DLA MEDIÓW

DLA MEDIÓW

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń
tel./fax: 56 6522027, 56 6522755
www.woak.torun.pl;   e-mail: woak@woak.torun.pl

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

logo WOAK Toruń (PNG)

>> Oferta warsztatowa 2020 <<


AKTUALNOŚCI

we wrześniu 2020 (WERSJA .DOC)

 

                9 września (część I) i 16 września (część II) – warsztaty E-trening prezentacji i wystąpień przed kamerą w ramach projektu Kadra kultury on-line

Więcej swobody przed kamerą

W ramach realizowanego przez WOAK projektu Kadra kultury on-line we wrześniu odbędą się warsztaty E-trening prezentacji i wystąpień przed kamerą, które poprowadzi Mariusz Kluszczyński. Projekt Kadra kultury on-line dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia prowadzone są metodami zdalnymi za pośrednictwem darmowych narzędzi internetowych. Uczestnicy warsztatów nauczą się przygotowywać profesjonalne i atrakcyjne z perspektywy odbiorców platform internetowych nagrania własnych wypowiedzi. Program zajęć obejmuje: zasady skutecznej prezentacji: zarówno w sferze merytorycznej (fakty, dane i liczby), jak i emocjonalnej (sposób przekazywania treści, osobowość); zasady konstrukcji wypowiedzi medialnych (unikanie chaosu i przypadkowości) oraz techniki kreowania wizerunku, które czynią przekaz bardziej przekonującym i autentycznym. Prowadzący udzieli praktycznych rad dotyczących przygotowania do zaprezentowania się przed kamerą: doboru ubioru oraz wyboru otoczenie dla nagrania, czyli czego kamera nie lubi.

Uczestnicy warsztatów otrzymają również zadanie domowe – nagranie 90-sekundowego wystąpienia na zadany temat i przesłanie do prowadzącego. Każdy może liczyć na indywidualną informację zwrotną dotyczącą mocnych stron oraz obszarów, które warto jeszcze dopracować, poprawić. W ten sposób uczestnicy wzmocnią swoją samoświadomość zachowania przed kamerą. Samoświadomość ta w ostatnim czasie stała się szczególnie przydatna, gdyż dziennikarze często proszą o samodzielne nagranie własnych wypowiedzi, tzw. „setek” wykorzystywanych następnie w gotowych materiałach.

Mariusz Kluszczyński, który poprowadzi zajęcia, jest dziennikarzem, kierownikiem toruńskiej redakcji TVP S.A., wydawcą i prowadzącym serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne w bydgoskim oddziale Telewizji Polskiej S.A. Współpracował też ze szkołami wyższymi, prowadząc zajęcia poświęcone dziennikarstwu radiowemu i współpracy z mediami.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej WOAK. Pomimo formy zdalnej, prowadzący pragnie zachować interaktywny charakter swoich warsztatów, toteż liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

*****

 

                1-31 września – Ciekawość wirtualna pokonkursowa wystawa fotografii

Wirtualna ekspozycja Ciekawości

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny Ciekawość organizowany w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Fotografia. Najciekawsze zdjęcia nadesłane na konkurs – w tym prace laureatek – można oglądać na stronie internetowej WOAK. Podobnie jak wiele innych przedsięwzięć kulturalnych w tym roku, również pokonkursowa wystawa fotograficzna Ciekawość prezentowana jest wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

Laureatką pierwszego miejsca została Małgorzata Justa. Nagrody KATAR Fotografia otrzymały również: Zofia Nocna i Marianna Piątkowska (ex aequo II miejsce), Daria Stankiewicz i Aleksandra Pojawis (ex aequo III miejsce). Przyznano także pięć wyróżnień: Krzysztofowi Gałązce, Piotrowi Gutkowskiemu, Annie Kiszkowiak, Małgorzacie Mazur i Agacie Zając.

Chociaż wystawa jest bardzo różnorodna zarówno pod względem ujęcia tematu, jak i podejścia do formalnego aspektu fotografii artystycznej, trudno oprzeć się wrażeniu, iż wielu autorów za podstawowy aspekt ciekawości uznało umiejętność patrzenia. Wielokrotnie na zdjęciach pokazane są oczy: zaciekawione, czujnie wpatrzone, skupiające się na obserwowanym obrazie, który niekiedy znajduje się też poza kadrem. Równocześnie liczne zdjęcia zamiast pokazywać świat, częściowo go ukrywają: w cieniu albo poza kadrem. W tych fotografiach ciekawość staje się zadaniem dla widza, swego rodzaju oczekiwaniem wobec odbiorcy, które formułują autorzy. Takie zdjęcia – obrazy niejednoznaczne, raczej sugerujące niż pokazujące, takie, w których jest więcej pytań niż odpowiedzi są – być może nieco przewrotnym, ale na pewno bardzo twórczym – rozwinięciem hasła Ciekawość i przeniesieniem tematu do wyższy poziom, w obszary „metafotografii”, prac skłaniających do refleksji nad istotą tej dziedziny sztuki. W tych pracach ciekawość nie jest tematem zdjęć, staje się swego rodzaju funkcją – w znaczeniu matematycznym – fotografii, jest elementem relacji łączącej autora i odbiorcę.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów dostępna jest w opisie wystawy. On-line publikowany jest również katalog tegorocznej wystawy – w serwisie issuu oraz jako plik pdf wysokiej jakości z możliwością pobrania.

*****

 

                26-27 września – warsztaty Budowanie zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną)

Droga do integracji zespołu

Jednym z etapów budowania amatorskiego zespołu teatralnego jest integracja grupy. Element ten ma szczególne znacznie w przypadku zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 26-27 września warsztaty Budowanie zespołu i praca z grupą (nie tylko teatralną), które poprowadzi Agnieszka Zakrzewska. Adresatami szkolenia są zarówno instruktorzy i animatorzy kultury, jak i wszystkie osoby pracujące z grupą: nauczyciele, wychowawcy świetlic środowiskowych, liderzy grup i zespołów teatralnych oraz wszystkie osoby zainteresowane teatrem: dorośli oraz młodzież powyżej 16 roku życia.

Jak zapewnia Agnieszka Zakrzewska: …zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym, polegają na doświadczaniu – realizowaniu przykładowych ćwiczeń i zadań służących integracji grupy czy zespołu. Uczestnicy warsztatów nauczą się korzystać z różnych środków, m.in.: rekwizytów, materiałów do kolorowania i rysowania czy zabaw w grupie. Prowadząca podzieli się swoim doświadczeniem w korzystaniu z wyjątkowo skutecznej metody Team buildingu, omówi kolejne moduły: wprowadzenie w budowanie zespołu oraz ćwiczenia, zabawy i zadania integrujące.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

Cena 70 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 18 września. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

*****

 

Kolejne warsztaty i szkolenia:

7 października (I spotkanie), 14 października (II spotkanie) – warsztaty Domowe studio filmowe w ramach projektu Kadra kultury on-line, zajęcia prowadzi Marcin Klawiński, warsztaty bezpłatne, termin zgłoszeń: 30 września

16-29 października – warsztaty  Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 100 zł, termin zgłoszeń: 9 października

24 października – warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek, zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena 80 zł, termin zgłoszeń: 16 października

24-25 października – warsztaty Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 70 zł, termin zgłoszeń: 16 października

inf. Kamil Hoffmann
kamil.hoffmann@woak.torun.pl