Biuletyn Informacji Kulturalnej 12/2011
plakat

Biuletyn Informacji Kulturalnej 12/2011

plakatNa okładce są publikowane zdjęcia Stanisława Jasińskiego: na pierwszej stronie okładki most kolejowy i dworzec Toruń Miasto, na czwartej stronie Dworzec Toruń Główny, wagon elektryczny EN57 przed modernizacją i po modernizacji, na drugiej stronie Dworzec Toruń Główny, autobus szynowy SA106 i Lokomotywa parowa TKh1 na Kluczykach, na trzeciej stronie Parowóz Ty nr 572 przy dworcu Bydgoszcz Główna w 1994 r. oraz reprodukcja litografii Dworzec Kolei Żelaznej w Bydgoszcz (pismo Kłosy, 1880)

 

 fot. Stanisław Jasiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl
Zespół redakcyjny:
Magdalena Jasińska, Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP
 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.