Oto archiwalne publikacje Biuletynu Informacji Kulturalnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.