DLA MEDIÓW

DLA MEDIÓW

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń
tel./fax: 56 6522027, 56 6522755
www.woak.torun.pl;   e-mail: woak@woak.torun.pl

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

logo WOAK Toruń (2484 x 3528).jpg

logo WOAK Toruń (233 x 335).png


Oferta Warsztatowa 2019.doc


AKTUALNOŚCI

 

w listopadzie 2019 (WERSJA .DOC)

WARSZTATY

8 listopada – warsztaty Sztuka pisania wniosków. Zajęcia prowadzi Michał Pawlęga, warsztaty bezpłatne, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl
Adresatami szkolenia są przede wszystkim animatorzy i menedżerowie kultury, ale również aktywiści lokalni, społecznicy i wszystkie osoby realizujące projekty z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Program warsztatów obejmuje m.in. prezentację różnych programów dotacyjnych, w tym funduszy Unii Europejskiej, sposoby aplikowania do poszczególnych programów, zasady wypełniania wniosków oraz metody ich oceny, ostatecznie ewaluację projektów.
Zajęcia poprowadzi Michał Pawlęga – ekspert oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego. Członek Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz konsultacjach na rzecz instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych.

8-10 listopada – warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch. Zajęcia prowadzą: Magdalena Jasińska, Erwin Regosz i Krystian Wieczyński, cena: 100 zł, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl..
Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy prześledzą najważniejsze etapy tworzenia przedstawienia teatralnego: od wyboru repertuaru, poprzez opracowanie scenariusza, pracę z aktorem, rolę ruchu i gestu w spektaklu, siłę i wyrazistość słowa, wykorzystanie przestrzeni scenicznej oraz rolę muzyki i dźwięku w widowisku teatralnym.
Program warsztatów obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu reżyserii: przestrzeń teatralną (słabe i mocne punkty sceny), relacje aktorów i wzajemne oddziaływanie na siebie – i przez to – na widza. Warsztat stricte reżyserski uzupełniony będzie o podstawy kompozycji ruchu scenicznego: pojęcie cielesności, odkrywanie potencjalnych możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała, wykorzystania ruchu świadomego i nieświadomego w pracy twórczej oraz o rolę dźwięku w przedstawieniu teatralnym (w tym również muzykę ciała i wykorzystanie dźwięku naturalnego w widowisku).

15-17 listopada – warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej grupy. Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 8 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Jak mówi prowadząca …zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, dzięki czemu pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem prezentowanych metod.
Program trzydniowego spotkania obejmuje zabawy ułatwiające wejście w grupę, metody integrowania grupy, oparte na ruchu i tańcu zabawy rozluźniające. Alicja Usowicz podzieli się również pomysłami na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości i grupami wielopokoleniowymi. Omówione też będą sprawdzone metody animacji, m.in. impreza fabularyzowana, impreza „na hasło”, wykorzystanie stoisk animacyjnych czy proste działania plastyczne. Jednak, jak podkreśla Alicja Usowicz, …główny nacisk położony będzie na dostarczenie uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych i małych.
Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społeczną, pedagogiem kulturalno-oświatowym i pedagogiem zabawy. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu. Alicja Usowicz założyła i od blisko szesnastu lat animuje Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK, prowadzi również dziecięco-młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Podczas warsztatów propaguje aktywizujące metody pracy z grupą: pedagogikę zabawy, dramę, cyrk dziecięcy i wiele innych form animacji grup w różnym wieku i wielopokoleniowych.

