Sztuka fotografii cykl spotkań

10 stycznia 2018 r.
Bill Brandt – mistrz fotografii brytyjskiej

1975 PERFORACJE 07

Sztuka fotografii cykl spotkań

plakat

Obrazy światłem rysowane - wykład R. Dorożyńskiego

Wykład odbył się w środę 19 listopada o godz.17.30. Wygłosił go dr inż. Ryszard Dorożyński, wykładowca akademicki, jeden z aktywnych uczestników dotychczasowych wykładów. Pan Ryszard Dorożyński przedstawił interesujące kompendium wiedzy o fotografii w formie pokazu slajdów. Wykładowca w sposób usystematyzowany omówił podstawowe pojęcia dotyczące istoty fotografii analogowej oraz cyfrowej ze szczególnym naciskiem na zwięzły opis zjawisk fizycznych, optycznych oraz elektronicznych występujących w procesie rejestracji obrazu przy pomocy wyspecjalizowanego narzędzia, jakim jest aparat fotograficzny w początkach XXI wieku. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat ujęcia fotografii przez dr inż. Ryszarda Dorożyńskiego.

Galeria zdjęć z wykładu
fot. Stanisław Jasiński

 

 

Konstruktywizm, dadaizm i Witkacy

Modernizm w sztukach plastycznych to okres, w którym malarze zaczęli odchodzić od przedstawiania rzeczywistości i kierowali się w stronę nurtów awangardowych i abstrakcji. Tropem tym podążyli również twórcy fotografii artystycznej. Coraz ciekawsze pomysły mogli realizować dzięki polepszające się jakości materiałów i aparatów fotograficznych. Wśród najważniejszych fotografów awangardowych tego okresu wymienia się: Aleksandra Rodczenkę, Stanisława Ignacego Witkiewicz – Witkacego i Mana Raya. Tym trzem osobowościom twórczym poświęcony będzie kolejny wykład z cyklu Sztuka fotografii, który wygłosi Stanisław Jasiński.

Rosjanin Aleksander Rodczenko uznawany jest za współtwórcę konstruktywizmu – kierunku w sztuce, który cechuje dyscyplina formalna redukowanie obrazu do prostych figur geometrycznych. Man Ray zaczął tworzyć w Nowym Jorku w pod silnym wpływem dadaistycznych koncepcji Marcela Duchampa, ale jego najwybitniejsze zdjęcia powstały w Paryżu, gdzie spędził większą część życia. Jego zdjęcia zaliczane są do szeroko pojętego nurtu surrealizmu. W szeroko pojętym nurcie awangardowej fotografii artystycznej mieści się także Witkacy. Jego prace, przede wszystkim seria sugestywnych autoportretów nadal są źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń artystów fotografii.

Grudniowy wykład będzie ostatnim w tym roku spotkaniem z cyklu Sztuka fotografii, który w Międzynarodowym Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło zorganizował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

Fotografia ojczysta Jana Bułhaka

Jan Bułhak (1876-1950) zwany „ojcem polskiej fotografii artystycznej”
będzie bohaterem pierwszego w nowym roku wykładu
z cyklu Sztuka fotografii, który w środę, 13 stycznia o godz. 1730
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
wygłosi Stanisław Jasiński.

Podczas prelekcji omówione będą wszystkie najważniejsze etapy twórczości artysty, ale szczególną uwagę Stanisław Jasiński chciałby zwrócić na fotografię ojczystą – nurt, który łączył podejście estetyczne z dokumentowaniem otoczenia. Tematem zdjęć były zarówno najważniejsze zabytki dziedzictwa kulturowego, jak i współczesna architektura polska, bogactwo natury i krajobrazu, ale też codzienność miast i wsi ukazująca różnice pomiędzy mieszkańcami poszczególnych regionów Polski. Stylistyka fotografii ojczystej wymagała dbałości o artystyczny wymiar prac, które zazwyczaj były bliskie piktorializmowi, zacierając granicę między fotografią i malarstwem. Wykonując odbitki, Jan Bułhak posługiwał się technikami szlachetnymi: m.in. gumą i przetłokiem.

