60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
21 marca 2015 r.
Toruń

Eliminacje rejonowe
21 marca 2015 r.

Okr 2015 net

60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Okr 2015 net
 
 
Protokół posiedzenia jury
Eliminacje rejonowe

Jury w składzie:
Teresa Stępień-Nowicka,
Radek Garncarek,
Erwin Regosz,

Po wysłuchaniu:
5 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej,
2 uczestników Turnieju recytatorskiego w kat. dorosłych,
3 uczestników Turnieju Teatrów Jednego Aktora,
1 uczestniczki Turnieju poezji śpiewanej

 Postanowiło zakwalifikować do udziału w eliminacjach wojewódzkich:

w Turnieju recytatorskim w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej
Aleksandra Florkiewicz
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka, Łasin;
Oliwia Kowalska
– Zespół Szkół nr 2. im. A. Mickiewicza, Chełmno;

w Turnieju recytatorskim w kat. dorosłych
Sylwia Szczęsna
– Stowarzyszenie Teatr Agrafka, Chełmno;

w Turnieju poezji śpiewanej
Karolina Monika Woźniak
– Centrum Muzyczne RIFF, Toruń;

w Turnieju Teatrów Jednego Aktora
Maria Czaplewska
Toruń;

w Turnieju Teatrów Wywiedzione ze słowa
Bartłomiej Zaleśkiewicz
– Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego, Wąbrzeźno;

ponadto jury przyznało wyróżnienia:
Marianna Przanowska
– IV Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego, Grudziądz;
Zuzanna Kęprowska
– Stowarzyszenie Teatr Agrafka, Chełmno.

Lista organizatorów w województwie

 
 
Organizatorem eliminacji dla miasta
Brodnica oraz powiatu brodnickiego
jest Brodnicki Dom Kultury.

Karty zgłoszenia należy przesłać:

– pocztą e-mail: anetagiemza@wp.pl
  (tylko pliki word – nie skanować kart; regulamin i karty
  do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl),
    
– tradycyjną, bądź osobiście: Brodnicki Dom Kultury,
  ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica do dnia 21 lutego 2015 r.
    
– eliminacje miejskie i powiatowe odbędą się 4 marca 2015 r.
  o godz. 10.00 w Brodnickim Domu Kultury,
    
– koordynatorką i realizatorka eliminacji jest Pani Aneta Giemza-Bartnicka, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji; tel. 56 498 21 42.


Organizatorem eliminacji dla miasta
Grudziądza oraz powiatu
jest Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu,

Karty zgłoszenia należy przesłać:

– pocztą e-mail: ilona@teatr.grudziadz.pl
  (tylko pliki word – nie skanować kart regulamin i karty
  do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl),
    
– tradycyjną, bądź osobiście: Centrum Kultury Teatr,
  ul. Marszałka F. Focha, 86-300 Grudziądz
  do dnia 21 lutego 2015 roku,
    
– eliminacje miejskie i powiatowe odbędą się 5 marca 2015 r.
  o godz. 10.00 w klubie Akcent, ul. Wybickiego 38/40,
    
– koordynatorką konkursu jest Pani Ilona Mroczkowska, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji; 56 46 209 00.


Organizatorem eliminacji dla miast:
Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie i Golub-Dobrzyń oraz powiatu wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego
jest Wąbrzeski Dom Kultury.

Karty zgłoszenia należy przesłać:

– pocztą e-mail: wdk_wabrzezno@go.2.pl
  (tylko pliki word – nie skanować kart, regulamin i karty
  do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl),
    
– tradycyjną, bądź osobiście: Wąbrzeski Dom Kultury,
  ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 23 lutego 2015 r.
    
– eliminacje miejskie i powiatowe odbędą się 6 marca
  o godz. 10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury,
    
– koordynatorką eliminacji jest Pani Dorota Otremba, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji; tel. 56 688 23 42,


Organizatorem eliminacji dla miasta
Chełmna oraz powiatu chełmińskiego
jest Chełmiński Dom Kultury.

Karty zgłoszenia należy przesłać:

– pocztą e-mail: instruktorzy@chdk.pl,
  (tylko pliki word – nie skanować kart, regulamin i karty
  do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl),
    
– tradycyjną, bądź osobiście: Chełmiński Dom Kultury,
  ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno do dnia 23 lutego 2015 r.
    
– eliminacje miejskie i powiatowe odbędą się 7 marca
  o godz. 10.00 w Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
    
– koordynatorem eliminacji jest Pan Marcin Dombrowski, który również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji; tel. 56 686 48 08,

Organizatorem eliminacji miejskich dla miasta
Torunia oraz powiatu toruńskiego
jest Dom Muz w Toruniu.

Karty zgłoszenia należy przesłać:

– pocztą e-mail: dommuz_poznanska@wp.pl
  (tylko pliki word – nie skanować kart (regulamin i karty
  do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl),
    
– tradycyjną, bądź osobiście: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3,
  87-100 Toruń, do dnia 18 lutego 2015 roku,
    
– eliminacje miejskie odbędą się 6-7 marca 2015 r.
  w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3. Powiadomienie
  o kolejności prezentacji organizatorzy prześlą
  uczestnikom z wyprzedzeniem.
    
– koordynatorką konkursu jest Pani Joanna Łagan, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji miejskich; 56 664 49 12.

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI
60.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
eliminacje rejonowe

21 marca 2015, Toruń

10.00 – 10.30
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Malwina Romańska, Młodzieżowy Dom Kultury, Toruń,

10.30 – 10.40 – przerwa

10.40 – 11.20 – prezentacje
TURNIEJ RECYTATORSKI
– KAT. MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Aleksandra Florkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka, Łasin,
Marianna Przanowska – IV Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego, Grudziądz,
Eryk Milarski – Młodzieżowy Dom Kultury, Toruń,
Zuzanna Kęprowska – Stowarzyszenie Teatr Agrafka, Chełmno,
Oliwia Kowalska – Zespół Szkół nr 2. Im. A. Mickiewicza, Chełmno

11.20 – 11.40 przerwa, (próba sceniczna B.Zaleśkiewicza)

11.40 – 12.10 prezentacje
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Bartłomiej Zaleśkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego, Wąbrzeźno,
TURNIEJ RECYTATORSKI – KAT. DOROSŁYCH
Sylwia Szczęsna – Stowarzyszenie Teatr Agrafka, Chełmno,
Paulina Foligowska – Młodzieżowy Dom Kultury, Toruń,

12.10 – 12.30 przerwa, (próby sceniczne: M. Czaplewska i K.M Woźniak)

12.30 – 13.10
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Maria Czaplewska, Toruń,
Karolina Monika Woźniak –Centrum Muzyczne RIFF, Toruń,

13.10 – przerwa

Ogłoszenie wyników około 14.10