Biuletyn Informacji Kulturalnej
11-12/2021

Biuletyn Informacji Kulturalnej
11-12/2021


WYDAWCA :

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel./fax: 56 65 22 755, 56 652 20 27.
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl

ZESPÓŁ   REDAKCYJNY :
Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji)
Grzegorz Kaźmierski

PROJEKT OKŁADKI :
Monika Bojarska

 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.