W okresie międzywojennym fotografie Jana Bułhaka były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych. Artysta brał też udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i całej Europie. W latach 1931-1936 opublikował 36 albumów ze zdjęciami w cyklu Wędrówki fotografa, w których znalazły się prace realizowane w nurcie fotografii ojczystej. Znaczna część archiwum z negatywami spłonęła podczas walk o Wilno w 1944 roku, ocalałe prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi i w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Janowi Bułhakowi pozycję „ojca polskiej fotografii artystycznej” ugruntowała nie tylko twórczość artystyczna, ale też działalność edukacyjna i popularyzatorska. W latach II Rzeczpospolitej Jan Bułhak kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, był też jednym z założycieli Fotoklubu Wileńskiego, Fotoklubu Polskiego i Związku Polskich Artystów Fotografów (obecnie Związek Polskich Artystów Fotografików). Napisał wiele artykułów i książek o różnych aspektach twórczości fotograficznej: Fotografika (1930), Technika bromowa (1933), Bromografika (1936), Estetyka światła (1936) i Fotografia ojczysta (1951).

Wykład Fotografia ojczysta Jana Bułhaka wygłosi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Spotkanie zaplanowane jest na środę 13 stycznia, początek o godzinie 1730

 

galeria zdjęć ze spotkania Edward Hartwig - fot. Joanna Johansson

 

galeria zdjęć ze spotkania Zofia Rydet - Zapis socjologiczny - fot. Witold Bargiel

 


Sztuka fotografii

Cykl comiesięcznych dwugodzinnych wykładów pod tym tytułem pomyślany jest jako wstęp do historii światowej i polskiej fotografii artystycznej. Ich celem jest zachęcenie słuchaczy do głębszego, samodzielnego poznania sztuki najnowszej, dla której fotografia jest podstawowym medium interdyscyplinarnych działań artystycznych. Cykl trwa od marca 2015 roku.

Tematami zrealizowanych już wykładów były:

2015/2016

 • Ogólny wstęp do historii oraz estetyki fotografii, omawiający podstawowe pojęcia, które są używane podczas wykładów,
 • Krótka historia fotografii,
 • Piktorializm,
 • Fotografia artystyczna XX wieku,
 • Cyfrowy zawrót głowy – fotografia artystyczna na przełomie XX i XXI wieku,
 • Obrazy światłem rysowane,
 • Wybitni fotografowie I połowy XX wieku: Witkacy, Radczenko, Man Ray.
 • Fotografia ojczysta Jana Bułhaka
 • Polska fotografia subiektywna i poszukująca
 • Fotografia powojenna – Polska fotografia artystyczna
 • Polska sztuka fotografii lat 80.
 • Fotografia artystyczna w Polsce po 1989 roku

2016/2017

NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

 • EADWEARD MUYBRIDGE
 • EUGÈNE ATGET
 • ZDZISŁAW BEKSIŃSKI JAKO FOTOGRAF I JAKO MALARZ
 • HELMUT NEWTON
 • PAWEŁ PIERŚCIŃSKI – KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU
 • Grupa f/64 USA
 • Edward Hartwig
 • Fotografia w Rosji na początku XX wieku
 • Wybitne postaci fotografii czeskiej i słowackiej
 • Artyści fotografii skandynawskiej
 • Muzea i edukacja fotograficzna w krajach skandynawskich
 • Zofia Rydet „Zapis socjologiczny”
 • Fotokolaż i fotomontaż w ujęciu historycznym

 

Cykl zamknięty postawieniem mocnej tezy estetycznej o „fotografii jako głównym medium sztuk wizualnych XXI wieku”.

Wykłady prowadzi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Osoby zainteresowane szczególnie innymi zagadnieniami z kręgu fotografii artystyczne mogą proponować inne tematy pisząc do prelegenta: stanislaw.jasinski@woak.torun.pl


NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

Bill Brandt – mistrz fotografii brytyjskiej

Spotkanie zaplanowane jest na środę 10 stycznia, początek o godzinie 1700

Zapraszamy!
Wstęp wolny!!!


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.