W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

WARSZTATY 6 kwietnia – warsztaty Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr? Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 60 zł, Warsztaty adresowane są zarówno do instruktorów teatralnych i animatorów kultury, jak i do wszystkich osób pracujących z dziećmi: nauczycieli, wychowawców świetlic, opiekunów w ośrodkach szkolno-wychowawczych, współpracowników stowarzyszeń i fundacji zajmujących się … Czytaj dalej W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu

WARSZTATY

6 kwietnia – warsztaty Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 60 zł,

Warsztaty adresowane są zarówno do instruktorów teatralnych i animatorów kultury, jak i do wszystkich osób pracujących z dziećmi: nauczycieli, wychowawców świetlic, opiekunów w ośrodkach szkolno-wychowawczych, współpracowników stowarzyszeń i fundacji zajmujących się opieką nad dziećmi ze środowisk defaworyzowanych, studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich osób poszukujących inspiracji do twórczej pracy z dziećmi.

Uczestnicy poznają skuteczne narzędzia parateatralne, m.in.: ćwiczenia i zadania pomagające w pracy z dziećmi, które można wykorzystywać zarówno podczas stałych zajęć teatralnych, jak i w różnych innych formach edukacji. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Realizując przykładowe ćwiczenia i zadania, uczestnicy poznają techniki tworzenia teatru dziecięcego bazujące na spontanicznej ekspresji dzieci. Zdobyte umiejętności pomogą wprowadzać dzieci w świat teatru poprzez zabawę

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalista ds. teatru WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

 

27 kwietnia – warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek.
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 19 kwietnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji wykonywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjonowania w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi czy instruktorzy domów kultury.

Każdy człowiek to inny (mimo podobieństw w budowie anatomicznej), osobny, jedyny na świecie aparat artykulacyjny – przekonuje Erwin Regosz. – Każdemu też trzeba postawić indywidualną diagnozę dotyczącą jego wzorca artykulacyjnego, oddechowego i ruchowego. Praca warsztatowa podczas Magii głosu rozpoczyna się właśnie od postawienia takiej diagnozy, by następnie móc przystąpić do skutecznej pracy nad optymalną barwą, siłą i średnicą głosu. Szczegółowy program warsztatów obejmuje ćwiczenia prawidłowej fonacji oparte – jak podkreśla prowadzący: …na wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, fizyki i akustyki, a nie na zaklęciach typu: „jedyna”, „uniwersalna” technika wokalna. Ponieważ nie można mówić o jednej, „uniwersalnej” technice wokalnej! Warsztaty zakończy dźwiękowa autoprezentacja każdego uczestnika.

Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów Ja to mam szczęście i Coś za coś współfinansowanych ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w 2014, 2015 i 2017 r. przez toruński WOAK. Jest także współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

 

27-28 kwietnia – warsztaty Teatr w ruchu. Porusz swoją wyobraźnię.
Zajęcia prowadzi Damian Droszcz, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 19 kwietnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty skierowane są do osób rozpoczynających pracę z własnym ciałem. Adresatami zajęć są zarówno instruktorzy i animatorzy kultury, prowadzący zajęcia teatralne lub plastyczne, nauczyciele i pedagodzy, jak i wszystkie osoby zainteresowane pracą z ciałem, również studenci i młodzież powyżej 14 roku życia.

Jak podkreśla prowadzący zajęcia Damian Droszcz: …nie wszyscy czują się swobodnie w ruchu, szczególnie jeśli stawiane są wymagania, aby ciało wykonywało ewolucje, które tę osobę ograniczają. Dlatego, zgodnie z deklaracją prowadzącego: uczestnicy zajęć doświadczą i zrozumieją, że ruch powinien być zgodny z predyspozycjami każdej osoby. Podstawą działań będzie kontakt i zaufanie pomiędzy uczestnikami.

Dwudniowe warsztaty poprowadzi Damian Droszcz – aktor i animator kultury oraz nauczyciel. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego (pod patronatem Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, Teatru Brama w Goleniowie oraz Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie), pedagogikę na UMK oraz dwuletnie Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jest aktorem Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego oraz Teatru Lalek Zaczarowany Świat. Współtworzy Teatr Rysunkowy Jaworski. Od 2009 roku prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnosprawnych oraz warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. Prowadzi wiele autorskich warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w polskich i międzynarodowych projektach edukacyjnych i kulturalnych oraz na festiwalach teatralnych. Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2017) Prezydenta Torunia (2013, 2016, 2018). W ubiegłym roku zrealizował wraz z Agnieszką Płoszajską monodram Ściana.

