Biuletyn Informacji Kulturalnej
4/2022

Biuletyn Informacji Kulturalnej
4/2022


WYDAWCA :

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel./fax: 56 65 22 755, 56 652 20 27.
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl

ZESPÓŁ   REDAKCYJNY :
Kamil Hoffmann (redaktor naczelny)
Jerzy Rochowiak
Grzegorz Kaźmierski

PROJEKT OKŁADKI :
Monika Bojarska

SKŁAD PUBLIKACJI CYFROWEJ PDF:
Kamil Hoffmann

 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.