61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Eliminacje rejonowe – 1 kwietnia 2016

Eliminacje wojewódzkie – 22-23 kwietnia 2016

61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

 

zaproszenie OKR 2016

Afisz informacyjny 

 


Protokół posiedzenia jury

61.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

- eliminacje wojewódzkie

22-23 kwietnia 2016 r.

 

Jury w składzie:
1. Anna Milczarczyk-Magalska
2. Teresa Stępień-Nowicka
3. Adam Pawlikowski
4. Erwin Regosz

po wysłuchaniu:
2 uczestników  w kategorii Wywiedzione ze słowa,
5 uczestników w kategorii turnieju poezji śpiewanej,

postanowiło zakwalifikować do finałowego przeglądu w turnieju Poezji śpiewanej:

Szymona Bruckiego

Ponadto, jury postanowiło wyróżnić:

Marcelinę Bociek

oraz wysłać rejestrację jej prezentacji do organizatorów finałowego spotkania w Centrum Kultury Browar we Włocławku

w turnieju Wywiedzione ze słowa jury nie przyznało kwalifikacji, natomiast postanowiło wyróżnić:

Marka Jana Gnybka

 


po wysłuchaniu:
16 uczestników w kategorii Turnieju Recytatorskiego;
2 uczestników w kategorii Turnieju Teatru Jednego Aktora.

postanowiło zakwalifikować do finałowego etapu konkursu w Turnieju Recytatorskim:

Aleksandrę Hejdę

Paulinę Narczewską

Martynę Mróz

Ponadto, jury postanowiło wyróżnić:

Sylwię Szczęsną

Adriannę Jałochę

Emilię Lewandowską

Artura Ziółkowskiego

Zofię Płachtę

Magdalenę Tretyn

Jury postanowiło nie przyznawać kwalifikacji do finałowego etapu konkursu w Turnieju Jednego Aktora, natomiast przyznało wyróżnienia:

Emilii Lewandowskiej

Patrycji Rygielskiej

 

 

Galeria zdjęć z eliminacji wojewódzkich – 22-23 kwietnia 2016 r.
fot. Karolina Fordońska


KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW UCZESTNIKÓW ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH - 22-23 kwietnia 2016 r.

Eliminacje wojewódzkie

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

miejsce: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

ul. Szpitalna 8

22 kwietnia – piątek
 
godz. 14.00 – próby

godz. 15.30 – przesłuchania konkursowe:

Turniej Wywiedzione ze słowa

1. Marek Jan Gnybek
2. Patryk Rybus

Turniej poezji śpiewanej

1. Marcelina Bociek
2. Szymon Brucki
3. Zuzanna Gurbin
4. Paulina Kieruj
5. Magdalena Sławnikowska

 

ok. 17.00
Ogłoszenie wyników, ocena konkursowych prezentacji i warsztaty dla uczestników i instruktorów

23 kwietnia – sobota

godz. 10.00 – 11.10 – prezentacje konkursowe

Turniej recytatorski

1. Paweł Gębala
2. Aleksandra Hejda
3. Martyna Mróz
4. Klaudia Rogalska
5. Sylwia Szczęsna
6. Mirela Gajda
7. Adrianna Jałocha
8. Emilia Lewandowska

11.10 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prezentacje konkursowe

9. Artur Ziółkowski
10. Paulina Narczewska
11. Paweł Nosowicz
12. Zofia Płachta
13. Paweł Piotrowski
14. Patrycja Rygielska
15. Konrad Spliter
16. Magdalena Tretyn

12.30 – 13.30 przerwa (próby sceniczne: Emilii Lewandowskiej i Patrycji Rygielskiej)

13.30 – 14.00 prezentacje konkursowe

Turniej Teatrów Jednego Aktora

1. Emilia Lewandowska
2. Patrycja Rygielska

obrady jury i około 14.30
Ogłoszenie wyników, ocena konkursowych prezentacji i warsztaty dla uczestników i instruktorów

 

kontakt:
– tel.: 56 65 22 755,
email: barbara.planeta@woak.torun.pl, kasia.kozlikowska@woak.torun.pl

 


Protokół posiedzenia jury

61.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

- eliminacje rejonowe

1 kwietnia 2016 r., Toruń

 

Jury w składzie:

Teresa Stępień-Nowicka, Radek Garncarek, Erwin Regosz, Krystian Wieczyński

po wysłuchaniu:

7 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej,

4 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. dorosłych,

1 uczestnika Turnieju Wywiedzione ze słowa,

4 uczestników Turnieju poezji śpiewanej,

 

postanowiło zakwalifikować do udziału w eliminacjach wojewódzkich:

w Turnieju recytatorskim w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej

Adrianna Jałocha, IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Mirela Gajda, Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka, Łasin

 

w Turnieju recytatorskim w kat. dorosłych:

Klaudia Rogalska, Stowarzyszenie Teatra Agrafka w Chełmnie

Aleksandra Hejda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sylwia Szczęsna, Stowarzyszenie Teatra Agrafka w Chełmnie

Martyna Mróz, Stowarzyszenie Teatra Agrafka w Chełmnie

 

w Turnieju poezji śpiewanej:

Zuzanna Gurbin, II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Grudziądz

Szymon Brucki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

w Turnieju Wywiedzione ze słowa

Marek Jan Gnybek, Toruń

 

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

w Turnieju recytatorskim w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej

Julia Ostaszewska, II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Grudziądz

Magdalena Jęczewska, Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu

Katarzyna Pawłowska, Brodnicki Dom Kultury

 

OKR 2016 net

Galeria zdjęć z eliminacji rejonowych – 1 kwietnia 2016 r.
fot. Karolina Fordońska

 


 

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW UCZESTNIKÓW ELIMINACJI REJONOWYCH - 1 kwietnia 2016 r.

