzkiego.

V.

1.  Uczestnicy  przeglądów  wszystkich  stopni  otrzymają  dyplomy  i  upominki
ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

2.  Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
–  2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
–  nagrodę za szczególnie odkrywczą interpretację poezji:
–  nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
–  nagrodę publiczności;
–  nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
b. w turnieju teatrów jednego aktora
–  nagrodę główną;
–  nagrodę publiczności;
–  nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci  będą  zaproszeni  do  udziału  poza  konkursem  w  Ogólnopolskim
Festiwalu  Teatrów  Jednego  Aktora  oraz  innych  przeglądach  teatrów
jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
–  nagrodę główną;
–  nagrodę publiczności;
–  nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.
–  nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.
–  zaproszenie  (dotyczy  laureatów)  do  udziału  w  Spotkaniach  Zamkowych
„Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.

3.  W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1.  Ogólnopolski  Konkurs  Recytatorski  prowadzi  Towarzystwo  Kultury  Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.

2.  Na  szczeblu  województw  i  niższych  Konkurs  prowadzą  wojewódzcy
organizatorzy.  

3.  Nadzór  nad  programowym  i  artystycznym  kształtem  Konkursu  pełnić  będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.
W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele
TKT. Sekretariat RADY  i organizatora mieści się  w  Zarządzie Głównym TK T,
02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.pl  

4.  Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu  przeglądów  wojewódzkich dokonają oceny  realizacji  założeń  programowych,  organizacyjnych  oraz  poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.

5.  Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
–  popularyzacja Konkursu;
–  zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
–  zapewnienie  środków  oraz    właściwych  warunków  dla  przeprowadzenia
przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.

6.  Zarząd  Główny  Towarzystwa  Kultury  Teatralnej  pokrywa  częściowe  koszty przygotowania  i  przeprowadzenia  przeglądów  finałowych,  zastrzegając
możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.  
 
 
Informacje, pliki do ściągnięcia: www.tkt.art.pl
 

 

 

 

Eliminacje miejskie i powiatowe:

Wąbrzeźno i powiaty: 27 lutego;
organizator: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno,

Grudziądz i powiat: 28 lutego;
organizator: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. Marszałka F. Focha 19

Toruń i powiat toruński: 2 marca;
organizator: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń,

Chełmno i powiaty: 3 marca;
organizator: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,

Brodnica, Golub-Dobrzyń i powiaty: 6 marca;
organizator: Brodnicki dom Kultury ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica,

 

Eliminacje rejonowe:
16 marca 2018 ; organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Eliminacje wojewódzkie:
12-13 kwietnia 2018 ; organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

 Informacja o przebiegu eliminacji:
barbara.planeta@woak.torun.pl
tel. 56 65 22 755