Szanowni Czytelnicy!

Pod koniec ubiegłego roku wydaliśmy w wersji papierowej i rozesłaliśmy do placówek kultury i innych organizatorów życia kulturalnego w województwie kujawsko-pomorskim Biuletyn Informacji Kulturalnej nr 1-12/2018 zawierający wybrane materiały zamieszczane w wersji elektronicznej pisma na stronie internetowej naszego Ośrodka oraz platformie issu.com, także w wersji mobilnej. Bezpłatne egzemplarze drukowanego Biuletynu można otrzymać w siedzibie naszej … Czytaj dalej Szanowni Czytelnicy!

Szanowni Czytelnicy!

Pod koniec ubiegłego roku wydaliśmy w wersji papierowej i rozesłaliśmy do placówek kultury i innych organizatorów życia kulturalnego w województwie kujawsko-pomorskim Biuletyn Informacji Kulturalnej nr 1-12/2018 zawierający wybrane materiały zamieszczane w wersji elektronicznej pisma na stronie internetowej naszego Ośrodka oraz platformie issu.com, także w wersji mobilnej. Bezpłatne egzemplarze drukowanego Biuletynu można otrzymać w siedzibie naszej placówki.

W roku 2019 Biuletyn będzie ukazywał się w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Ośrodka oraz na platformie issuu.com, również w wersji mobilnej. Przypominamy, że w piśmie zamieszczamy materiały obejmujące problematykę edukacji kulturalnej, amatorskiej twórczości artystycznej i dziedzictwa kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim. Przypominamy także, że na naszej stronie internetowej w rubryce Nadesłane informacje zamieszczamy in extenso nadsyłane w formacie PDF informacje na temat życia kulturalnego: o wydarzeniach i zdarzeniach, o festiwalach, przeglądach, konkursach, spotkaniach, wystawach, warsztatach…

W styczniowym Biuletynie wracamy do minionego roku. Obszernie omawiają Karolina Fordońska ubiegłoroczne spotkania W pierwszym rzędzie i Kamil Hoffmann grudniowe Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Regionu w dziedzinie teatru. Piszemy o wystawach Gdy śliczna panna… w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i wystawie ikon Wioletty Dominiczak w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu, a także wystawie podsumowującej projekt edukacyjny inspirowany baśniami realizowany w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Kierujemy uwagę ku dziedzictwu kulturowemu regionu, pisząc o płycie multimedialnej Kujawskie sypanie wzorów piaskiem wydanej przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Zapraszamy na spotkania czytelnicze Książkożercy w naszym Ośrodku.