Biuletyn Informacji Kulturalnej 10/2011
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej 10/2011

okladkaNa okładce są publikowane zdjęcia, które wykonali uczestnicy Plenerowych Warsztatów Fotograficznych Kujawy, zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w dniach 8-10 lipca i prezentowane na wystawie Kujawy i Pałuki otwartej 29 września w siedzibie Fundacji Tumult w Toruniu: na pierwszej stronie okładki zdjęcie Krzysztofa Krzemienia.

   
Wydawca:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90
e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

Zespół redakcyjny:
Magdalena Jasińska, Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Projekt graficzny: Monika Bojarska
Skład: Adam Korzus, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.