Zmiennie-niezmiennie.
kwiecień-grudzień 2017

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski
w ramach Programu Patriotyzm Jutra

zmiennie niezmiennie plakat net

Zmiennie-niezmiennie.

 
zmiennie niezmiennie internet popr

 

Autorki: Barbara Płaneta i Alicja Usowicz

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości dzieci w poznawaniu przeszłości i przełożenie jej na teraźniejszość i przyszłość, uczenie sumienności i szacunku do drugiego człowieka poprzez:

  • odwołanie się do wydarzeń związanych z powrotem Torunia do Polski. Poznanie wyjątkowych postaci, jak gen. Józef Haller i Władysław Raczkiewicz i ich wpływu na rozwój miasta i Polski,
  • odwołanie się do tragicznych wydarzeń związanych z Miejscem Pamięci Narodowej na Barbarce, gdzie w 1939 roku Niemcy rozstrzelali około 1200 mieszkańców Torunia i okolic,
  • spotkania z seniorami i odwołania się do ich życia, nawiązania wzajemnych relacji, aby rozbudzić ich ciekawość i pokazać im sferę wspólnych wartości i ciągłość tradycji,
  • zwrócenie uwagi na język, jakim posługują się seniorzy i osoby prowadzące działania, który różni się od tego potocznego i uproszczonego używanego przez dzieci i ich rodziny. Chcemy pokazać, że, mówienie piękną polszczyzną nie jest wstydem a wprost przeciwnie jest prestiżem.

Idea przewodnia będzie się odnosiła do szukania wzorów w przeszłości, bo trudno w przypadku dzieci z niepełnych rodzin o wzory, które pozwalają kształtować prawidłowy rozwój i budować tożsamość.

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra

 

więcej...

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizuje projekt Zmiennie-niezmienne dofinansowany z budżetu państwa kwotą 15 000 złotych w ramach Programu Patriotyzm Jutra; całkowity koszt realizacji zadania wynosi 23 085 złotych. 

Głównym celem projektu Zmiennie-niezmiennie jest zaciekawienie uczestniczących w nim dzieci przeszłością, kształtowanie umiejętności przekładania zdobytej wiedzy na teraźniejszość i przyszłość oraz szacunku do drugiego człowieka. W projekcie uczestniczą dzieci w wieku szkolnym, spędzające dużo czasu poza domem: rano w szkole a po południu w świetlicy „Dzieciom Starówki”, którą prowadzi Fundacja Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.

W projekcie uczestniczą również seniorzy z Centrum Aktywizacji Seniorów działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wspólne warsztaty, spotkania, wycieczki przybliżają dzieciom – w poczuciu ciągłości pokoleniowej – tradycje, wartości, wzory, niezmienne, bez względu na czas i wiek. Dzięki nim młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość – m.in. poznając postacie gen. Józefa Hallera, Władysława Raczkiewicza. Istotnym źródłem wiedzy o przeszłości, nie tylko o wydarzeniach historycznych, ale i o codzienności sprzed dziesięcioleci są doświadczenia seniorów. Dzieci kształtują świadomość językową, uczą się posługiwania piękną polszczyzną, wzbogacają swoje słownictwo, a także nabywają nowe umiejętności: fotograficzne, twórczego posługiwania się nowymi technologiami, wokalne. Przede wszystkim uczą się wspólnie bawić, wspólnie pracować.

Projekt zainicjowało spotkanie integracyjne uczestników Stare i nowe w świetlicy „Dzieciom Starówki” Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Podczas spotkania, które prowadziła Alicja Usowicz, dzieci poznawały zabawy babć i dziadków.

Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć fotograficznych, które prowadził Stanisław Jasiński, i tworzą fotoreportaż w formie prezentacji multimedialnej. Wybiorą też zdjęcia do wyeksponowania na kameralnej wystawie.

Dzieci uczestniczą w warsztatach Pytam, słucham, opowiadam, kształtując umiejętność prezentacji treści, kulturę języka, rozwijając umiejętności komunikacyjne; warsztaty prowadziła Katarzyna Drewnowska-Toczko. Wespół z seniorami dzieci uczestniczyły w warsztatach Cześć pieśni – śpiewamy polskie pieśni, które będzie prowadził Erwin Regosz.

Podczas zajęć Ślady historii, które prowadziła dr Iwona Markowska, dzieci zwiedzą miejsca związane z gen. Józefem Hallerem, Władysławem Raczkiewiczem.

Podczas zajęć wspólnych – dzieci i seniorów – Nasze wspomnienia; historia mówiona, które prowadzą Barbara Płaneta i Alicja Usowicz, dzieci słuchają opowieści seniorów, przeprowadzają z nimi wywiady, oglądają zdjęcia ilustrujące opowieści. Wspólnie odwiedzają miejsce pamięci na Barbarce.