23 listopada – warsztaty Jak pracować z młodym recytatorem? (I część). Zajęcia prowadzi Anna Chudek, warsztaty bezpłatne – obowiązują zgłoszenia w terminie do 15 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (kontynuacja warsztatów – w sobotę, 18 stycznia 2020 r.)
Uczestnicy będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sztuki interpretacji, ale również poznają nowe metody i narzędzia pracy z młodym recytatorem. W programie m.in.: dobór repertuaru, analiza tekstu literackiego (poezji i prozy), analiza tekstu ze względu na znaki interpunkcyjne, które często wyznaczają kierunek interpretacji i których respektowanie tworzy poprawną strukturę i wymowę tekstu, zagadnienia interpretacji tekstu, wymowa rozumiana jako uświadomienie sobie znaczenia artykulacji w wypowiadanym tekście, praca nad świadomością ciała na scenie w interpretacji i jego znaczeniem.
Warsztaty poprowadzi Anna Katarzyna Chudek – aktorka Teatru Baj Pomorski, instruktorka teatralna oraz logopedka (ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), jurorka wielu przeglądów recytatorskich. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Realizuje się w repertuarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią wielu kreacji teatralnych, autorką scenariuszy i spektakli.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem roboczym podczas zajęć.

23 listopada Warsztaty recytatorskie dla uczestników OKR (I część). Zajęcia prowadzi Tomasz Mycan, warsztaty bezpłatne – obowiązują zgłoszenia w terminie do 15 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, (kontynuacja warsztatów – w sobotę, 18 stycznia 2020 r.)
Warsztaty mają formę praktycznych ćwiczeń opartych na wybranych przez każdego uczestnika dwóch tekstach: prozatorskim i poetyckim. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak świadomie posługiwać się własnym ciałem i głosem, jak wyrażać podstawowe emocje i jak dobierać repertuar. W programie warsztatów są również zagadnienia analizy tekstu pod względem indywidualnej ekspresji, zwrócenie uwagi na rolę wyobraźni w interpretacji tekstu, poszukiwanie różnych ścieżek interpretacyjnych tekstu, budowanie kontaktu z widzem i skupianie na sobie jego uwagi.
Warsztaty poprowadzi Tomasz Mycan – aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W roku 2002 ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego filia we Wrocławiu) i rozpoczął pracę w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. W trakcie studiów współpracował z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Na dużym ekranie debiutował rolą Szprychy w filmie sensacyjnym Bez litości (2002), na małym – w serialu Sfora (2002). W Toruniu znany jest także z pozateatralnej działalności. Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z poezją i próbach czytanych, podczas których prezentowana jest współczesna dramaturgia.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o przygotowanie przed pierwszym spotkaniem dwóch tekstów (poezja i proza). Będą one materiałem roboczym podczas zajęć.

WYSTAWY, SPOTKANIA I WYKŁADY

12 listopada, godz. 12.00Jubileusz 40-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek i wernisaż wystawy jubileuszowej (miejsce: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej).
Toruń polskim centrum frywolitki – takie motto towarzyszy wystawie prac rękodzielniczych prezentowanych na jubileuszowej wystawie, którą od 12 listopada 2019 r. do końca grudnia będzie można oglądać w zabytkowym spichlerzu z Bronisławia w Parku Etnograficznym Muzeum im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Ekspozycja wpisuje się w obchody Jubileuszu 40-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek. Otwarcie wystawy towarzyszy uroczystości, podczas której będzie okazja do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego i edukacyjnego Supełka. Zespół powstał z inicjatywy Wandy Malczewskiej w 1979 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury. Twórcy skupieni w Supełku prezentowali swoje realizacje na wystawach zbiorowych i indywidualnych, uczestniczyli z sukcesami w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, przeglądach twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego. Jak we wstępie do katalogu wystawy podkreśla Jerzy Rochowiak: Prace artystów z Supełka trafiły na wszystkie kontynenty.
Wystawę w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oglądać można do 31 grudnia 2019 r.

