Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Wykaz zbiorów danych osobowych

Wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

 

W Ośrodku zbiory danych osobowych przetwarzane są przy wykorzystaniu systemu informatycznego oraz sposobem tradycyjnym.

Dane osobowe przetwarzane są w czterech zbiorach:

Lp.

Zbiory danych

Programy zastosowane do przetwarzania

Lokalizacja zbioru

Miejsce przetwarzania danych

ul. Szpitalna 8

1.

„Uczestnicy zajęć”

Sposób tradycyjny/        Edytor tekstu

Drugie piętro, pokoje DEA                    i DRIK

Drugie piętro, pokoje DEA                      i DRIK

2.

„Kadry”

Sposób tradycyjny/ Edytor tekstu

Pierwsze piętro, pomieszczenie administracyjne (sekretariat)

Pierwsze piętro, pomieszczenie administracyjne (sekretariat)

3.

„Archiwum zakładowe”

Sposób tradycyjny/    Edytor tekstu

Parter – pomieszczenie archiwum

Parter – pomieszczenie archiwum

4.

„Księgowość”

Programy finansowo-księgowe firm
FINECO SOFTWARE, INSERT oraz PŁATNIK i  MILLENET

Pierwsze piętro, Pokoje księgowości

Pierwsze piętro, Pokoje księgowości