Biuletyn Informacji Kulturalnej 11/2011
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej 11/2011

okladkaNa okładce są publikowane zdjęcia eksponowane na wystawie Dolina Osy, otwartej w Galerii Mała w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu: na pierwszej i czwartej stronie okładki zdjęcia Marzeny Samborskiej, na drugiej stronie okładki zdjęcia Stanisława Jasińskiego Jezioro Płowęż o zmierzchu i Zbiór buraków pastewnych w dolinie Osy, na trzeciej stronie okładki zdjęcia Piotra Kriesela Telimena w dolinie Osy i Most kolejowy w Buku Pomorskim. Zdjęcia zostały wykonane podczas zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Plenerowych Warsztatów Fotograficznych Dolina Osy, które rozpoczęły się 24 sierpnia i zakończyły 1 października tego roku.

 

  fot. Marzena Samborska

 

 

 

 

 

Jezioro Płowęż o zmierzchu
fot. Stanisław Jasiński

foto

Zbiór buraków pastewnych w dolinie Osy
fot. Stanisław Jasiński

foto

Telimena w dolinie Osy
fot. Piotr Kriesel

foto

Most kolejowy w Buku Pomorskim
fot. Piotr Kriesel

foto

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl
Zespół redakcyjny:
Magdalena Jasińska, Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.