Biuletyn Informacji Kulturalnej
11-12/2016
woak torun

Biuletyn Informacji Kulturalnej
11-12/2016

Na okładce została wykorzystana grafika komputerowa Moniki Bojarskiej będąca elementem identyfikacji wizualnej projektu Uwolnij wspomnienia, który Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury realizował w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wydawca:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90
e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

Zespół redakcyjny:
Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny: Monika Bojarska

Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.