16 listopada, godz. 11.00 – uroczyste zakończenie projektu Dziękuję, dziękuję bardzo! (miejsce: Teatr Baj Pomorski). Wstęp wolny
Wdzięczność i inteligencja emocjonalna ogniskują uwagę dzieci, młodzieży, seniorów i kadr kultury uczestniczących w realizowanym przez WOAK w roku 2019 projekcie Dziękuję, dziękuję bardzo! Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przez blisko pół roku uczestnicy projektu podejmowali różne wyzwania artystyczne, doskonaląc się m.in. w dziedzinach teatru, literatury, fotografii, filmu czy komunikacji medialnej. Owoce tych działań zaprezentowane zostaną podczas uroczystego zakończenia projektu. W programie wydarzenia pod hasłem Dziękowiska Wielkie są m.in. etiuda teatralna, występy kabaretowe, prezentacje multimedialne, filmy i instalacje artystyczne. Wszystkie formy aktywności twórczej nierozerwalnie wiążą się z pojęciem wdzięczności. Jak podkreśla autor projektu Dziękuję, dziękuję bardzo!, Erwin Regosz: Realizacja projektu jest okazją do częstszych spotkań z naszymi emocjonalnymi zasobami i wdzięcznością jako niezbędnym skarbem tworzącym dobrostan w nas i w relacjach z innymi. Jest też sposobnością do złożenia hołdu ludziom pomagającym bliźnim, zwierzętom, roślinom, światu i tym, którzy w inny sposób poruszają nasze serca.
W projekcie uczestniczą osoby z różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele różnych generacji. Wspólnie pokazują, że wdzięczność jest emocją, której doświadczamy codziennie. Jak podkreśla Erwin Regosz: Zależy nam na zauważeniu, odkryciu, że ten skarb już w sobie nosimy. Chcemy go pomnożyć. Owemu „pomnażaniu” służą warsztaty rozwojowe, debaty międzypokoleniowe oraz tworzenie map wdzięczności.
Uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie hymnu projektu oraz wręczenie uczestnikom Orderów wdzięczności.

20 listopada, godz. 16.45Tomasz Machciński – życie i twórczość – multimedialny wykład z cyklu Wybitne postacie historii fotografii. Wstęp wolny!
W listopadzie w ramach cyklu Wybitne postacie historii fotografii przedstawiony zostanie Tomasz Machciński – kolejny „nowo odkryty” przez świat sztuki współczesnej twórca. Niektóry krytycy zaliczają go do nurtu outsider’s art, ale jest to daleko idące uproszczenie. Z pewnością jego twórczość istotnie odróżnia się od fotografii najczęściej pokazywanych w przestrzeniach wystawienniczych. Artysta wyspecjalizował się bowiem w autoportrecie. Przebiera się za celebrytów (a także celebrytki!), parodiuje, trawestuje czy interpretuje najbardziej znane, ikoniczne portrety obecne zarówno w kulturze masowej, jak i sztuce wysokiej.
Swój projekt rozpoczął w 1966 roku i nadal go realizuje – dotąd powstało ponad 20 tysięcy zdjęć. Często prace Tomasza Machcińskiego określane są terminem performansu dokamerowego, czyli działania, którego efekt został zarejestrowany, działania, w którym kamera staje się medium pośredniczącym między performerem i publicznością. Zdjęcia Tomasza Machcińskiego prezentowane były m.in. w Kopenhadze, Beverly Hills, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Kaliszu, Radomsku czy Gnieźnie. Na kanwie jego biografii, dziecka osieroconego w czasie wojny, Alicja Albrecht zrealizowała film dokumentalny Dziecko z katalogu, zaś osobliwa metoda twórcza Tomasza Machcińskiego stała się inspiracją do kreacyjnego dokumentu Incognito w reżyserii Henryka Dederki (1988).
Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

