Biuletyn Informacji Kulturalnej
1-2/2012
okladaka

Biuletyn Informacji Kulturalnej
1-2/2012

okladakaNa okładce publikowane jest zdjęcie ze spektaklu ciasta?… Przedsiębiorstwa Indywidualnej Groteski z o.o., który był prezentowany podczas 20. Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2011 – TEATR,

fot. Stanisław Jasiński

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90
e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny:
Monika Bojarska

Skład:
Adam Korzus, Scriptor DTP

 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.