 

KONKURSY

5 kwietnia, godz. 10.00 – eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wstęp wolny

Punktem odniesienia dla uczestników tegorocznego Konkursu jest stuletnie dziedzictwo Teatru Reduta, czyli najważniejszej polskiej sceny eksperymentalnej międzywojnia. 64. OKR odbywa się bowiem pod hasłem: O czym musimy pamiętać… W stulecie powstania Reduty.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) i osób dorosłych chcących rozwijać umiejętność posługiwania się piękną polszczyzną, uważających mowę ojczystą za coś więcej niż kod służący sprawnej komunikacji: za materię artystyczną. Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz wywiedzione ze słowa.

 

do 6 kwietnia – zgłoszenia na konkurs KATAR Film

W konkursie mogą wziąć udział autorzy filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży a także wideoklipów i innych form szeroko pojętej sztuki filmowej oraz filmów eksperymentalnych. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy obrazy, przy czym nadsyłane prace nie powinny być dłuższe niż 40 minut. Warunkowo mogą być dopuszczone filmy dłuższe, ale – zgodnie z regulaminem Konfrontacji – przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi. Filmy konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w konwencji animacji, jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy łączyć.

Projekcje finałowe odbędą się 25 maja 2019 r. w Kinie Centrum w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu. Filmy konkursowe oceni jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Regulamin KATAR-u dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

 

SPOTKANIA I WYKŁADY

10 kwietnia, godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli) – Książkożercy – cykl comiesięcznych spotkań czytelniczych. Wstęp wolny!!!

Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który przybliża wartościową literaturę i rozwija zainteresowanie czytelnictwem od najmłodszych lat.

Wszystkich „pożeraczy książek” zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w środę 24 kwietnia. Spotkanie dla dzieci rozpoczyna się o 17.00, dla młodzieży i dorosłych – o 18.00. Do współpracy przy realizacji cyklu zapraszane są ogólnopolskie oraz lokalne wydawnictwa, m.in. TAKO z Torunia, lokalne księgarnie, m.in. Kafka i Spółka. Spotkania Książkożerców włączają się w ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska. Agnieszka Zakrzewska jest pedagogiem teatru, animatorką kultury i instruktorką teatralną. Jako specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu. Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Magdalena Jasińska jest animatorką kultury i teatrolożką, specjalistką ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w WOAK-u. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Komunikacji społecznej i PR w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Jako animatorka kultury brała udział w wielu projektach edukacyjno-artystycznych, pracując z dziećmi i dorosłymi.

 

17 kwietnia, godz. 16.45 – Michał Kokot. Powrót do źródeł fotografii – multimedialny wykład z cyklu Historia fotografii.

Pod koniec lat 60. do toruńskiej grupy Zero-61 dołączył student historii, Michał Kokot. Wraz z pozostałymi „zerowcami” kreował nowoczesny styl wypowiedzi fotografii artystycznej. Współtworzył głośne wystawy grupy Zero-61, uczestniczył w jej akcjach efemerycznych. Po rozwiązaniu grupy pozostał wierny swojej drodze twórczej, której założeniem było łączenie kreacji artystycznej z obiektami codziennego użytku. Tworzył głównie fotomontaże i fotokolaże, ale niekiedy też sięgał po inne media: asamblaż czy instalację. W późniejszym okresie podejmował eksperymenty intermedialne: w performansie i wideo-arcie. Jednak fotografia zawsze była głównym obszarem jego artystycznej aktywności i w tej dziedzinie, jak się zdaje, wykreował najbardziej osobisty język wypowiedzi plastycznej.

Michał Kokot nie tylko tworzył, ale też uczył fotografii. Nie skupiał się jednak na stronie technicznej, za najważniejszy aspekt sztuki fotografii uważał zawsze umiejętność patrzenia i… słuchania. Zawsze podkreślał, że portret musi mieć kontekst, że fotografując kogoś warto poznać jego historię, drogę życiową i otoczenie, w którym się żyje i mieszka.

Wykład Michał Kokot. Powrót do źródeł fotografii wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

24 kwietnia, godz. 18.00 – Co kryje Przechowalnia? – projekcja filmu dokumentalnego, spotkanie z reżyserką Marianną Korman i bohaterem dokumentu Niko Niakasem w ramach cyklu filmoznawczego W pierwszym rzędzie. Wstęp wolny.

Dokument Przechowalnia to debiut filmowy Marianny Korman. Reżyserka dała swojemu bohaterowi możliwość opowiedzenia historii życia z jego własnej perspektywy. Jak zapewnia Karolina Fordońska, Przechowalnia to …barwna opowieść o życiowych sukcesach i osobistych porażkach toruńskiego aktora Niko Niakasa, zobrazowana ujęciami miejsc w których aktor chętnie bywa – jego ulubionej restauracji, gdzie pije codziennie kawę czy teatru, na deskach którego spędził ostatnie 35 lat. Niko Niakas z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru opowiada w filmie o różnych etapach życia, w którym nigdy nie brakowało dozy przypadku i absurdu.