27 listopada, godz. 18.00Znaki – projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Wojciecha Klimali w ramach cyklu comiesięcznych spotkań filmoznawczych W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny.
Najnowszy dokument Wojciecha Klimali, ubiegłoroczne Znaki, można potraktować jak współczesną wersję baśni o Kopciuszku. Film jest …sensualną opowieścią o utalentowanej, głuchej dziewczynie w świecie słyszących. Opowieścią, w której …każdy gest wart jest więcej niż tysiące wypowiedzianych słów. Bohaterką filmu jest Iwona Cichosz, z pozoru zwykła dziewczyna. Jednak jej życie diametralnie zmienia się, gdy została Miss Świata Głuchych 2016. Blask fleszy, liczne obowiązki miss, podróże, udział w talent show, walka o prawa niesłyszących – a w tym wszystkim niespodziewanie rodzi się miłość… Jaką cenę przyjdzie zapłacić bohaterce za życie w bajce?
Scenarzystą i reżyserem filmu jest Wojciech Klimala, absolwent Filmova Akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) w Pisku (Czechy) oraz programu Dok Pro w Szkole Wajdy w Warszawie. Jest autorem filmów dokumentalnych i krótkometrażowych fabuł. Zasłynął obrazem Hugo, poruszającą opowieścią o relacji dziadka i wnuka, rodzącej się między nimi więzi oraz próbie uporządkowania na nowo życia po śmierci matki chłopca. Za film Hugo Wojciech Klimala otrzymał między innymi nagrodę za najlepszy debiut z Europy Wschodniej na Warszawskim Festiwalu Filmowym w roku 2017. Film nominowano do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w czterech kategoriach: Najlepsza reżyseria, Najlepszy montaż, Najlepsze zdjęcia oraz Najlepszy film dokumentalny. Z kolei najnowyszy film Klimali otrzymał nagrodę Platinum Reel w konkursie filmów dokumentalnych na Nevada International Film Festival w Las Vegas.
Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford zrealizowała trzy filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje, …pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania własnych form filmowych.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

8 listopada, godz. 15.30-18.00Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.
Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

9 listopada, godz. 9.00Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat na cykl zajęć, których uczestnicy poznają różne formy teatru – zachęca prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Teatralny rozruch to wspólna parateatralna zabawa ruchowa, która rozwija kreatywność młodych ludzi. To także czas spędzony aktywnie na eksperymentowaniu z wyobraźnią i działaniach twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych.
W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.
Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

9 listopada, godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa) – Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Poranne figle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Adresatami spotkań są dzieci w wieku 4-6 lat, które chciałyby odkrywać teatralne i okołoteatralne światy oraz ich opiekunowie.
Dzieci uczestniczą we wspólnej parateatralnej zabawie ruchowej, która rozwija wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników – wyjaśnia prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Poranne figle, psoty i żarty to także aktywny czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Moim celem jest odkrywanie teatralnych i parateatralnych światów poprzez zabawę w teatr, uwalnianie dziecięcej ekspresji i zbudowanie przestrzeni do wspólnych działań opiekuna z dzieckiem. Chciałabym przekonać najmłodszych uczestników zajęć, że twórcą może być każdy i zachęcić do rodzinnego spędzenia czasu na działaniach twórczych – dodaje. W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.
Cykl Poranne figle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

22 listopada, godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.
Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem

 

we październiku 2019 (WERSJA .DOC)

WARSZTATY

12-13 października – warsztaty Magia cyrku. Akrobatyka powietrzna. Zajęcia prowadzi Agnieszka Kwiatkowska, cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 4 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Program dwudniowego szkolenia obejmuje m.in. różne rodzaje rozgrzewki (klasyczna, na wesoło i specyficzna na rekwizytach do akrobatyki powietrznej), naukę wykonywania figur akrobatycznych na sprzęcie cyrkowym. Ponieważ adresatami warsztatów są m.in. instruktorzy cyrku dziecięcego i nauczyciele, część czasu prowadząca poświęci na zagadnienia związane z metodologią pracy na sprzęcie podwieszanym czy stopniowanie trudności ćwiczeń ze względu na wiek i umiejętności uczestników. Ostatnim, ale wcale nie mniej istotnym tematem będą zasady bezpiecznej pracy na przyrządach oraz sposoby asekuracji ćwiczących.
Warsztaty poprowadzi Agnieszka Kwiatkowska – artystka cyrkowa z ponaddziesięcioletnim stażem. Jak mówi, inspirację artystyczną czerpie z podróży i nauki technik cyrkowych na całym świecie. Studiowała etnologię na UMK, pedagogikę cyrku w Ecole de Cirque w Brukseli. Sztuki cyrkowej  uczyła się na warsztatach i regularnych treningach w instytucjach i szkołach cyrkowych w Niemczech, Belgii, Francji, Brazylii i Meksyku. Pierwszą okazją do ulicznych występów był udział w projekcie Big Underwear Social Tour – turnée cyrkowym po Ameryce Centralnej. Wraz z francuskim artystą Nicolasem Taraudem tworzy duet Cyrk Dosole, ich pokaz uliczny Perestroika prezentowany był na wielu festiwalach w całej Europie. Agnieszka Kwiatkowska w swojej twórczości łączy techniki cyrkowe (żonglerkę, akrobatykę powietrzną i klaunadę) z teatrem i sztuką uliczną inspirowaną wiedzą o kulturach świata oraz taniec z ogniem z tańcami tradycyjnymi z Ameryki Południowej.

