Biuletyn Informacji Kulturalnej 12/2010
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej 12/2010

okladka

Na okładce jest publikowane zdjęcie wykonane 19 listopada 2010r. podczas uroczystości jubileuszu 10-lecia Cyrku Cool-Kids działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu; autorem zdjęcia jest Artur Lewajew.  

 

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.