Biuletyn Informacji Kulturalnej 9/2011
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej 9/2011

okladkaNa pierwszej stronie okładki jest publikowane zdjęcie kościoła Imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu, na czwartej stronie zdjęcie płaskorzeźby na ścianie kościoła; autorem fotografii jest Stanisław Jasiński. Na drugiej i trzeciej stronie okładki są publikowane zdjęcia kościoła św. Mikołaja w Inowrocławiu; autorką fotografii jest Aleksandra Stępień-Furyk.     
 

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl
Zespół redakcyjny:
Magdalena Jasińska, Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.