Pod kierunkiem Barbary Płanety i Alicji Usowicz dzieci biorą udział w zajęciach Ulotne chwile – opracowywaniu zbioru wierszy Heleny Zmorzyńskiej.

Warsztaty Trening prezentacji z elementami wspomagania pamięci dla seniorów prowadził Mariusz Kluszczyński.

Wspólnie z seniorami dzieci udały się wycieczkę do Gdyni, gdzie zwiedzały m.in. Muzeum Marynarki Wojennej, Okręt Muzeum ORP Błyskawica.

Wspólne działania zakończy spotkanie, podczas którego zostaną pokazane fotoreportaż z przebiegu działań, wystawa zdjęć, film dokumentujący przedsięwzięcie, a także odbędzie się premiera zbioru wierszy Heleny Zmorzyńskiej.

Udział w projekcie poszerzy wiedzę i ugruntuje świadomość historyczną dzieci, ich poczucie wspólnoty pokoleniowej, tożsamości narodowej. Dzieci rozwiną umiejętności komunikacji i kompetencje językowe, zdobędą nowe umiejętności muzyczne, fotograficzne. Zarówno dzieci, jak i seniorzy zyskają nowe doświadczenia, dzięki którym będą umieli czerpać z przeszłości dla przyszłości i formować swoją teraźniejszość.

Ze względu na integrację dwu pokoleń, udział dzieci wymagających szczególnie troskliwej opieki projekt Zmiennie – niezmienne ma istotną wartość społeczną i edukacyjną. Ponadto ze względu na udział licznego grona osób w podsumowaniu projektu zgromadzone doświadczenia będą pożytkowane przez środowiska wychowańców, pedagogów, instruktorów pracujących zarówno  z młodymi, jak i starszymi ludźmi.

Autorkami i koordynatorkami projektu są Barbara Płaneta i Alicja Usowicz. 

 

Galeria zdjęć
fot. uczestnicy projektu

Inauguracja projektu: 16 maja 2017 roku w sali Stowarzyszenia Młodzieży i Dzieci Wędka im. każdego Człowieka.

 

Zmiennie – niezmiennie. Spotkania warsztatowe w Świetlicy Dzieci Starówki prowadzonej przez Fundację Samotnej Matki

Warsztaty fotograficzne: 8-9-10 maja. Prowadził Stanisław Jasiński

Tegoroczna majowa „niepogoda” nie pozwoliła nam na zrealizowanie warsztatów w plenerze. Dlatego więcej czasu poświęciliśmy na ćwiczenia  związane z fotografowaniem w pomieszczeniach zamkniętych. Po krótkim wstępie teoretycznym dzieci przystąpiły do fotografowania swoich kolegów i koleżanek pod czujnym okiem instruktora, który zwracał uwagę na szczegóły kompozycji. Kolejne ćwiczenia związane były z techniką: „malowanie światłem”. Ćwiczenia dopełniły stylizowane fotografie w strojach, które wybrały dzieci. Wszystkie fotografie wykonały dzieci.

 

Warsztaty: Cześć pieśni – śpiewamy polskie pieśni  prowadził Erwin Regosz

29 maja odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu. Spotkanie to poświęcone było kształceniu i doskonaleniu  umiejętności świadomego posługiwania się głosem. Dzieci poznały podstawowe pojęcia związane z emisją głosu oraz ćwiczenia prawidłowej fonacji. Poznały sposoby posługiwania się optymalną barwą, siłą i średnicą głosu. Po kolei przedstawiały się za pomocą dźwiękowej autoprezentacji. Te ćwiczenia były doskonałym wstępem do nauki i śpiewania polskich piosenek.

Zdjęcia wykonały dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Fundację Samotnej Matki

 

Trening prezentacji z elementami wspomagania pamięci
6-7 czerwca 2017
Prowadził: Mariusz Kluszczyński

 

Warsztaty fotograficzne: Zdjęcia w plenerze-fotografowanie przyrody i obiektów architektury.
19 czerwca 2017 r.
Prowadził Stanisław Jasiński

Zdjęcia: uczestnicy warsztatów

 

 

Warsztaty: Pytam, słucham, opowiadam-trening prezentacji i kultury języka dla dzieci
20-21 czerwca 2017
Prowadziła Kasia Drewnowska-Toczko

Zdjęcia wykonały dzieci Uczestniczące w projekcie

 

Spotkanie integracyjne dzieci z seniorami 24 czerwca

fot. Stanisław Jasiński

 

 fot. uczestnicy projektu

 

 

KIEDY kwiecień-grudzień 2017