Po projekcji na pytania widzów odpowiedzą zarówno reżyserka dokumentu, Marianna Korman, jak i jego bohater, Niko Niakas. Autorka Przechowalni, Marianna Korman urodziła się w 1994 r. Pochodzi z niewielkiej wsi pod Toruniem. Chociaż debiutuje w sztuce filmowej, brak doświadczenia zrekompensuje zapałem i pracą, a przede wszystkim: sercem.

Niko Niakas to jedyny w Polsce aktor pochodzenia greckiego. Od trzydziestu pięciu lat związany jest z teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. W swoim bogatym dorobku scenicznym ma około 100 premier. Jest także twórcą benefisów toruńskich.

Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford zrealizowała trzy filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach, Prześwity i Trzech znanych P.

 

27 kwietnia, godz. 18.00 – 21.00 – Klinika kultury – cykl spotkań w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Osoby udręczone codziennością, zmęczone rutyną lub po prostu pragnące doświadczyć innego, bardziej ironicznego, wymiaru kultury są adresatami cyklu terapeutycznych spotkań z kulturą pod hasłem Klinika kultury, które odbywają się ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w sobotę, 27 kwietnia w godzinach 18-21. Wstęp wolny.

Jak zapewnia Agnieszka Zakrzewska, w ofercie Kliniki każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie: …zapewniamy badanie kontrolne nasycenia kulturą, rentgen kulturalnego mózgu, skierowanie do konkretnych gabinetów, m.in.: Szeptów i Wrzasków, Śmiechoterapii, Psychofilmu, Koloroterapii, Kulturowstrząsów, Ciszy, Rozbiórki, a także Fotokomórki.

Wszystkie wydarzenia odbędą się rzecz jasna przy ulicy Szpitalnej w Toruniu, gdyż siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu mieści się tuż obok dawnego szpitala miejskiego. Co prawda dziś ten obiekt pełni zupełnie inną funkcję, ale tradycje medyczne ulicy Szpitalnej tego wieczoru na kilka godzin zostaną wskrzeszone. Animatorami poszczególnych spotkań-gabinetów są instruktorzy WOAK.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

10-12 kwietniaXXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych. Warsztaty budowania słuchowiska radiowego Mamy głos! (zajęcia prowadzi Magdalena Jasińska) oraz warsztaty teatralne Czarna dziura (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska).

Program adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z małych miejscowości. Dodatkowe informacje na www.woak.toru.pl

 

12 kwietnia, godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.

Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

13 kwietnia, godz. 9.00 – Teatralny rozruch. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwietniowe spotkanie miłośników Teatralnego rozruchu upłynie pod hasłem Okiełznaj przestrzeń – scenografia bez tajemnic.

Tym razem na warsztat weźmiemy literaturę dziecięcą – mówi prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. – posłuży nam do stworzenia teatralnej historii. Poznamy tajemnice planowania i projektowania scenografii teatralnej. Wymyślimy konstrukcje i przejścia scenograficzne z jednej sceny w drugą. Może pojawi się zapadnia czy ławeczka obrotowa? Zabierzcie ze sobą karton po butach – on będzie naszą sceną! To będzie teatralna gimnastyka wyobraźni!

Zajęcia, które prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, reżyserka spektakli, mają charakter zabawy parateatralnej, rozwijającej wyobraźnię i kreatywność uczestników. To także aktywny czas spędzony na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu działań twórczych. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

 

13 kwietnia, godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa) – Poranne figle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwietniowe zajęcia dla dzieci i ich opiekunów, to zabawa z przestrzenią. Zajęcia odbywają się pod hasłem Okiełznaj przestrzeń – co jest wokół nas?

Jak mówi prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska: …będziemy zastanawiać się, co to jest przestrzeń, co fajnego jest wokół nas, a co nam przeszkadza? Zrobimy pomiary – ciekawe ile uścisków mierzy mama?! Następnie omówimy, czego nam w przestrzeni brakuje i spróbujemy to zbudować… z siebie!

Zajęcia, które przygotowuje i prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, reżyserka spektakli, mają charakter zabawy parateatralnej, rozwijającej wyobraźnię i kreatywność uczestników, ukazują także, że twórcą może być każdy. Spotkanie jest przestrzenią do wspólnych działań dziecka i opiekuna. W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych – zapewnia prowadząca. – Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwięków – dodaje.

 

24-26 kwietniaXXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych. Warsztaty budowania słuchowiska radiowego Mamy głos! (zajęcia prowadzi Magdalena Jasińska) oraz warsztaty fotograficzne Czarne dziury wokół nas (zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński)

Program adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z małych miejscowości. Dodatkowe informacje na www.woak.toru.pl

 

26 kwietnia, godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.

Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.