18-20 października – warsztaty Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 11 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W programie warsztatów są różne metody pedagogiczne przydatne w animacji grupowej – od zabaw ułatwiających wejście w grupę i wzajemne poznanie, poprzez tańce integracyjne, techniki dyskusji, zabawy muzyczne i ruchowe po gry dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze animacji zabaw w grupach dzieci i młodzieży. Omówione zostaną również teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy i zasady wykorzystania jej metod w praktyce pedagogicznej.
Jak zaznacza Alicja Usowicz, zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zatem uczestnicy będą poznawali pedagogikę zabawy poprzez czynny w udział działaniach opartych na tej metodzie.
Prowadząca warsztaty jest animatorką kultury, animatorką społeczną, pedagogiem kulturalno-oświatowym, pedagogiem zabawy. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; jest też założycielką i animatorką Centrum Aktywizacji Seniorów. W swojej pracy wykorzystuje aktywizujące metody pracy z grupą: pedagogikę zabawy, dramę, pedagogikę cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids.

26 października – warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek. Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 18 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji wykonywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjonowania w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi czy instruktorzy domów kultury. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia uświadamiające, psychologiczne i fizjologiczne zasady rządzące prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia pracy: wzorce oddechowe, artykulacyjne i mimiczne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia poprawiające siłę i wyrazistość mowy, ćwiczenia w swobodnej lub ukierunkowanej interpretacji tekstu. Poza tym uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z tremą (bloki i zahamowania) oraz jak mówić bez zmęczenia (pojęcie średnicy głosu i jej poprawne stosowanie).
Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

 

KONKURSY

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Teatr. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października 2019 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konfrontacje są przestrzenią, w której spotykają się twórcy i miłośnicy teatru z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentowane spektakle stają się często przyczynkiem do rozważań o kondycji świata, o tym, jak widzą go młodzi ludzie, o ich bolączkach i troskach. Tegoroczna edycja teatralnego KATAR-u zaplanowana jest na sobotę 7 grudnia.
Amatorskie zespoły teatralne oraz twórcy indywidualni zainteresowani udziałem w Konfrontacjach powinni do 19 października wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Ośrodka – www.woak.torun.pl oraz przesłać na nośniku fizycznym albo udostępnić wirtualnie nagranie całego spektaklu lub jego próby.
Na podstawie nadesłanych nagrań wyłonione zostaną spektakle do finałowej prezentacji w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu. Przedstawienia pokazywane podczas finału oceni jury, w którym zasiadają twórcy teatru profesjonalnego i niezależnego, instruktorzy i pedagodzy teatru oraz badacze i recenzenci teatralni. Grono jurorów przyzna nagrody o łącznej wartości 6 tysięcy złotych.
Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Konfrontacji mogą być osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które  amatorsko zajmują się twórczością artystyczną. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej organizatora Konfrontacji: www.woak.torun.pl

 

