Świętość i codzienność… w Nieszawie

Żywymi, radosnymi barwami, jasnością i niepowszednią urodą przyciągała uwagę eksponowana w wakacje w Muzeum im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie (Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) wystawa Świętość i codzienność w twórczości Krystiana Brzozowskiego, Jana Durkiewicza i Edwarda Kozłowskiego. Ekspozycja nawiązuje do prezentowanej w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w Muzeum … Czytaj dalej Świętość i codzienność… w Nieszawie

Świętość i codzienność… w Nieszawie

Żywymi, radosnymi barwami, jasnością i niepowszednią urodą przyciągała uwagę eksponowana w wakacje w Muzeum im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie (Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) wystawa Świętość i codzienność w twórczości Krystiana Brzozowskiego, Jana Durkiewicza i Edwarda Kozłowskiego. Ekspozycja nawiązuje do prezentowanej w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w Muzeum Etnograficznym pod koniec 2009 i na początku 2010 roku wystawy Brzozowski, Durkiewicz, Kozłowski. Kujawscy kontynuatorzy (pisałem o niej w Biuletynie nr 1-2/2010). Obie wystawy przygotowywała Krystyna Pawłowska. W Nieszawie o przejrzystość, klarowność i urodę ekspozycji w odnowionych wnętrzach Muzeum zadbał autor opracowania plastycznego ekspozycji Ryszard Lewandowski, zarazem kierownik Muzeum im. Stanisława Noakowskiego.

Jak powiedziała podczas wernisażu 8 czerwca Krystyna Pawłowska, wystawa łączy się z żywym w twórczości kujawskich artystów kultem świętych, a zarazem z podejmowaną przez nich, zwłaszcza po 1945 roku,  tematyką pracy (gdzie – można dodać – sacrum i profanum nie są rozdzielone na dwie odrębne sfery, a składają się na spójną całość i wyrażają etyczną postawę Kujawiaków). Przedstawienia świętych w rzeźbie i malarstwie utrudzonemu człowiekowi miały być pomocne w przezwyciężaniu własnych słabości, miały stanowić wzorzec…

We Włocławku scenariusz wystawy Krystyna Pawłowska podporządkowała ukazaniu trzech wybitnych osobowości artystycznych. Nieszawską wystawę określała tematyka ujęta w tytule ekspozycji. Ta tematyka okazuje się bardzo szeroka. Pokazywane rzeźby, w większości polichromowane, i obrazy przedstawiają różnorakie wyobrażenia Boga, Maryi, świętych, aniołów, scen biblijnych i historycznych…

I świętość, i codzienność zdają się skupiać w sobie przedstawienia Jezusa Frasobliwego. Ujmujące są przedstawienia Św. Franciszka, o którym mówi się, że pokazał, iż Ewangelia naprawdę jest możliwa w ludzkim życiu. I Boży Biedaczyna, i inni święci zdają się bliscy mieszkańcom kujawskiej ziemi – zdają się stąd. Zwracają uwagę przedstawienia patronki Nieszawy św. Jadwigi Królowej, m.in. na obrazie Jana Durkiewicza Święta Jadwiga. Chrzest Litwy. Trzeba zauważyć, że wystawa została otwarta podczas obchodów święta patronki miasta (inna św. Jadwiga – Śląska jest patronką parafialnego kościoła z piętnastego wieku). Powszedniość to nie tylko przedstawienia ludzi przy pracy, ale i przyrody. Uroda plastyczna prezentowanych prac nadaje im niepowszedni charakter… I szlachetność!

Fragment ekspozycji; rzeźby:
w pierwszym rzędzie od lewej
Edwarda Kozłowskiego, Święty Franciszek,
Jana Durkiewicza, Święty Franciszek,
w drugim rzędzie od lewej Krystiana Brzozowskiego, Jan Paweł II,
Jana Durkiewicza, Święty Nepomucen
Fot. Jerzy Rochowiak

foto

Świętość i codzienność… w Nieszawie to wystawa unaoczniająca artyzm trzech twórców z Kujaw, a zarazem przyczynek do opowieści o kujawskiej sztuce – i kulturowej wyjątkowości Kujaw. Łączą się tu religia, historia, etyka i codzienność… Jest niepowierzchowna radość. Doprawdy trudno byłoby o piękniejszą wystawę na czas wakacji w nadwiślańskim mieście na turystycznym szlaku, odwiedzanym przez wycieczkowiczów i ciechocińskich kuracjuszów, świętującym w ubiegłym roku 550-lecie trzeciej – i ostatecznej – lokacji.

Jerzy Rochowiak