61.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
eliminacje rejonowe, 1 kwietnia 2016, Toruń

10.00 – 11.25

TURNIEJ RECYTATORSKI – KAT. MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1.    Agata Matecka, X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
2.    Adrianna Jałocha, IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
3.    Mirela Gajda, Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka, Łasin
4.    Victoria Nowicka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka, Łasin
5.    Julia Ostaszewska, II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Grudziądz
6.    Kamil Urbanowski, II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Grudziądz
7.    Magdalena Jęczewska, Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu
8.    Katarzyna Pawłowska , Brodnicki Dom Kultury
9.    Barbara Kozikowska , Brodnicki Dom Kultury

11.25 – 11.45 przerwa

11.45 – 12.30

TURNIEJ RECYTATORSKI – KAT. DOROSŁYCH

1.    Klaudia Rogalska, Chełmno
2.    Aleksandra Hejda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3.    Sylwia Szczęsna, Stowarzyszenie Teatra Agrafka w Chełmnie
4.    Martyna Mróz, Stowarzyszenie Teatra Agrafka w Chełmnie

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.    Krzysztof Piersa, Brodnica
2.    Marek Jan Gnybek

12.30 – 13.00 przerwa (próby dla uczestników Poezji śpiewanej)

13.00 – 13.40

POEZJA ŚPIEWANA

1.    Zuzanna Gurbin, II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, Grudziądz
2.    Tomasz Dobek, Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu
3.    Agnieszka Gibas, Brodnicki Dom Kultury
4.    Szymon Brucki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ok. 14.20 ogłoszenie wyników

 


REGULAMIN KONKURSU

 

pdf  Regulamin OKR 2016 – wersja do pobrania .pdf  

Regulamin

I.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji.
 2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
  1. Przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
   – drogę eliminacji- stopnie(środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu,
   – wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
  2. Przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2016 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
  3. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:

   Turniej teatrów jednego aktora – 3-5 czerwca 2016 r. w Słupsku,
   Turniej poezji śpiewanej – 8-11 czerwca 2016 r. we Włocławku,
   Turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 22-25 czerwca 2016 r. w Ostrołęce.
   Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR
   i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

 3. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewniają uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II.

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
  – młodzież szkół ponadgimnazjalnych;
  – dorosłych.
 2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar obejmuje:
  – 3 utwory śpiewane;
  – 1 utwór recytowany.
 3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
  – wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
  – przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
  – uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
  Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Pierwszy stopień eliminacji ustala wojewódzki organizator Konkursu.
 3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
  Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

  D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

  Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje musza jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
  Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

 1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
 2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
 3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
  – przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
  – przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
 4. Nie mogą być jurorami:
  wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
  b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
 5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
  – dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
  – interpretacja utworów;
  – kultura słowa;
  – ogólny wyraz artystyczny.

  W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
  – celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
  – kompozycję sceniczną występu.

  W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:
  – opracowanie dramaturgiczne;
  – opracowanie reżyserskie;
  – wykonanie zadań aktorskich;
  – pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

  W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:
  – zgodność muzyki z charakterem wiersza;
  – muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
  – wartości artystyczne muzyki.

 6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.
 7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.
  W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 8. Decyzja Sądu jest ostateczna.
 9. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
 10. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.

 1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy Konkursowe.
 2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy Konkursowe typują:
  – w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;
  – w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
  – w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego – przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu – na adres Zarządu Głównego TKT;
  – w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.
 3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY’2015 dla Polaków z zagranicy.
 4. W finałach 61. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

V.

 1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
 2. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:

  a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
  – 2 nagrody główne – w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
  – nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
  – nagrodę publiczności;
  – nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;

  b. w turnieju teatrów jednego aktora
  – nagrodę główną;
  – nagrodę publiczności;
  – nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
  Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.

  c. w turnieju poezji śpiewanej
  – nagrodę główną;
  – nagrodę publiczności;
  – nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję;
  – nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca;
  – zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.

 3. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.
 2. Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.
 3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TKT, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3;
  tel, fax 825-39-73; e-mail tkt@tkt.art.pl
 4. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonują oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski
  i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
 5. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
  – popularyzacja Konkursu;
  – zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
  – zapewnienie środków oraz właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
 6. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania
  i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

 

 


 

Eliminacje miejskie i powiatowe:
Grudziądz i powiat: 2 marca;
organizator: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. Marszałka F. Focha 19 (zgłoszenia do 21 lutego, marcin@teatr.grudziadz.pl),

Brodnica, Golub-Dobrzyń i powiaty: 10 marca;
organizator: Brodnicki dom Kultury ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica,
(zgłoszenia do 29 lutego, anetagiemza@wp.pl),

Chełmno, Wąbrzeźno i powiaty: 12 marca;
organizator: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,
(zgłoszenia do 1 marca, instruktorzy@chdk.pl),

Toruń i powiat toruński: 17-18 marca;
organizator: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń,
(zgłoszenia do 4 marca, dommuz@wp.pl),


Eliminacje rejonowe:
1 kwietnia; organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu


Eliminacje wojewódzkie:
22-23 kwietnia; organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Informacja o przebiegu eliminacji:
barbara.planeta@woak.torun.pl, kasia.kozlikowska@woak.torun.pl,
tel. 56 65 22 755