WYSTAWY, SPOTKANIA I WYKŁADY 

9 października, godz. 18.00Republika. Narodziny legendy – seans i spotkanie z twórcami filmu w ramach cyklu comiesięcznych spotkań filmoznawczych W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny.
Po czterdziestu latach legenda zespołu Republika jest w Toruniu nadal żywa i wciąż budzi kontrowersje. Dowodem tego zainteresowania jest m.in. film Ryszarda Kruka: Republika. Narodziny legendy opowiadający o pierwszym okresie działalności zespołu. Jak mówi autor dokumentu, opowieść ta zaczyna się właściwie …jeszcze w czasach zespołu Res Publica, to mniej więcej 1976-77 rok. W Toruniu działa środowisko artystyczne skupione wokół Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”. Wyjątkowy ferment twórczy. Powstaje wiele zespołów, ale największe sukcesy osiąga Republika. Tłumy ludzi na koncertach, ogrom sprzedanych płyt, wiele utworów na szczycie listy przebojów i nagle rok 1986, gdy grupa się rozpada. Dla mnie to niezwykła historia – przyznaje Ryszard Kruk. O pierwszym okresie działalności zespołu opowiadają w wywiadach muzycy, którzy współtworzyli Republikę, w filmie wykorzystane zostały też mało znane archiwa filmowe i muzyczne, fragmenty nagrań, nigdy niepublikowane zdjęcia.
Po projekcji o kulisach produkcji opowiedzą: reżyser filmu Ryszard Kruk, kierowniczka produkcji Magdalena Kruk oraz autor zdjęć Kajetan Pochylski. Ryszard Kruk to reżyser filmowy urodzony w Toruniu. Od wielu lat promuje Toruń, realizując filmy o zabytkach i ciekawych ludziach, tworzących klimat i historię miasta. Niemal wszystkie filmy dokumentalne Ryszarda Kruka sięgają po na wskroś toruńskie historie. Tak jest w przypadku obsypanego nagrodami Taksówkarza (2008) – największego, krajowego i międzynarodowego sukcesu reżysera. Istotne miejsce w filmografii Ryszarda Kruka zajmują dokumenty ukazujące świat muzyki. Nakręcił już trzy filmy o toruńskim środowisku muzycznym: pełnometrażowy Homo Musicus (2012), który był przekrojową wizją toruńskiej sceny muzycznej, Ziggy Dust (2015) – filmowy portret założyciela legendarnej punkowej grupy Bikini oraz najnowszy – Republika. Narodziny legendy, w którym przedstawił historię tzw. „pierwszej Republiki”, istniejącej do chwili samorozwiązania zespołu w 1986 roku.
Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford zrealizowała trzy filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje, …pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania własnych form filmowych.

16 października, godz. 16.45Vivian Maier – życie i twórczość – multimedialny wykład z cyklu Wybitne postacie historii fotografii. Wstęp wolny!
Vivian Maier nigdy nie wystawiła publicznie swoich zdjęć, chociaż o jej fotograficznym hobby wiedzieli najbliżsi i znajomi. Dopiero po jej śmierci okazało się, że dorobek twórczy Vivian Maier obejmuje kilkanaście tysięcy negatywów, których głównym tematem jest codzienność amerykańskich aglomeracji: Nowego Jorku i Chicago. Nie była zawodową fotografką – pracowała jako niania, ale większość wolnego czasu poświęcała na swoją pasję.
Vivian Maier była uważną obserwatorką i prawie nigdy nie rozstawała się ze swoim rolleifleksem. Tematów poszukiwała zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta, dzięki czemu stworzyła wielowątkową panoramę przemian społeczeństwa amerykańskiego w drugiej połowie XX wieku. Fotografie Vivian Maier zostały odnalezione przypadkiem przez Johna Maloofa, młodego chicagowskiego historyka i miłośnika staroci. W 2007 roku „w ciemno” wykupił on zawartość prywatnego magazynu – kontenera, którego dzierżawa nie została przedłużona. Bardzo szybko Maloof zrozumiał, że ma do czynienia z dorobkiem artystycznym wysokiej próby. Został nie tylko kustoszem dziedzictwa Vivian Maier, ale też jego popularyzatorem: organizuje wystawy, wydaje albumy, zrealizował też film dokumentalny. Niektóre prace artystki obejrzeć można na stronie internetowej vivianmaier.com.
Multimedialny wykład Vivian Maier z cyklu Wybitne postacie historii fotografii w środę 16 października o godzinie 16.45 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.
Stanisław Jasiński jest fotografikiem i instruktorem fotografii, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalistą ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

