Szanowni Czytelnicy!

Na okładce reprodukowana jest grafika wykonana przez uczestników
projektu Lato w teatrze. ALE CYRK! stanowiąca element kreacji plastycznej
plakatu Dziecięcego Festynu Cyrkowego.

WYDAWCA :
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel./fax: 56 65 22 755, 56 652 20 27.
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY :
Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)
Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji)

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Szanowni Czytelnicy!

Zmieniliśmy czas letni na zimowy, myślimy o spotkaniach, którymi zwykle w placówkach kultury kończymy rok, jednak tekstem Magdaleny Jasińskiej wracamy w Biuletynie do przygody, którą przeżywaliśmy w upale – do Lata w teatrze Ale cyrk! Były to dwa tygodnie twórczych zajęć – poprzedzone, jak wiele przedsięwzięć w ośrodkach kultury, tygodniami przygotowań – owszem, cyrkowo-teatralnej zabawy, ale i wielu cennych lekcji, zarówno dla młodych uczestników warsztatów, jak i dla nas, organizatorów. Od naszego teatralnego lata minęło sporo czasu, jednak tego nie zauważamy: odbywają się w naszym Ośrodku warsztaty i inne zajęcia teatralne, już zapraszamy na sobotę 8 grudnia do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu na Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru.

W tym numerze Biuletynu piszemy o wspomnieniowej książce wybitnego lalkarza-amatora Stefana Gełdona.

Podejmujemy również  problematykę twórczości plastycznej dzieci i osób dorosłych. Niewątpliwie warta uważnego obejrzenia jest pokonkursowa wystawa XXI Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, którą można oglądać w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Warto wybrać się do wąbrzeskiej Biblioteki, nie tylko po to, żeby zobaczyć jak wspaniale została zbudowana i zorganizowana, ale i po to, żeby spotkać się z Justyną Zarębską poprzez jej obrazy.