Biuletyn Informacji Kulturalnej
7-8/2014
Plakat

Biuletyn Informacji Kulturalnej
7-8/2014

Plakat

Na okładce Zespół Tańca Współczesnego Arabesque’a III
z Bydgoszczy, laureat Grand Prix XXIII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Opowiedziane tańcem ze spektaklu Psychobia w choreografii Beaty Rewolińskiej.
Fot. Stanisław Jasiński.

 

Wydawca:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny: Monika Bojarska


Skład: Adam Korzus
, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.