11 października, godz. 15.30-18.00Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.
Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

19 października, godz. 9.00Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Spotkania Teatralny rozruch to zaproszenie do krainy teatru, wyobraźni i zabawy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat na cykl zajęć, których uczestnicy poznają różne formy teatru – zachęca prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Teatralny rozruch to wspólna parateatralna zabawa ruchowa, która rozwija kreatywność młodych ludzi. To także czas spędzony aktywnie na eksperymentowaniu z wyobraźnią i działaniach twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych.
W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.
Cykl Teatralny rozruch jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

19 października, godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa)Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Poranne figle, psoty i żarty to cykl comiesięcznych zajęć parateatralnych, które odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Adresatami spotkań są dzieci w wieku 4-6 lat, które chciałyby odkrywać teatralne i okołoteatralne światy oraz ich opiekunowie.
Dzieci uczestniczą we wspólnej parateatralnej zabawie ruchowej, która rozwija wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników – wyjaśnia prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. Poranne figle, psoty i żarty to także aktywny czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Moim celem jest odkrywanie teatralnych i parateatralnych światów  poprzez zabawę w teatr, uwalnianie dziecięcej ekspresji i zbudowanie przestrzeni do wspólnych działań opiekuna z dzieckiem. Chciałabym przekonać najmłodszych uczestników zajęć, że twórcą może być każdy i zachęcić do rodzinnego spędzenia czasu na działaniach twórczych – dodaje. W programie spotkania jak zawsze znajdą się m.in. gry i zabawy ruchowe, parateatralne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, praca w grupie, zadania na uważność, improwizacja, działania z przedmiotem. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.
Cykl Poranne figle, psoty i żarty jest autorskim przedsięwzięciem Agnieszki Zakrzewskiej – pedagożki teatru, animatorki kultury i instruktorki teatralnej. Jako specjalistka ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

25 października, godz. 15.30-18.00Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.
Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

we wrześniu 2019 (WERSJA .DOC)

WARSZTATY

28 września – warsztaty teatralne Budowanie zespołu i praca z grupą nie tylko teatralną. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 60 zł, termin zgłoszeń: do 20 września, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

KONKURSY

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Teatr. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października 2019 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

WYSTAWY, SPOTKANIA I WYKŁADY

25 września, godz. 18.00 – Przegląd filmów z Warszawskiej Szkoły Filmowej vol. 2 oraz spotkanie z absolwentami Szkoły w ramach cyklu comiesięcznych spotkań filmoznawczych W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny.

27-29 września – Warsztaty dla twórczych seniorów w ramach akcji 60+ Kultura.
W ramach projektu 60+ Kultura w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu odbędzie się cykl darmowych warsztatów twórczych, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz ułatwiających poruszanie się w świecie nowych mediów. Każdy warsztat stanowi zamkniętą całość, seniorzy mogą zatem skorzystać ze wszystkich przygotowanych dla nich propozycji, mogą też wybrać tylko jedną, szczególnie interesującą. Ponieważ w warsztatach może uczestniczyć ograniczona liczba osób, wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o kontakt i rezerwację miejsca – tel. 566522755 lub mailowo: woak@woak.torun.pl nie później niż do piątku, 20 września do godz. 15.00.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

13 września, godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny. Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

21 września, godz. 9.00 – Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

21 września, godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa) – Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

27 września, godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.

Każdy wtorek i czwartek września – próby cyrku dziecięcego Cool-Kids połączone z zapisami nowych osób do grupy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy we wtorki w godz. 16.00-17.30 i czwartki 16.30-18.00. Podczas zajęć uczestnicy poznają i doskonalą różne elementy cyrkowego rzemiosła: żonglerkę, szczudlarstwo, jazdę na monocyklu, akrobatykę, ekwilibrystykę, klaunadę i taniec. Zespół występuje podczas imprez kulturalnych w Toruniu i regionie.