Biuletyn Informacji Kulturalnej 4/2011
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej 4/2011

okladka

Na okładce są publikowane zdjęcia Moniki Bojarskiej wykonane podczas warsztatów Krótka forma filmowa (wideoklip), które w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu (i w salach Studenckiego Klubu Pracy Twórczej Od Nowa) prowadził w dniach 4-6 marca 2011r. Yach Paszkiewicz..  

 

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Magdalena Jasińska, Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.