Biuletyn Informacji Kulturalnej
2/2019

Biuletyn Informacji Kulturalnej
2/2019

WYDAWCA :
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel./fax: 56 65 22 755, 56 652 20 27.
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl

 

ZESPÓŁ   REDAKCYJNY :
Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji)

 

PROJEKT OKŁADKI :
Monika Bojarska

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

 

Epub Logo Color.svg

Artykuły: