Program Edukacji Kulturalnej

Po raz dwudziesty piąty uczniowie klas piątych szkół wiejskich
oraz szkół podstawowych z małych miejscowości
uczestniczą w trwającym od lutego do czerwca
Programie edukacji kulturalnej, którego organizatorem jest
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

luty-czerwiec 2017 r.

zakończenie 13 czerwca

pek 2016 kafelek

Program Edukacji Kulturalnej

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych

 • wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego

 • rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej  

 • kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego

 • zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury ( Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury)

           
Proponowane tematy wiążą się z obowiązującym uczniów klas V programem szkolnym, znacząco uzupełniając go i poszerzając.

Program rozpocznie się  w dniach 22-24 lutego 2017r., a zakończy uroczystym podsumowaniem 13 czerwca w Młynie Wiedzy  w Toruniu.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-11.00 i 12.00-14.00.

W bieżącym roku w zajęciach uczestniczyć będzie 154 uczniów ze szkół podstawowych w Drużynach, Kruszynach, Bobrowie, Nieżywięciu, Cierpicach, Błennej, Boniewie, Ugoszczu.

 

Zajęcia realizowane przez WOAK:

 1. Warsztaty teatralne „Magia w teatrze”; prowadzący: Radosław Garncarek, Krystian Wieczyński; 4 spotkania

 2. Warsztaty muzyczne „ Emisja głosu” ; prowadzący Erwin Regosz; 3 spotkania

 3. Warsztaty fotograficzne „Fantastyczna fotografia malowana światłem”; prowadzący Stanisław Jasiński; 2 spotkania

 4. Warsztaty plastyczne „Zaplecione smaki” i „ Dzień i noc”; prowadzące: Monika Balcerak, Paulina Broma, Katarzyna Kukułka, Justyna Pazdykiewicz; 2 spotkania

 5. Warsztaty filmowe „Animacja filmowa”; prowadzący Karolina Fordońska; 2 spotkania

 

Zajęcia realizowane przez współorganizatorów:

 1. Warsztaty muzyczne „W świecie zwierząt”- Toruńska Orkiestra Symfoniczna

 2. Warsztaty dawnych zabaw dziecięcych i tworzenia zabawek „Ene, due, rike, fake”- Muzeum Etnograficzne w Toruniu

 3. Warsztaty „Miodowniki, katarzynki, brukowce”- Muzeum Okręgowe w Toruniu